Annonce
Rundt om Viborg

Sjældne planter får hjælp fra fond

Man kan også finde den efterhånden meget sjældne Engblomme i området ved Mønsted. Arkivfoto: Lars Maagaard

Den Danske Naturfond støtter naturprojekt, der skal sikre en række sjældne planter i et område ved Drost Peders Høj mellem Mønsted Kalkgruber og Smollerup Kirke med knap en million kroner.

Mønsted/Smollerup: Sjældne planter som engblomme og de kødædende rundbladet soldug og vibefedt på engområder og såkaldte rigkær mellem Mønsted Kalkgruber og Smollerup Kirke skal sikres for eftertiden, og det skal 975.000 kroner være med til at realisere.

Det er Den Danske Naturfond, der mandag har delt omkring 10 millioner kroner ud til 15 forskellige naturprojekter over hele landet, og knap en million kroner af de penge skal altså hjælpe sjældne planter på enge og rigkær på et 12 hektar stort område i nærheden af Mønsted Kalkgruber.

Her ved foden af den gamle borgruin Drost Peders Høj og langs med Jordbro Å ligger en af Danmarks bedste kalkrige moser, også kaldet rigkær. Mosens kalk er den samme, som i mange århundreder blev udvundet hos mosens nabo, Mønsted Kalkgruber, og netop kalken i vandet er god for planterne på stedet.

Det næringsfattige, kalkrige grundvand, som finder vej til jordoverfladen igennem kalksprækker og kildebække i gruberne, skaber de rette betingelser for en række sjældne og truede plantearter og mosser.

Mosen rummer derfor en rig flora med blandt andet flere arter af orkidéer og de meget sjældne mosser piberensermos og blank seglmos. Der er også store bestande af både maj- og plettet gøgeurt, to af Danmarks tre arter af kødædende planter er registreret - nemlig rundbladet soldug og en ret stor bestand af vibefedt. Desuden vokser der flere steder den efterhånden meget sjældne engblomme samt en lang række rigkærsplanter: kær trehage, eng nellikerod, eng troldurt, almindelig mjødurt, skov angelik og kær svovlrod, skriver Den Danske Naturfond på sin hjemmeside om det lokale projekt.

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Fonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet. Herudover er det et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.Naturfonden er en uafhængig, privat fond, der er stiftet på baggrund af en principaftale, som blev indgået i december 2013 om etablering af et offentligt-privat partnerskab.

Med aftalen stillede staten, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond henholdsvis 500 mio. kr., 250 mio. kr. og 125 mio. kr. til rådighed for Den Danske Naturfond.

Derudover indbetaler staten 49 mio. kr. til fonden i driftstilskud. Driftstilskuddet sikrer, at alle fondens øvrige midler og donationer, vil blive anvendt til naturprojekter.

Kilde: Den Danske Naturfond

Vibefedt er en af Danmark tre kødædende planter. Arkivfoto.

Dræn og grøfter

Gennem tiden er der dog etableret en række afvandingsgrøfter og dræn, der har indskrænket mosens udbredelse. Når mosen afvandes, forsvinder de sjældne arter. Hydrologien i området - altså mængden og kvaliteten af det terrænnære grundvand - er styrende for kvaliteten og størrelsen af rigkær og kildevæld. I stedet for at grundvandet kan gennem sive jorden, leder grøfter og dræn grundvandet væk fra kildeområderne og ned til vandløbet.

- Det er vigtigt, at planterne tilføres det kalkrige vand, som er så afgørende for, at de sjældne planter trives. Men ukrudt og andre planter på stedet trives jo også godt med det vand, så det er vigtigt, at der samtidigt er dyr, som græsser på stedet og holder ukrudtet nede og lader de sjældne planter brede sig. For hvis det gror til eller bliver brugt som landbrugsjord, så mister vi de sjældne planter. Der har lokale lodsejere som Vagn Jensen været gode til at passe engene, men det kan man jo ikke altid regne med i al fremtid, og derfor er det her et godt projekt, der vil sikre området og de sjældne planter for eftertiden, siger Jann Ribergaard, der er biolog hos afdelingen for natur og vand under teknik- og miljøforvaltningen hos Viborg Kommune.

Han har været med til at lave et såkaldt forprojekt om det samme område, men man nåede ikke at blive klar til at få støtte til at realisere det fra en pulje til hydrologi-projekter, før fristen udløb. I stedet tog konsulentfirmaet Sweco projektet op og fik altså støtte fra Den danske naturfond, og nu skal den naturlige hydrologi i rigkærene samt i engene nord og syd for altså genskabes, og på den måde styrkes forudsætningerne for, at den unikke flora og fauna bevares, og mulighederne for spredning af arterne forbedres.

Naturprojekterne er som nævnt fordelt over det meste af Danmark og dækker meget forskellig natur. Den Danske Naturfond håber, at de vil tjene som eksempel og inspiration for andre.

- Vi glæder os rigtig meget til at følge projekterne og se, hvordan de på hver sin måde udvikler sig til gavn og glæde for dyr, planter og de, som holder af at færdes i områderne, siger fondens formand Lauritz B. Holm-Nielsen på fondens hjemmeside.

Naturstien "Spor i landskabet" fra Stoholm til Mønsted Kalkgruber går gennem det naturrareal, der nu får støtte. Stien blev indviet i 2004. Arkivfoto: Jens Frandsen.
Annonce

Nye infotavler

Områdets besøgsværdi skal også forbedres ved nye informationstavler og en forbedring af den eksisterende stiforbindelse i området. I 2004 indviede man nemlig et "Spor i landskabet" - det vil sige en natursti - der går fra Stoholm og til kalkgruberne i Mønsted, og den sti passerer gennem området. Og her skal informationstavler være med til at fortælle historien om de sjældne planter i området, fortæller Jann Ribergaard.

Kommunen skal give tilladelse til, at der ændres på naturen i området, og de tilladelser er blevet screenet, som det hedder, så man i princippet er klar til udstede tilladelserne.

De 15 projekter, der har fået støtte fra fonden, er udvalgt blandt 72 ansøgere og har været gennem to ansøgningsrunder.

Annonce
Viborg For abonnenter

'Så stærk, at du kan søge tilflugt under den': I sommer måtte vandet pumpes væk fra Nytorvs tag - hvordan kunne sneen komme som en overraskelse?

Danmark

Onsdagens coronatal: Rekord i smittetal - for første gang over 5.000 smittede på ét døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112 For abonnenter

Få det fulde overblik over politiets vilde sne-døgn: Biler i grøften, spærrede veje og en handicapscooter uden strøm

Erhverv For abonnenter

Ny chef for Viborg Bryghus på plads: Fra lyd og billeder til godt, lokalt øl

Navne

Kirsten mødte kærligheden, da hun solgte forårsruller i Thy-lejren: I mere end 40 år har hun nu nydt livet ved Hjarbæk Fjord

Viborg

Kæmpe kø i sne og sjap ved corona-testcenter

Debat: Stop kødindustriens manipulation - at spise kød gør ingen til 'en rigtig mand'

Kultur For abonnenter

Lille Anika venter stadig på behandling i Budapest

Rundt om Viborg

Glæde over udsigten til nye byggegrunde i oplandsby

Rundt om Viborg

Forsvaret forurener campingejers fiskesø: - Gå i gang med at rense op nu

Susanne mistede sin mor og lillebror, da et fly ramte familiens hus: - Vorherre og jeg er ikke på talefod

Alarm 112

Dobbelt uheld i sneen: Forulykket mand ville have sportstasken med på skadestuen - gemte på 155.000 kroner, som politiet snuppede

Viborg For abonnenter

Kritik af snerydningen i Viborg - men alt materiel har været i brug

Viborg For abonnenter

Hospitalsdirektør kan ånde lettet op: Ingen kollektive opsigelser - men der er stadig for travlt

Annonce