Annonce
Rundt om Viborg

Tre gik imod: Byråd sender vindmølleplan i høring

Vindmøllerne skal stå i et område, hvor tajga-sædgæssene i årevis har haft vinterkvarter. Arkivfoto
Flertallet i Viborg Byråd sagde ja til at sende lokalplanforslaget om de omdiskuterede vindmøller ved Tjele i høring.
Annonce

Tjele: Forslaget om at rejse otte vindmøller i Vinge ved Tjele er nu på vej i offentlig høring. Viborg Byråd vedtog lokalplanforslaget med et stort flertal - tre medlemmer gik imod, nemlig Lone Langballe og Ove Kent Jørgensen fra Dansk Folkeparti og Johannes Vesterby fra Venstre.

Vedtagelsen betyder dog ikke, at de mange modstandere af vindmøllerne helt skal opgive håbet om, at de kan få overbevist byrådets flertal om, at det efter deres opfattelse er en dårlig ide at gennemføre vindmølleprojekter. Repræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten gav udtryk for, at de ikke har taget endelig stilling til vindmølleprojektet, men at de vil lytte til de indsigelser, der kommer frem i løbet af høringsperioden, og Stine Damborg Hust (K) sagde, at politikerne selvfølgelig vil forholde sig til høringssvarene.

Byrådet vedtog samtidig, at der skal holdes borgermøde om lokalplanforslaget den 27. juni, selv om Lone Langballe gav udtryk for, "at det måske er en anelse frækt" at placere borgermødet så tæt på sommerferieperioden.

Hun - og det andet medlem fra Dansk Folkeparti - mente, at der ikke var grund til at fortsætte behandlingen af ansøgningen. Byrådet har i kommuneplanen udpeget otte områder, hvor man kan søge om tilladelse til at rejse vindmøller, og møllestedet ved Tjele er ikke et af de områder.

- Der er ikke sund fornuft i placeringen af disse møller, sagde hun.

Der er ikke sund fornuft i placeringen af disse møller.

Lone Langballe, Dansk Folkeparti

Annonce

Bekymring for gæs

Johannes Vesterby erklærede sig, som han altid har gjort det, som principiel vindmølle-modstander, fordi vindmøller "påfører de danske skatteydere verdens højeste energiafgifter". Birthe Harritz (S) sagde, at det særligt er konsekvenserne for fuglelivet, der berører hende. Hun tilføjede, at forvaltningen vil holde et møde med Dansk Ornitologisk Forening for at få de rigtige oplysninger om fugletællingerne i området på bordet. Det er særligt konsekvenserne for tajga-sædgæssene, der er bekymring om. Hundredevis af disse gæs har fast vinter-rasteplads i og omkring mølleområdet.

Flemming Gundersen (EL) sagde, at han ser problemer i projektet, men at han vil tage stilling efter høringsperioden, og Kai O. Andersen (SF) gav udtryk for, at spørgsmålet om fuglelivet i området skal grundigt belyses, og at hans parti heller ikke har taget endelig stilling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Flid for et godt formål

Annonce