Annonce
Viborg

Tror sportsfiskerne, at Lea Wermelin er idiot?

Bjarne Nilsson, tidligere redaktør på Bjerringbro Avis. Privatfoto


Annonce

Læserbrev: Det er en imponerende skråsikkerhed, som Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) lægger for dagen i den pressemeddelelse, man fik optaget som et læserbrev i gårsdagens avis.

Her kan man bl.a. læse følgende passus om EUs Vandrammedirektiv:

”Ifølge EU’s Vandrammedirektiv (…) skal der skabes kontinuitet i Gudenåen. Kontinuitets-begrebet dækker over, at vandføringen skal føres tilbage igennem vandløbet, samt at de naturlige faldforhold og vandløbets oprindelige bredde genetableres, og der skal findes en løsning nu.”

Men kan det nu mon passe, at EU's Vandrammedirektiv kun anviser én eneste metode til at skabe kontinuitet i et vandløb?

Som jeg har fået kontinuitetsbegrebet forklaret, er det sammensat og har flere facetter. Kontinuitetsbegrebet handler om at skabe jævne, naturlige overgange på langs i vandsystemerne, så der ikke er pludselige spring i tilgængeligheden af forekomster og levesteder for vandlevende organismer.

Eller oversat til normaldansk: Mulighed for uhindret vandring af vandlevende organismer. Fri passage. Men det er altså ikke ensbetydende med, at der ikke må optræde dødelighed i forbindelse med den frie passage. Vandrammedirektivet fritager så at sige ikke smolt for søsvømning.

EU's Vandrammedirektiv skal gælde i alle 27 medlemsstater. Nogle af dem er meget afhængige af deres vandkraftværker. Østrig, Finland og Sverige. Hvis direktivet er så kategorisk, som DSF antyder, må det betyde, at disse lande må i gang med at afvikle al deres vandkraft, lægge elve og floder tilbage i gamle løb og genskabe de naturlige faldforhold.

Jamen, enhver tænksom person vil da afvise det som det rene galimatias. Mon politikerne i de nævnte lande bare lader sådan noget ske? Aldrig i livet! Og slet ikke i disse grønne omstillingstider.

Så DSF serverer os en ret vitterligt vås.

Det korte omløbsstryg, ”Tangestryget” er udtænkt på en måde, så det kan rummes inden for de rammer, vandrammedirektivet sætter. Det er en politisk afgørelse, om man vil give alle arter fri passage op og ned forbi Tangeværket velvidende, at smolten, laksefiskenes havsøgende yngelfisk, skal svømme igennem Tange Sø.

Men undskyld mig? Smolten skal alligevel forbi de nye store vådområde-søer ved Randers. Og her tyder alt på, at de også bliver ædt.

DSF er hovedsponsor bag et DTU Aqua-forskningsprojekt, hvor man lige nu undersøger, hvorfor fortvivlende få vilde havørredsmolt når Kattegat. Havørredbestanden i Gudenåen er i løbet af de senere år de facto kollapset. Biologernes hovedhypotese: Smolten bliver føde for allehånde rovfisk, fugle og fiskespisende pattedyr, der holder til i de store vådområder, i Gudenåen og i Randers Havn.

Og så udsender DSF alligevel en pressemeddelelse med en så vulgær udlægning af Vandrammedirektivet garneret med kravet om en søtømning. Af hensyn til smoltens vandring. Jamen, tror DSF-ledelsen da, at miljøminister Lea Wermelin er idiot?

Lad mig minde om, at borgmestrene i fire kommuner, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers, trods alt er enige om, at Tange Sø skal bestå med samme vanddybde og vandspejl som nu.

Helt grotesk bliver det, når den konstituerede DSF-formand, Hans E. Nielsen, på mandagens møde med Lea Wermelin sidder og fortæller alle os, der lyttede til ham, at DSF ikke længere tror på, at der vil indfinde sig en selvbærende vildlaksestamme i Gudenåen uanset, om man genskaber de 11 km af Gudenåen, der ligger på bunden af Tange Sø. Eller graver det lange omløb. Gudenåen er ikke egnet til laks længere. Den er for dyb til gydning, mente Hans E. Nielsen.

Men hvorfor i alverden så lave alle disse badutspring for at få nok smolt frelst forbi Tangeværket? Et langt omløbsstryg kan komme til at koste 4, 5 eller 600 mio kr., blev det oplyst på mødet. Af skatteborgernes penge!

DSFs forståelse for de faktiske biologiske forhold i Gudenåen og de faktiske lokalpolitiske forhold i Øst- og Midtjylland er ikke overbevisende. Tingene hænger ikke rigtig sammen for DSF-ledelsen.


DSFs forståelse for de faktiske biologiske forhold i Gudenåen og de faktiske lokalpolitiske forhold i Øst- og Midtjylland er ikke overbevisende. Tingene hænger ikke rigtig sammen for DSF-ledelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Kvalitet i stedet for tom reklame

Viborg

Lad os sikre den bedst mulige velfærd

Annonce