Annonce
Rund om Viborg

Så på nyt anlæg: Ny minister på første besøg

Mogens Jensen - til højre - fik forevist Aarhus Universitets nyeste og måske mest perspektivrige forsøganlæg, det nye bioraffineringsanlæg. Foto: Flemming Nielsen /Page Design

Foulum: Den nye fødevareminister Mogens Jensen var torsdag eftermiddag på sit første besøg hos Aarhus Universitet i Foulum. Han blev præsenteret for universitetets nye græsraffinaderi, der skal gøre det muligt på rentabel vis at udvinde protein og andre ressourcer fra græs.

Det nye raffinaderi skal omdanne græsset til proteinkoncentrat, kvægfoder og biogas, hvilket er en gevinst for klima, miljø og den nationale betalingsbalance. Danmark importerer i dag cirka 1,6 millioner ton soja om året fra blandt andet Sydamerika. Sojaproduktionen i Sydamerika er en af de væsentlige årsager til, at der forsvinder stadig mere skov. På sigt er det tanken, at græs skal kunne erstatte en del af denne sojaimport ved, at man for eksempel fodrer grise med græsproteinerne.

Raffineringsanlægget blev indviet den 25. juni som led i en stor konference om såkaldt cirkulær bioøkonomi i Foulum.

Der er mange miljøfordele forbundet med at forøge anvendeligheden af afgrøder som græs og kløvergræs, der kan udnyttes i anlægget. Græsafgrøder kan dyrkes uden pesticider, og dyrkningen giver en række fordele for miljø og klima. Forsøg udført i Foulum viser, at udvaskningen til vandmiljøet reduceres betydeligt, når man dyrker flerårige græsafgrøder.

Frisk græs indeholder cirka 20 procent protein, men man kan ikke fodre grise og fjerkræ med frisk græs. Forsøg i Foulum har vist, at protein udvundet fra grøn biomasse kan anvendes som proteinfoder til grise og fjerkræ. Hvis proteinet raffineres yderligere, kan det anvendes som ingrediens i fødevarer.

Annonce
Ministerbesøget set oppefra i bioraffineringsanlægget. Foto: Flemming Nielsen /Page Design
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce