Annonce
Læserbrev

TV-dokumentar. Blev du klogere, Lars Norup?

Læserbrev: I dagens (torsdag) leder i Viborg Stifts Folkeblad udtrykker chefredaktør Lars Norup sin spænding forud for TV2's dokumentar "Eksperimentet med vores børn", som blev sendt senere om aftenen. Slutteligt i sin leder, formoder han at vi alle er klogere efter udsendelsen.

Allerede inden udsendelsen maner han dog til besindighed. Efter hans mening skal vi også huske at (citat):,,have fokus på det, der går godt - og ikke holde fast i en klynkekultur".

Allerede der hopper kæden af for mig! Jeg er selv en af de forholdsvis få pædagoger, som med mellemrum åbner munden for at italesætte virkeligheden hos vores yngste medborgere, børnene ude i daginstitutionerne. Dette gør jeg først og fremmest med det håb om at kunne åbne folks (også gerne ansvarlige beslutningstagere, eksempelvis politikeres) øjne for hele det dybt horrible i måden hvorpå området nedprioriteres/ikke bliver prioriteret nok. Man må gerne kalde mig (og andre åbenmundede pædagoger) for klynkere. Det har jeg det fint med - for i så fald ved jeg også, at vedkommende ikke har oplevet hverdagen i en dansk daginstitution anno 2019. I over 25 år har jeg via mit daglige arbejde i en integreret daginstitution oplevet en klar tendens - nemlig at man udefra nærmest har banaliseret faget pædagogik. Det handler jo "bare" om børn.

Og nej! Det handler ikke "bare" om børn! Det handler rent faktisk om vores fremtid, - det handler om dannelse af små mennesker, som i deres videre liv skal kunne agere ude i vores samfund. De skal kunne klare sig godt igennem folkeskolen, senere skal de kunne klare sig godt gennem et uddannelsesforløb, de skal kunne klare sig godt socialt blandt andre medmennesker, de skal kunne..... Ja, jeg kunne fortsætte længe endnu! Det er veldokumenteret, at de første år i et barns liv er de vigtigste, og det er netop her, at pædagoger landet over har til opgave at "iklæde" børnene alle de ovennævnte egenskaber. At de så - efter min mening - ikke får de fornødne ressourcer til det, er intet mindre end en falliterklæring fra politikernes side!

I dokumentaren "Eksperimentet med vores børn" så jeg en flok knaldhamrende dygtige pædagoger, som dagen igennem nærmest lå vandret for at få kombinationen med mange børn og få voksne til at hænge sammen. Jeg så også konsekvensen af dårlig normering - nemlig at børn bliver "ladt i stikken" i form af bl.a. minimal voksenkontakt. Jeg så også - pga. omstændighederne - børn blive adfærdsreguleret, (og ikke udviklet). Jeg så også børn bogstaveligtalt blive udsultet i forhold til at få god og udviklende voksenkontakt.

Lars Norup bringer i sin leder flere foreslag til en forbedring ude i daginstitutionerne. Han foreslår blandt andet at det såkaldte "grå guld", (jeg formoder, han taler om den ældre generation), skal kunne supplere den faste bemanding. - Det synes jeg personligt er et skråplan. Chefredaktøren lader vel heller ikke sin bil reparere henne på autoværkstedet af bageren, eller for den sags skyld automekanikeren bage det brød, som han lørdag morgen køber henne ved bageren?? Men, nå ja. Det er jo bare børn...

Fleksibilitet ved vagtplanlægning kunne ifølge Lars Norup også optimere forholdene derude. Jeg har selv den tvivlsomme ære på min arbejdsplads at lave vagtplaner for personalet. Jeg skulle hilse og sige, at det til tider kan være en næsten umulig opgave. Kun takket være nogle yderste fleksible kollegaer lader det sig gøre. Hver dag, hvor bare en person er fraværende pga. ferie, sygdom, kurser, møder, eller noget helt femte, skal jeg koordinere i forhold til dette.

Det handler f.eks. om kollegaer, som med ganske kort varsel bliver bedt om at omlægge deres timer, møde tidligere ind, eller bliver længere på jobbet end planlagt. Så fleksibilitet fra personalets side behøver Lars Norup såmænd ikke efterlyse! Kunsten er nemlig ikke at få pædagoger til at tage ekstra timer, kunsten består derimod i at finde dagen, hvor det overhovedet kan lade sig gøre at afspadsere de førnævnte ekstra timer... (Og i øvrigt så løber pædagoger bare stærkere, når kollegaer er fraværende - vikarbudgettet blev sparet væk for mange år siden) Men igen; det handler jo bare om børn, (ironi kan være anvendt)!

Til slut, Lars Norup: Hørte du i dokumentaren nogle pædagoger klynke? Jeg gjorde nemlig ikke.

Og blev du klogere?

Svar: Ja, jeg blev klogere (Se min leder).

Venlig hilsen

Lars Norup

chefredaktør

Annonce
Lau Lauridsen har ad flere omgange skrevet læserindlæg om de problemer, som blev afdækket i går. Foto: Morten Dueholm.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce