x
Annonce
Læserbrev

Udligningsreform. Udstilling af velfærdsstatens potensproblemer

Læserbrev: For nogle dage siden løftede regeringen sløret for sit forslag til den fremtidige udligningsreform.

Umiddelbart ser det positivt ud for Viborg Kommune. Men faktum er, at vi endnu ikke ved det. Årsagen er, at den kommunale udligning er et kludetæppe af udligningsmekanismer, hvor det regeringen har meldt ud, øjensynlig kun er en delmængde af det samlede billede. Vi mangler fortsat at se netto-påvirkningen for Viborg Kommune.

Forhandlingerne pågår stadig - og det er en uskøn kamp at være vidne til. De fattige kommuner vil have fingrene dybere ned i kagedåsen, og de rige kommuner vil ikke slippe slanterne. Dommeren er staten. Og midlet til at løse konflikten er at lave en endnu mere kompliceret model, der skal sikre en ”bedre balance”, frem for at løse det grundlæggende problem, at yderkommunerne ikke kan klare sig selv.

Og heri ligger velfærdsstatens potensproblemer. Nemlig en fastlåst og reaktiv tilgang, hvor der er mere fokus på at symptombehandle via udligning frem for at løse de grundlæggende problemer.

Personligt har jeg det dårligt med at modtage udligning fra andre kommuner, men anerkender at det er en nødvendighed på kort- og mellemlangt sigt for at sikre et acceptabelt serviceniveau for vores borgere og for at kompensere for den geografiske skævvridning, der historisk har været for infrastrukturinvesteringer, boligbeskatning, statslige arbejdspladser m.v.

Men det er ikke holdbart på sigt kun at lave symptombehandling. Der er også brug for proaktive tiltag.

Sådanne proaktive tiltag kunne være:

  • Vi bibeholder den nuværende progressive ejendomsværdibeskatning, der ellers fra 2021 vil blive reguleret via den nye boligskatteaftale, og annullerer den ekstrem komplicerede overgangsordning, der er designet til at kompensere højværdiejendomme, og som vi alle ved ender med endnu et fejlslået statslig IT-projekt. Det vil betyde større udgifter til boligejere primært i de rige kommuner, idet de ikke længere vil blive forfordelt via kunstigt lave beskatningsværdier, hvilket de er blevet siden skattestoppet fra 2001. Det vil være socialt balanceret, fordi det primært rammer ”de rige boligejere”. Det vil ligge en dæmper på prisstigninger på ejendomsmarkedet, og dermed den uhensigtsmæssige skattefri gevinst for denne aktivklasse. Det vil øge tilflytningen til yderkommunerne og landdistrikterne, og dermed bidrage til disse kommuners økonomi.
  • Vi fjerner topskatten. Det har en positiv nettoeffekt på landets økonomi jf. SRSF-regeringens Produktivitetskommissionen fra 2014. Det vil samtidig kompensere ”de rige boligejere” for stigningen i ejendomsværdiskatten.
  • Vi investerer provenuet fra denne balancerede tilgang i infrastruktur i yderområderne (eks. Hærvejsmotorvejen). Det vil sikre, at der kommer vækst i yderkommunerne og at disse herved på sigt kan klare sig selv.

Herved vil udligning på sigt kun i begrænset omfang være nødvendig. Kommunerne vil have tilnærmelsesvis lige vilkår for at påvirke deres egen skæbne, og det vil således være op til borgerne i landets kommuner at vælge et Bbyråd, der har evnen og viljen til at varetage kommunens langsigtede interesser.

Det vil være et tiltrængt skud Viagra til vores velfærdsstat.

Kim Dongsgaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Hverdagsbetjentenes storhedstid

Annonce