Annonce
Bjerringbro

Sagen om Tange Sø: DN vil arbejde på at få Tange Sø tømt

Miljøministeren Lea Wermelin (S) skal de kommende dage læse indstillingerne om fremtiden for Tangeværket og  Tange Sø. Hun besøgte stedet i august 2020. Arkivfoto: Johnny Pedersen
Danmarks Naturfredningsforening sender mindretalsudtalelse til miljøministeren

Tange: Tøm Tange Sø og genskab Gudenåen. Sådan har det i mange år lydt fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Og nu slutter Danmarks Naturfredningsforening, DN sig til den plan, selv om den flertalsindstilling, som DN i kraft af sit formandsskab for arbejdsgruppen for Tange Søs fremtid har sendt til miljøministeren er noget mere vagt formuleret.

- DN’s opfattelse er, at den dokumenteret bedste løsning - set fra naturens side og den optimale i forhold til at leve op til vandrammedirektivet - er at fjerne Tange Sø og genoprette  Gudenåen i sit oprindelige forløb. Ingen nye forhold har fundamentalt ændret på det, lyder det i den mindretalsudtalelse, som DN har sendt til miljøminister Lea Wermelin.

Naturens sag

- DNs fornemste opgave er at tale naturens sag og understøtte tiltag, der fremmer en rig og levende natur og bidrager til at standse tilbagegangen i biodiversitet. At nedlægge Tange Sø og genoprette Gudenåens naturlige forløb er derfor den optimale løsning for naturen, og  den ubetinget mest effektive metode til opfyldelse af EU-direktiverne, lyder det i indstillingen, som altså er en solo-indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening.

DN mener ikke, at der er belæg for, at Tange sø genererer mere turisme end en genskabt Gudenå, snarere tværtimod. Åen vil på netop denne strækning være noget helt enestående efter danske forhold, mens Tange Sø i naturmæssig henseende forbliver én blandt talrige, næringsstofberigede søer, lyder vurderingen.

Ikke alene ønsker DN Tange Sø tømt, organisationen sætter også spørgsmål ved om Tangeværket overhovedet skal bevares.

- Det forekommer DN overvejende sandsynligt, at man også uden fremtidig elproduktion ( på Tangeværket, red.)  vil kunne tiltrække et talstærkt publikum ved en fejende flot udstilling og fortælling om Danmarkshistoriens største vandkraftværk, dets vigtige - omend forbigående - rolle i energiforsyningen og dets implikationer for landets største vandløb, lyder det.

Annonce

Ingen ført bag lyset

I følge DN’s vicepræsident Sebastian Jonshøj er DNs holdning ikke ny, men alligevel har man i arbejdsgruppen arbejdet for en mere fleksibel løsning for søen.

- Er det ikke lidt at føre folk i arbejdsgruppen bag lyset ved først på vegne af flertallet at sende en indstilling med en ret blød (vattet) udtalelse og derefter at komme med en mindretalsudtalelse, hvor I skarpt lægger op til at tømning af søen er det eneste rigtige?

- Det synes jeg ikke. DN's holdning er kendt. Den tager udgangspunkt i det ubestridelige faktum, at en fuld naturgenopretning af Gudenåen vil være det bedste for Gudenåen - og for Tange å, og indebærer den største garanti for opfyldelse af direktiverne, siger vicepræsidenten i DN Sebastian Jonshøj, som er formand for den arbejdsgruppe, som Lea Wermelin nedsatte i efteråret.

Han understreger, at som naturorganisation ville det være mærkeligt ikke at pege på den mest naturlige løsning.

- Som formand for arbejdsgruppen har jeg selvfølgelig bestræbt mig på en vis neutralitet, men  jeg har aldrig lagt skjul på, at DN og jeg naturligvis er blandt interessenterne i sagen, og som sådan også har en legitim mening. Det er ikke at føre nogen bag lyset men tværtimod at være åben om de grundliggende forskellige holdninger, der eksisterede før arbejdsgruppen blev nedsat - og som fortsat eksisterer, trods mange gode drøftelser på tværs af interesser slutter DNs vicepræsident Sebastian Jonshøj.


Som formand for arbejdsgruppen har jeg selvfølgelig bestræbt mig på en vis neutralitet, men  jeg har aldrig lagt skjul på, at DN og jeg naturligvis er blandt interessenterne i sagen, og som sådan også har en legitim mening.

Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Viborg HK-målvogter kåret til årets talent - Vandt en jordskredssejr

Annonce