Annonce
Bjerringbro

Temamøde om helhedsplan for Gudenåen udsat

Det syntes som oversvømmelserne aldrig ville stoppe i årets første måneder. Billedet fra Bjerringbro Kano- teltplads er fra februar i år.  Arkivfoto: Morten Dueholm
Fire workshops er gennemført - men temamødet 13. november er udsat til foråret
Annonce

Bjerringbro: Hvordan sikrer vi os mod oversvømmelser fra Gudenåen? Spørgsmålet er ikke nyt, og sidste vinters store oversvømmelser gjorde spørgsmålet endnu mere aktuelt, da folk i ugevis måtte leve med oversvømmede kældre, og restauranter og andre virksomheder mistede både værdier og omsætning .

I foråret blev de syv Gudenå-kommuner enige om et oplæg til en helhedsplan for vandhåndtering i Gudenåen, og i april godkendte Viborg Byråd oplægget, så Gudenåkomitéen udgør den daglige politiske arbejdsgruppe for helhedsplanen med reference til de syv borgmestre, som udgør den politiske styregruppe.

Det foreløbige arbejde skulle have været diskuteret på et temamøde 13. november, men det er, som meget andet, nu aflyst på grund af corona-situationen. Men det forsinker dog ikke det samlede projekt med at skabe et overblik over vandets påvirkning af arealerne langs de 160 kilometer vandløb.

Annonce

Workshops

Planen var, at der i oktober og november skulle holdes fire workshops for lokale interessenter,  én for strækningen fra Tinnet til Mossø, én for strækningen fra Mossø til Silkeborg, én for strækningen fra Silkeborg til Tange og den fjerde for strækningen fra Tange til udløbet i Randers fjord. Den sidste blev holdt torsdag aften.

Også de fire workshops blev ramt af corona'en, og selv om man havde taget højde for forsamlingsforbuddet på maksimum 50 personer, så måtte sekretariatet i hast lave om. Derfor blev alle fire workshops gennemført virtuelt, og selv om der var mellem 30 og 40 deltagere til hvert møde, så gik det ifølge projektleder for Helhedsplanen for Gudenåen Mathias Utoft Jørgensen rigtig godt.

- Vi havde planlagt det hele, men næsten over natten kom der nye regler, hvor vi kun måtte være ti sammen.  Derfor måtte vi sadle om og holder møderne virtuelt. Vi var meget spændte på det, men det er gået rigtig godt, og møderne er blevet gennemført meget respektfuldt, siger han.


Vi havde planlagt det hele, men næsten over natten kom der nye regler, hvor vi kun måtte være ti sammen.  Derfor måtte vi sadle om og holder møderne virtuelt. Vi var meget spændte på det, men det er gået rigtig godt, og møderne er blevet gennemført meget respektfuldt.

Mathias Utoft Jørgensen, projektleder.


Hver møde har haft mellem 30 og 40 deltagere, hvor der først var en fælles introduktion, hvorefter deltagerne arbejdede videre i grupper på tværs af interesser, så deltagerne har hørt synspunkter fra andre.

-Når en deltager kom med input, blev dette noteret på en post-it og sat op på et kort, som deltagerne kunne se på deres computerskærm. Og det er faktisk gået rigtig godt, og ingen meldte afbud trods den ændrede mødeform, siger Mathias Utoft Jørgensen.

Annonce

Forårsmøde

Nu venter så en gennemgang af de mange inputs og en opsamling. Det hele skulle have været præsenteret på mødet 13. november, hvor deltagerne fra alle fire workshops og Gudenå-komitéen inklusive borgmestrene fra de syv Gudenå-kommuner skulle have været til stede.

- Dette møde har så mange deltagere, at det er nødvendigt at det bliver et fysisk møde. Derfor har vi nu udsat det til foråret, men endnu uden en dato, siger Mathis Utoft Jørgensen.

Sideløbende med at interessenterne inddrages, arbejder projektgruppen, som er nedsat på tværs af de syv Gudenå-kommuner, med screening af potentialet for vandparkering i oplandet til Gudenåen, i Gudenådalen og i sømagasinerne, kortfunktion til at præsentere udfordringer og løsninger, som kobler sig til et såkaldt virkemiddelkatalog.

Planen er, at arbejdet med helhedsplanen skal forelægges de syv kommuners byråd i sommeren 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce