Annonce
Rundt om Viborg

Udgift på vej: Borgerne må til lommerne for at betale for kloakering

Områderne, der skal have omlagt kloakledningerne, er på kortet markeret med grønt, og man ser desuden, hvor de to bassinudvidelser skal være. De nævnte berigtigelser på kortet handler om, at kloakeringen i virkelighedens verden var en anden end den, som kommunen havde registreret. Kort: Viborg Kommune

Viborg Kommune lægger op til, at kloaknettet i en del af Hammershøj skal omlægges, så regnvand adskilles fra spildevand.

Annonce

Hammershøj: Ejerne af 131 ejendomme i Hammershøj kan godt belave sig på en ekstraregning. Viborg Kommune er på vej til at godkende et tillæg til spildevandsplanen, der indebærer, at kloaknettet i en del af Hammershøj skal omlægges.

I de berørte områder skal kloaknettet separeres. Det vil sige, at spildevand og regnvand ikke længere løber i samme net og ud til rensningsanlægget, men at spildevand og regnvand adskilles i to systemer, så regnvandet og andet såkaldt overfladevand ikke skal belaste rensningsanlægget.

Det meste af Hammershøj er udstyret med den gammeldags enstrengede fælleskloak, men det er kun i en del af byen, at kloaknettet skal omlægges. Resten kommer på et ukendt tidspunkt. I kommunens perspektivplan er det kun fastslået, at det skal ske efter 2046, men det understreges samtidig, at det årstal kun er af vejledende karakter.

Den fælles kasse betaler hovedparten af udgiften til kloakomlægningen, men grundejerne betaler selv for at etablere separate ledninger på deres egen grund frem til de nye skelbrønde, der placeres umiddelbart inden for skel. Udgiften kan variere en hel del efter individuelle forhold. Ifølge Boligejernes Videncenter Bolius er gennemsnitsprisen ved den slags omlægninger 40.000 kroner med en variation fra 10.000 til 105.000 kroner alt efter kloakledningernes længde og andre forhold.

Kloakering på 14 veje

14 veje med i alt 131 adresser i Hammershøj skal have omlagt deres kloak-ledninger:Bakkevej.

Bødkervænget.

Frederiksberg Bakke

Frederiksberg.

Fuglebakken.

Gartnerbakken.

Hviddingvej.

Hyldemosevej.

Hyldemosevænget.

Randersvej.

Skolevangsvej.

Skolevej.

Stadionvej.

Vorningvej.

Adskillige byer og landsbyer i Viborg Kommune får i disse år lavet separatkloakering. Billedet her er fra Vejrumbro, hvor man har overstået et omfattende opgravningsarbejde. Arkivfoto: Preben Madsen
Annonce

30 måneders varsel

Ejerne får dog en frist til at få arbejdet gjort. Grundejerne har som minimum 30 måneders varsel fra, at tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget - det sker formentlig i løbet af en måneds tid - og til, at arbejdet skal udføres.

Noget af kloakeringsarbejdet foregår på private fællesveje. Her har grundejerforeningen mulighed for at koble sig på arbejdet, så den selv betaler for nye rendestensbrønde og stikledninger til disse. Det er en frivillig sag, men det kan være værd at overveje, hvis de trænger til udskiftning, og man vil undgå, at vejen skal graves op to gange med få års mellemrum.

Viborg Byråds klima- og miljøudvalg behandler tillægget til spildevandsplanen på sit møde torsdag i denne uge. Det har været i offentlig høring, og her kom der to høringssvar, som ikke har fået kommunen til at lave væsentlige ændringer. En af de borgere, der har afleveret et høringssvar, spørger, hvorfor arbejdet skal laves nu, når der i ovennævnte perspektivplan står, at det skal ske efter 2046. Kommunens svar er, at det skyldes, at kommunen laver om på renseanlægs-strukturen, og at der er nye krav til udledningen fra Hammershøj Renseanlæg til Mejerigrøften.

Annonce

Ekspropriation

Klima- og miljøudvalget behandler samtidig et forslag om, at byrådet skal give tilladelse til ekspropriation i forbindelse med kloakarbejdet i Hammershøj. Ekspropriations-beslutningen skal sikre, at kommunen kan erhverve jord til etablering af spildevandsledninger og etablering af rensedamme i Hammershøj. Der er planlagt to udvidelser af regnvands-bassiner ved henholdsvis Vorningvej og Stadionvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

21 vil studere ny uddannelse i Viborg

Viborg

Blå partiers kamikazekurs

Annonce