Annonce
Læserbrev

Silkeborg-sagen. Regionsrådsformand Anders Kühnau og Olsenbanden

Annonce

Læserbrev: Anders Kühnaus planer og adfærd minder i stigende grad om Egon Olsens: Urealistiske, fiaskoprægede og baseret på en antagelse af, at omgivelserne er ubegavede.

En indikation på Kühnaus specielle opfattelse af demokrati fik man tidligere , da han forsøgte sig med at lægge regionsrådets medlemmers aktivitet i benlås (leder i Viborg Stifts Folkeblad) ved at forlange, at alle politiske spørgsmål skulle gå gennem ham. Der er ikke lovhjemmel herfor i Styrelsesloven. Tillige svækkes en af demokratiets grundpiller, nemlig åbenhed i den offentlige forvaltning.

Dette adfærdsmønster genfindes i hans håndtering af de destruktive ledelsesproblemer i regionen. Allerede i 2012 blev ledelsesformen karakteriseret som ”management by fear”. Denne strategi videreføres aktuelt i den politiske afskedigelse af Ulrich Fredberg, ledende overlæge på Silkeborg Sygehus, de massive samarbejdsproblemer mellem ledelse og personale i henholdsvis Århus, Silkeborg og Viborg samt mulige krænkelse af Grundlovens § 77 om ytringsfrihed.

I alle problemerne forsøger regionsrådsformanden officielt at gemme sig bag embedsmænd, der tilsyneladende er villige til at optræde som nyttige idioter. Et entydigt udtryk for manglende demokratisk transparens i det politiske system.

Grotesk bliver forløbet, når krænkelsen af en grundlovssikret ret, nemlig ytringsfriheden, blot forsøges henvist til drøftelse i et medarbejderudvalg, der er uden reel politisk indflydelse. Helt absurd bliver processen, når formanden for disse medarbejderudvalg er en person fra direktionen eller hospitalsledelsen, dvs. en person der er en del af problemet. Det ville svare til, at den anklagede i en retssal også bestred dommerfunktionen. Mistanke om en grundlovskrænkelse kræver en ekstern uvildig undersøgelse og er ikke egnet til en pædagogisk rundbordssamtale med kaffe og blødt brød. I taktisk henseende smart af regionen og i god overensstemmelse med regionsrådsformandens antagelse af, at personale og borgere er ubegavede.

Denne manglende lyst til åbent at klarlægge problemerne kommer også frem i forbindelse med, at personalet i Silkeborg og Viborg finder det nødvendigt at fremsende kritiske skrivelser via advokat og tredje person af bekymring for repressalier. De store problemer med det defekte ledelsessystem bagatelliseres af regionsrådet ved, at der blot hyres en konsulent (facillitator) til at forbedre samarbejdet – et helt utilstrækkeligt tiltag. Regionsrådet ønsker – af indlysende årsager – ikke en uvildig undersøgelse af ledelserne.

Personalet må på det kraftigste opfordres til at fortsætte aktionerne. Det kan foreslås, at facilitator ganske enkelt meddeles, at man ikke finder nogen mulighed for at etablere et samarbejde, hverken med hospitalsledelsen eller direktionen. Der er ingen grund til, at personalet spilder sin tid på dette håbløse projekt – tid, der vil gå fra patienterne.

Den manglende lyst til eller frygt for åbenhed demonstreres i Lavdosis CT diskussionen. Professor dr.med. Frede Olesen skrev d. 20.03.20 til regionsrådsformanden om sagen og påpegede bl.a., at der ikke er sikkerhedsmæssige problemer ved lavdosis CT, som hævdet af regionen. Frede Olesen beskrev (se Tvitter) derimod flere risici, der er behæftet ved regionens håndtering af sagen. Frede Olesens vurdering af sagens mulige udvikling har vist sig nærmest at være en profeti. Anders Kühnau har i sin magtarrogance endnu ikke besvaret dette brev, måske fordi han ønskede Fredbergsagens eskalering, nemlig fyring. Et indicium på at den egentlige bagmand er Anders Kühnau, hvilket understøttes af en tidligere aktindsigt (MJA 07.05.20)

Jeg tror naturligvis ikke at Anders Kühnau havner bag tremmer som Egon Olsen, men håber at han kommer udfor en lignende deroute, nemlig at blive forvist fra posten som regionsrådsformand.

Erik Kristensen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce