Annonce
Region

Sygehusene i regionen er forberedte på et stort pres efter påske

282 intensivpladser som denne har Region Midtjylland lige nu til rådighed. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland
Region Midtjylland har både respiratorer, intensivpladser og værnemidler nok, hvis der, som man forventer, kommer en stor stigning i antallet af indlæggelser efter påske, hvor covid-19-smitten forventes at toppe.
Annonce

Regionen: Da vi tog hul på 2020 rådede Region Midtjylland over i alt 85 intensivpladser med respiratorer. I dag er antallet øget til 282, hvorfor sygehusene nu føler sig godt forberedte, hvis epidemien som forventet topper i ugerne efter påske.

- Den store stigning fra 85 til 282 intensivpladser er et godt billede på den enorme indsats, personale i og omkring sundhedsvæsenet i døgndrift har lagt for dagen for at være klar, når coronakurven topper, og patienterne forventeligt bliver flest, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Intensivpladserne er fordelt i hele regionen, med flest på Aarhus Universitetshospital og færrest på Regionshospitalet Randers. Andelen af intensivpladser, der er reserveret til patienter med covid-19, er opgjort til 210 i Region Midtjylland. De resterende 72 pladser er beregnet til andre patienter.

Anders Kühnau forklarer, at forventningen om, at de 282 pladser er tilstrækkelige, bygger på friske prognoser, og at regionens hospitaler fungerer som forbunde kar. Hvis det mod forventning viser sig, at de enkelte hospitaler får flere patienter, end der er plads til, så bliver patienterne fordelt på andre hospitaler.

De seneste data peger imidlertid på, at epidemien ikke vil presse hospitalerne voldsomt over kort tid. Forventningen er nu snarere, at belastningskurven får en mere flad og langstrakt udvikling. Til gengæld vil perioden med smittede covid-19-patienter blive længere.

Intensivpladser i regionen

Så mange intensivpladser med respirator har de enkelte sygehuse i Region Midtjylland:

Aarhus Universitetshospital: 113

Regionshospitalet Randers: 18

Regionshospitalet Horsens: 29

Hospitalsenhed Midt: 24

Hospitalsenhed Vest: 26

Annonce

Kapacitet kan udvides

I den aktuelle prognose er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der i de kommende to-tre uger bliver brug for cirka 190–225 respiratorpladser i Region Midtjylland. Det scenarie er hospitalerne i Region Midtjylland forberedt på. Koncerndirektør Ole Thomsen forklarer, at hospitalerne nu har lagt planer for, hvordan de vil bemande de mange intensivpladser. Det har været en kæmpe opgave, som har krævet en jætteindsats fra personalet. - I alt råder hospitalerne dags dato over 359 apparater, der kan anvendes som respirator. Nogle af dem skal også anvendes til anden aktivitet på hospitalerne, men jeg mener vi kan sige, at vi nu er godt forberedt på Sundhedsstyrelsens forventninger, siger Ole Thomsen.

Af de 359 maskiner er 171 respiratorer, mens 188 er anæstesiapparater, der også er velegnede som respiratorer. Yderligere 68 respiratorer er bestilt for at stå godt rustet, også hvis der viser sig en eventuel anden bølge af covid-19-patienter i efteråret. Hertil kommer, at der stadig er uudnyttede muligheder for at øge kapaciteten i samarbejde med Forsvaret, privathospitaler og universiteter.

Annonce

Også værnemidler nok

Heller ikke værnemidler regner Region Midtjylland nu med at komme i bekneb for. Lige nu har man de nødvendige værnemidler – håndsprit, dragter, handsker og snart også masker. Men behovet ænndrer sig næsten dagligt, og derfor bliver der konstant arbejdet hårdt på at skaffe de nødvendige værnemidler. Særligt forsyningen af masker har været en akilleshæl, men der er stadig masker på lager, og nye leverancer er på vej. Samlet venter Region Midtjylland i øjeblikket på at få leveret værnemidler over de kommende uger for næsten 200 millioner kroner.

- Det vækker naturligvis uro og bekymring, hvis der bliver rejst tvivl om værnemidler. For mig er det af meget stor betydning at vide, at der er værnemidler bestilt og på vej, og jeg vil gerne understrege, at vi gør alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at medarbejderne har de værnemidler, der er nødvendige i de forskellige smittesituationer, de står i, siger koncerndirektør Anders Kjærulff.

Værnemidler fra nye leverandører – f.eks. masker - bliver grundigt kvalitetstjekket hos Force Technology ift. filtreringseffekten. Også Sikkerhedsstyrelsen gennemgår varer og dokumentation ved ankomsten.

Annonce

Personale nok?

Der skulle altså være udstyr nok. Største udfordring er derfor nu at sikre, at der også i længden er tilstrækkeligt kvalificeret personale på hospitalernes intensivafdelinger. Der er allerede gjort flere ting for at frigøre hospitalspersonale til covid-19-patienter. Lægerne har eksempelvis gennemgået alle patienter der venter på behandling for at vurdere, hvem det er forsvarligt at tilbyde senere behandling. Der er også fuldt blus på korte kurser der opkvalificerer anæstesi- og operationssygeplejersker til at indgå i pleje af intensivpatienter. I løbet af de seneste uger er det lykkedes at opkvalificere 513 anæstesi- og operationssygeplejersker til at passe intensivfunktioner.

Desuden er en stor del af de mange, som har meldt sig til coronajobbanken blevet efteruddannet og klar til at tage de opgaver, der måtte blive nødvendige.

Annonce

Hospitalsenhed Vest særligt udfordret

Hospitalsenheden Vest har under hele epidemien haft flest af regioenens covid-19-patienter og har derfor en særlig udfordring med at sikre bemanding til ekstra intensive senge i de uger, hvor epidemien ventes at toppe. Regionsrådet besluttede derfor fredag på et ekstraordinært møde, at Region Midtjyllands direktion om nødvendigt kan beslutte en midlertidig lukning af akutklinik og øvrig decentrale funktioner i Ringkøbing, Lemvig, Tarm og Brande, samling af fødsler i Herning. Direktionen er også bemyndiget til at tage akutlægebiler i hospitalets optageområde midlertidigt ud af drift. - Men for at undgå, at det kommer så vidt, er det min forventning, at hospitalerne indbyrdes hjælper og støtter hinanden, hvor der er behov og mulighed, siger regionsrådsformand Anders Kühna

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

VFF sætter sig tungt på førstepladsen - slår Silkeborg i topopgør

CORONAVIRUS

Live: Nye rejsevejledninger - rejser til Tyskland og Cypern frarådes

Annonce