Annonce
Læserbrev

Sygehus-historien. Den skaldede hævner rider igen

Annonce

Læserbrev: I 2016 blev Lars G. Hansen (LGH), mangeårig leder af børneafdelingen på Viborg Regionshospital, afskediget efter at have kritiseret beslutningen om, at akut syge børn skulle indlægges via den nye akutafdeling og ikke som hidtil direkte på børneafdelingen.

I 2017 afskediges direktør for Aarhus Universitetshospital Gert Sørensen (GS) med øjeblikkelig virkning, efter offentligt at have givet udtryk for, at det uacceptabelt høje arbejdspres på afdelingerne ikke kunne fortsætte. Jacob Stengaard Madsen (JSM), regionsdirektør, ønskede efterfølgende en ny direktør med en anden profil. I 2018 blev Hospitalsenhed Midts hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (LDP) og den sygeplejefaglige direktør Tove Kristensen (TK) afskediget med øjeblikkelig virkning med den begrundelse, at ”de så anderledes på den strategiske ledelse og udvikling af Sundhedsvæsenet i Region Midt” end JSM og Koncerndirektør: Ole Thomsen (OT).

Ovennævnte hospitalsansatte ledere var alle respekterede, dygtige og vellidte af kolleger og ansatte. LGH ledede i syv år en af landets bedste børneafdelinger, og GS fusionerede med succes de tre Aarhus-sygehuse til ét universitetshospital. Men som Nicolaj Døllner, tidligere chefredaktør i Dagens Medicin skrev: ”…hvem har lyst til at sidde på et katapultsæde og vide, at det ikke er godt nok at styre et hospital til UG?”.

LDP og TK havde dannet grundlag for HEM’s glimrende resultater, og i offentligheden var der ingen tvivl om, at hospitalsledelsens kritik af regionens spareplan var den egentlige årsag til fyringerne, som blev eksekveret af JSM og OT. Ingen af de afskedigede fik mulighed for at udtale sig.

Efterfølgende udtrykte flere borgere og politikere, bla Ulrich Fredberg (UF), regulær mistillid til JSM. Efter dette og et bekymret læserbrev angående ytringsfriheden i Region Midt, blev JSM fyret af regionens forretningsudvalg. Efterfølgende pointerede bl.a. UF og Jørgen Winther, at afskedigelse af OT fra sin position som koncerndirektør ville være den eneste mulighed for at forbedre samarbejdet.

I maj 2020, afskediges UF med øjeblikkelig virkning. Hans kompetencer og betydning for regionshospitalets succes, opnået på trods af koncerndirektørens mangeårige forsøg på at forhindre det, er beskrevet i mange indlæg. Hospitalsdirektør Claus Brøckner informerede forudgående for afskedigelsen pressen om planen og begrundede den med samarbejdsproblemer og langt mere alvorligt, med en anklage om, at UF havde bragt patientsikkerheden i fare.

Dette har aldrig været tilfældet. Essensen af sagen er, at patienter, hvor egen læge har haft selv minimal mistanke om lungekræft, altid er blevet og fortsat bliver henvist til CT med kontrast. Også i Silkeborg. De patienter, anklagen handler om, er dem med uspecifikke symptomer, hvor egen læge ikke har haft mistanke om kræft, men hvor han alligevel har fundet grundigere undersøgelse påkrævet.

I Silkeborg har egen læge her fået tilbud om, at henvise til en CT-lavdosis i stedet for et almindeligt røntgenbillede, som er standard undersøgelsen. Patienterne har dermed fået udført en bedre undersøgelse, end de ellers ville have fået. At en hospitalsledelse og koncerndirektion ikke har sikret sig, at en sag er ordentligt belyst, inden de udsætter en stor gruppe patienter for unødvendige bekymringer og ængstelse, er klart uetisk. At de tilmed ikke giver deres mangeårige medarbejdere tilstrækkelig mulighed for at gøre rede for sagen og indhente yderligere oplysninger er direkte umoralsk. Men det kan naturligvis være problematisk at fyre nogen for samarbejdsproblemer alene, når OT, som reelt står for afskedigelsen, samtidig er årsag til problemerne.

Som ansatte i hospitalssektoren er vores vigtigste opgave at sikre patienterne den bedst mulige udredning, behandling og pleje. De afskedigede ledere har været særligt dygtige til at sætte rammerne, så dette har været muligt. Er det acceptabelt, at netop bestræbelserne på om at sikre de bedste muligheder for patienter og medarbejdere kan resultere i en fyring? Ønsker regionsledelsen, at ledende medarbejdere skal være innovative sparringspartnere eller en flok underkuede marionetdukker?

Regionsrådsformand Anders Kühnaus holdning er, at politikerne ikke skal blande sig i personsager. Dermed støtter han embedsmandsvældet, hvor koncerndirektørens magt er stor. Aktindsigt viser i øvrigt overraskende, at Anders Kühnau var orienteret om flere af afskedigelserne….så hvordan mon Anders Kühnau forstår begrebet ”ytringsfrihed”?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport For abonnenter

17-årig startdebutant var smadret til sidst: Fansene gav mig et boost

Annonce