Annonce
Rundt om Viborg

Travlt år for borgerforeningen

Susanne Bak (tv.) er formand for Stoholm Borgerforening - her er foreningen med til forårsmesse i Stoholm. Arkivfoto: Morten Pedersen
Der blev set tilbage på et travlt år og frem mod endnu et, da Stoholm Borgerforening holdt generalforsamling tidligere på ugen.

Stoholm: Man kunne blandt andet glæde sig over, at medlemstallet er på vej i den rigtige retning - nemlig opad - da Stoholm Borgerforening mandag aften holdt generalforsamling, hvor 29 var med til spisningen, og 36 var med til selve generalforsamlingen.

Formand Susanne Bak kunne i sin beretning konstatere, at medlemstallet i foreningen nu har passeret de 200. Sidste år var der 280, men ved årsskiftet var der blot 135 - formentlig det samme antal, der har valgt at forny medlemsskabet automatisk. Derfor har foreningen den seneste tid gjort opmærksom på, at man har brug for flere medlemmer - både i forhold til økonomien og i forhold til at agere på Stoholms bys vegne. Det har bragt medlemstallet over 200 med både nye medlemsskaber og fornyelse af eksisterende som løftestang.

"Det er super dejligt, men vi skulle gerne endnu længere op", sagde Susanne Bak, der håber på, at mindst halvdelen af byens 1100 husstande med tiden bliver medlem af foreningen.

Ellers så hun altså tilbage på 2019. Foreningen stod bag koncerten Stoholm Open Air, og det endte trods regn og rusk økonomisk i et pænt nul, mens sankthansfesten, som man også er med til at arrangere, var velbesøgt. Også deltagelse i forårsmessen og indvielsen af områdefornyelsen i september blev vendt i beretningen, sammen med borgerforeningens korps af bypedeller, der fik ros for deres store arbejde for byen.

Annonce
Bypedellerne fik ros for deres store frivillige arbejde for byen, da Stoholm Borgerforening holdt generalforsamling. Arkivfoto: Morten Dueholm

Ny scene i Anlægget

Borgerforeningen er også med i arbejdet for at få etableret en børneskov i Dynamitskoven. Der ventes indvielse i maj, og borgerforeningen har blandt andet doneret et shelter til skoven, og er med til at søge midler til et muldtoilet gennem fonde.

Foreningen er også en del af den gruppe, der arbejder for at få bygget en helt ny skole i Stoholm og her glædede Susanne Bak sig over, at byrådet har afsat yderligere 30 millioner til skolen, så man nu har 59 millioner kroner øremærket til Stoholm Skole forud for den kommende debat om skolestrukturen i Viborg Kommune. En debat der er afledt af faldende børnetal.

Man arbejder også med at få etableret en ny udendørs scene i Anlægget med hjælp fra ubrugte midler fra områdefornyelsen - søgning af fondsmidler til det projekt er udskudt til 2021 for at give plads til, at gruppen, der arbejder for at bevare Stoholm Station, kan søge om hjælp fra fonde i år. Anlægget fejrer i øvrigt 100 års jubilæum i 2021 - samme år runder Stoholm IF ligeledes 100 år.

Sponsor for en hjerteløber

Desuden fortalte Susanne Bak om Stoholm Hjerteløbere. Dem er der 25 af, og man arbejder for at kunne udstyre alle med veste og hjerteløbertaske med forskelligt udstyr. Søgning af midler fra fonde til det udstyr har dog ikke givet noget, så nu bliver det muligt for handlende, erhvervsdrivende eller privatpersoner at sponsorere en hjerteløber med 1000 kroner, fortalte hun. Også en kommende lokal udviklingsplan og samarbejde på tværs af foreninger blev vendt i beretningen.

I bestyrelsen modtog Susanne Bak, Claudi Jacobsen og Gitte Vestergaard genvalg, mens Merete Krogh Christensen gik ud af bestyrelsen

Stefan Stricker-Jensen og Chinette Nielsen stillede op til bestyrelsen og førstnævnte blev valgt ind, mens Chinette Nielsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen som arbejdende suppleant, så hun deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige medlemmer - dog uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger: Formand Susanne Bak, næstformand Claudi Jacobsen, kasserer Sanne Quist Mortensen og sekretær Christina Bilde Heilskov.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce