Annonce
Debat

Taphede som ny, bæredygtig bydel?

Læserbrev: "Flyt til Viborg kommune og lev bæredygtigt". Kunne det måske blive kommunens nye slogan? I mine øjne er det i hvert fald nu, vi har muligheden for at tænke ud af boksen og fremtidssikre et bæredygtigt Viborg.

I dag inviterer Viborg Kommune til borgermøde om helhedsplanen for den nye bydel Taphede, som fuldt udbygget forventes at bestå af 1500 boliger, der tilsammen huser 3500 mennesker. Det er altså et rigtig stort projekt, og som jeg senere vil komme ind på, kan man måske diskutere bydelens omfang - især hvis man ser på det i sammenhæng med de mindre byer i kommunen.

Ser man imidlertid på helhedsplanen for Taphede isoleret set, er der for mig at se flere gode ideer på bordet. Blandt andet kan jeg rigtig godt lide ideen om at bevare en hedeslette midt i området og skabe grønne kiler/almindinger mellem husene, der således organiseres i klynger. Der er altså tydeligvis tænkt over, hvordan man bringer landskabet ind i byen, og hvordan man skaber gode rammer for nye (klynge-)fællesskaber.

Ifølge helhedsplanenen er det også netop hensigten, at "Taphede skal være et sted hvor man bor tæt på naturen.... (har) adgang til naturen og nærhed til landskabet". Man forudser, at området vil tiltrække en blandet målgruppe med vægt på ressourcestærke børnefamilier med "blik for naturen".

Med alle de referencer til natur og landskab, og med en målgruppe, som har "blik for naturen", så undrer det mig imidlertid, at man tilsyneladende ikke har gjort sig overvejelser over, hvordan vi kan gøre dette område bæredygtigt, og hvordan bydelen kan bidrage til løsning af de miljømæssige udfordringer, vi står overfor.

Når vi bygger nyt, er konsekvenserne langsigtede - vi træffer beslutninger, som ikke sådan lige kan gøres om. I 2015 udgav Energistyrelsen en folder om bæredygtigt byggeri, hvoraf det fremgår, at byggeriet i Europa samlet set står for omkring 20-35% af de væsentligste skader på miljøet, 33% af vandforbruget, 40% materialeforbruget og 40% af energiforbruget.

Der er derfor meget god grund til, at vil holder et skarpt fokus på valg af miljømæssigt fornuftige materialer og på et efterfølgende lavt ressourceforbrug i de bygninger, som engang kommer til at stå på Taphede.

I det "Værdi- og potentialekatalog", der dannede grundlag for helhedsplanen står der, at en "rimelig sikkerhed for afsætningen giver mulighed for at tænke nyt og måske være lidt modig."

Jamen altså - så er det da NU, venner! Hvis vi skal realisere Taphede som ny bydel, er det NU, vi skal finde en ny måde at tænke by på, der er bæredygtig på både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje.

Andre byer har allerede vist vejen. I Egedal Kommune har man prioriteret bæredygtighed i den nye bydel i Stenløse Syd med omkring 750 boliger. Her har man blandt stillet krav om lavt energiforbrug i boligerne, etablering af regnvandsanlæg til toiletskyl og min. 3 m2 solfangere på hvert tag samt genvinding af varme via ventilationsanlægget. Man har desuden nedlagt forbud mod brug af materialer som trykimprægneret træ og pvc i bygningerne.

Samlet set sparer man på den måde 630 tons CO2 og 22.000 m3 vand årligt i forhold til konventionelt byggeri. I Odenseforstaden Bellinge har man også satset på bæredygtighed. Her har man bl.a. kigget på infrastruktur og på, hvordan placeringen af veje og stier lægger op til at tage cyklen frem for bilen, samtidig med at vejene anlægges med en bæredygtig belægning. Man har desuden fokus på at øge biodiversiteten, på solceller og på mere social bæredygtighed med en variation i bebyggelse og boliger, der understøtter forskellige boformer.

I stedet for at tilbyde en hyldemetervare-bydel, der ligner det, vi kender, og som bidrager til at bevare status quo, skal vi så ikke prøve at tænke Taphede helt forfra? Vi har her alletiders mulighed for at skabe en helt ny bæredygtig bydel i Viborg, som rækker ind i fremtiden. Ikke ved at gøre, som de gør det i Egedal eller i Odense. Men ved at igangsætte en åben og demokratisk proces, hvor vi - borgere, politikere, bygherrer og entreprenører - tænker bæredygtighed ind i en viborgensisk sammenhæng.

Her kan man selvfølgelig lade sig inspirere af gode eksempler - fx er både regnvandsanlæg og solceller oplagte ideer. Men vi skal også give bydelen en særlig viborgensiske karakter. En ide kunne være udelukkende at anvende tagsten med integrerede solceller. Man kunne også give de nye klyngefællesskaber deleøkonomiske elementer ved fx at dele værktøj og haveredskaber eller en fælles elbil, som kunne afløse mange familiers "bil nr. 2".

Man kunne også eksperimentere med fælles dyrehold (fx høns og får) og skabe en nem og tilgængelig struktur omkring affaldssortering, kompostering og genanvendelse.

Der er for mig ingen tvivl om, at et nyt Taphede som en bæredygtig bydel vil kunne bidrage positivt til Viborgs image og gøre byen særdeles attraktiv som bosætningsby ved at tilbyde mulighed for at leve et bæredygtigt liv i pagt med naturen og i stærke, mangfoldige fællesskaber.

Afslutningsvis vil jeg dog pege på, at der i "Værdi- og potentialekataloget" fra januar står, at Taphede maksimalt kan rumme 1000 boliger, hvis der skal være plads til kvalitet og nytænkning. Det er svært at gennemskue, hvornår dette blev ændret til 1500 boliger, eller hvad baggrunden var for denne ændring. Men det er imidlertid værd at overveje, om det er 1500 nye boliger i Viborg by, der er brug for. Måske man også skulle se uden for Viborg og undersøge, om ikke den store tilflytning kunne ledes i retningen af nogle af de andre dejlige byer i kommunen.

Taphede, som det ser ud på tegnebrættet, må i høj grad tiltale de mennesker, som værdsætter det nære fællesskab og landskabelige værdier. Men er det ikke også netop fællesskab og landskabelige værdier, som man får ved at bosætte sig i en af kommunens mindre byer? Det skal undersøges, om ikke man med hele 1500 nye boliger på Taphede risikerer, at tilflytningen til Viborg bliver på bekostning af de mindre byer i kommunen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Korstog mod de frie skoler

Viborg FF

Silkeborg-direktør med hjertesuk og opfordring til VFF-fans - bliv hjemme fra topkamp i Silkeborg

Annonce