Annonce
Rundt om Viborg

Støjen fra vindmøllerne generer fortsat ved Gammelstrup

Arne Friis Hansen på marken bag ejendommen på Enrico Dalgasvej. I disen i det fjerne kan vindmøllerne anes. Foto: Uffe Salomonsen
De seneste store vindmøller, der blev rejst i kommunen, står ved Gammelstrup, hvor de efter mange års debat kom op i november 2014. Og støjen har nogle af de nærmeste naboer aldrig vænnet sig til.
Annonce

Sparkær/Gammelstrup:- Der er stadig 20-25 dage om året, hvor støjen virkelig er generende, og det havde vi jo aldrig forventet, fordi beregningerne sagde noget andet.

Sådan fortæller Arne Friis Hansen, der bor med kone og søn på en ejendom på Enrico Dalgasvej mellem Sparkær og Gammelstrup. Her i det åbne land har han og de øvrige beboere i området siden efteråret 2014 været naboer til tre store vindmøller, der efter mange års debat og blandt andet en underskriftsindsamling blev rejst på en mark ved Gammelstrup - et sted mellem en og halvanden kilometer væk.

Snart seks år senere er de omkring 140 meter høje naboer, som de måler fra jorden til højeste vingespids, stadig ikke noget Arne Friis Hansen og familie har vænnet sig til.

- Det lyder som sådan nogle tynde metalplader, der hvirvler rundt i vinden, og det er jo også det, det er. Rent visuelt er det ikke noget, jeg tænker så meget over, men støjen kan være sådan, at vi simpelthen må opgive at være udenfor. Det er særligt i vinterhalvåret, hvor løvet er faldet af træerne, og det er virkeligt enerverende, siger Arne Friis Hansen mellem fårene og den enlige vædder på marken bag ejendommen, hvor møllevingerne kan anes i disen bag træerne.

Annonce

Skulle have fokuseret på støjen

Arne Friis Hansen gjorde som flere andre naboer indsigelse mod de kommende vindmøller. Særligt med fokus på effekten for de flagermus, der holder til habitatområderne ved Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber.

Arne Friis Hansen er for enhver form for vedvarende energi og er så vidt muligt selvforsynende. Men vindmøller hører ikke til i det åbne land men i industriområder, mener han.  Foto: Uffe Salomonsen

- Jeg havde ikke så meget fokus på støjen, men det skulle jeg have haft, for det er det, der generer. Vi fik at vide, at man kunne forvente 37 decibel 300 meter fra møllerne, og det lyder jo ikke alarmerende, men vi har selv målt over 40 decibel ved laden, så de støjgrænser holder ikke. De er kun baseret på beregninger, og virkeligheden er en hel anden, så vi føler os snydt. Så min opfordring til andre kommende naboer til store vindmøller er, at de skal forlange en politiske garanti for, at støjgrænserne bliver overholdt. Og den skal være skriftlig, siger Arne Friis Hansen.

Annonce

Grøn energi er godt

Han er tilhænger af al form for grøn energi - men det skal drives af et lokalt engagement.

- Vi er selvforsynende med strøm fra vores egne solceller, og er da for enhver form for vedvarende energi. Men vi er jo også engageret i forhold til at forsyne os selv med strøm, og det engagement er vigtigt. Derfor skal vindmøller være ejet af lokale, og det er de her jo ikke. De tilhører et firma på Mors, siger Arne Friis Hansen.

Der er dog også lokale, der har anparter i vindmøllerne. Ifølge lovgivningen skulle det dengang være muligt for lokalbefolkningen at investere i 20 procent af et vindmølleprojekt.

De tre vindmøller ved Gammelstrup som de tager sig ud fra fra Sandbækvej på strækningen mellem Sparkær og Skivevej. Foto: Uffe Salomonsen

Arne Friis Hansen mener ikke, at vindmøller af den størrelse hører til i det åbne land.

- Det er jo industrianlæg, og de hører sammen med andre industribygninger i industriområder eller ved motorveje, hvor de ikke generer nogen, siger han.

Annonce

Store ambitioner

Vindmøllerne ved Gammelstrup er som nævnt de seneste store møller, der er rejst i kommunen. Byrådet har dog i januar i år sagt ja til lokalplan og kommuneplantillæg, der baner vej for tre møller ved Tolstrup ved Rødkærsbro, og der er også planer om at rejse otte vindmøller ved Sdr. Vinge i Tjele.

Planer der lige nu er sat på pause, fordi Planklagenævnet har besluttet, at en klage over det omstridte vindmølleprojekt ved Tjele Langsø skal have opsættende virkning.

Solcelleanlæg støjer kun visuelt, påpeger Torsten Nielsen (K). Her ses solvarmeanlægget ved varmeværket i Ørum. Arkivfoto: Morten Dueholm

Over de senere år er andre placeringer til vindmøller i kommunen vendt og drejet, men de fleste er blevet droppet.

Med andre ord er det tidskrævende og ressourcekrævende at få rejst vindmøller. Ikke desto mindre er ambitionerne store for vedvarende energi hos Viborg Kommune.

Således sagde formand for klima- og miljøudvalget, Stine Damborg Hust (K), da et flertal i byrådet i januar sagde endeligt ja til mølleprojektet ved Tolstrup, at vedvarende energi fra blandt andet vindmøller i 2025 skal dække 35 procent af kommunens energiforbrug.

Annonce

Ikke for enhver pris

Og den målsætning holder man fast i, fastslår hendes barsels-stedfortræder på formandsposten, partifællen Torsten Nielsen.

- Men det skal jo ikke være for enhver pris. Vi har eksempelvis to store solfangerprojekter på vej, og i det hele taget er der alternativer til vindmøllerne som også kan sikre, at vi når vores målsætning. Og dem skal vi kigge på. Solcelleanlæg støjer jo kun visuelt, og de bidrager jo lige så meget til at øge forsyningen af vedvarende energi, som vindmøllerne gør, siger Torsten Nielsen.

Han er enig med Arne Friis Hansen i, at vindmøllerne er industrielle anlæg, der bør samles andre steder end i det åbne land.

- Og så synes jeg generelt, at opstillingen sker for meget på opstillernes præmisser og for lidt på forvaltningens. Derfor er jeg også godt tilfreds med, at opstillingen af møllerne ved Sdr. Vinge er sat på pause, så vi får en tredjepart til at se på sagen, siger Torsten Nielsen.

Vindmøllerne ved Gammelstrup bidrager ifølge de oprindelige beregninger til at mindske den årlige CO2-udledning fra Danmark med 10.000 ton, mens møllernes produktion af el dækker strømforbruget i omkring 6000 boliger. De kommende møller ved Tolstrup skal kunne forsyne 9000 boliger med el.

I juni blev klima- og miljøudvalget orienteret om ansøgninger om opstilling af nye vindmøller både ved Daugbjerg og i Dalgas Plantage - også nye solcelleanlæg i Kvosted og ved Stoholm er der planer om.


Støjen kan være sådan, at vi simpelthen må opgive at være uden for. Det er særligt i vinterhalvåret, hvor løvet er faldet af træerne, og det er virkeligt enerverende.

Arne Friis Hansen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce