Annonce
Læserbrev

Sygehuse: Hårde angreb på embedsmænd fra sygehus-gruppe i Silkeborg

Annonce

Læserbrev: Flertallet i det midtjyske regionsråd fortsætter med salami-metoden over for Regionshospitalet Silkeborg. Stærkt tilskyndet af den magtfulde koncerndirektør Ole Thomsen, som absolut ikke vil vort sygehus noget godt.

Seneste eksempel er beslutningen for få dage siden i regionsrådet om flytning af én såkaldt NISA-seng fra neuro-intensivt afsnit på Regionshospitalet Silkeborg til Regionshospitalet Hammel Neurocenter fra 1. april 2020. Ser måske ikke ud af så meget, men…

Forslaget var naturligvis indstillet af selvsamme Ole Thomsen – på trods af at der forelå helt andre indstillinger fra både hospitalsudvalget og udvalget for nære sundhedstilbud. Men sådan skulle det ikke være. Kun Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne var imod flytningen, som yderligere undergraver vort hospital’s vigtige rolle.

Vi spørger: Hvordan hænger flertallets beslutning sammen med, at Silkeborg tager virkelig mange operationer fra andre regionshospitaler, og at det samarbejder med Skejby på hjerteområdet? Og hvad med silkeborgensernes stående indlæggelser på det medicinske område i samarbejde med kommunen. Der må da også af og til være behov for intensiv-behandling.

Tidligere har Silkeborg haft ni intensiv-senge, men nu skærer man ned til syv. Hvad bliver det næste? Foruroligende at regionsrådets flertal træffer sin afgørelse på grundlag af en indstilling fra et udvalg, nedsat og styret af Ole Thomsen og med dennes meget nære ven, lægefaglige direktør hos Hospitalsenhed Vest, Jens Friis Bak, som formand. Meget sigende har Regionshospitalet Silkeborg ikke haft sæde i udvalget. Hvad skyldes mon denne udelukkelsesmetode?

Må vi erindre, hvilken rolle netop Jens Friis Bak har spille tidligere. I forbindelse med et sparekatalog i 2018 sendt Herning-direktøren en ”fortrolig” mail til sin kammerat Ole Thomsen med en række forslag til besparelser – ikke i Herning, men i Silkeborg!

Herning-direktøren foreslog blandt andet nedlæggelse af regionens smerteklinik i Silkeborg, samling af NISA-senge i Viborg for der var ingen grund til, at de skulle være i Silkeborg, ændring af ledelsesstrukturen på Diagnostisk Center i Silkeborg og effektivisering af arbejdsgangene i samme center.

Ja, man må sige, at den lægefaglige direktør i Herning var særdeles ihærdig – for at genere Danmarks bedste mindre hospital – kåret for sjette år i træk.

Sundhedsdirektør Ole Thomsen og hans påståede gode ven, sundhedsfaglige direktør Jens Friis Bak fra Herning beskyldes for at underminere sygehuset i Silkeborg.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce