Annonce
Viborg

Udvikling, udvikling, udvikling

Lars Norup. Foto: Morten Pedersen
Annonce

Der kommer mange henvendelser til mig i løbet af en uge, ofte fra mennesker, som mener, at redaktionen bør tage fat på et problem i vores lokalsamfund. Og denne uge var ingen undtagelse. Jeg vil fremhæve to eksempler.

Den første kontakt drejede sig om et eventuelt salg af den kommunale el-division i det kommunalt ejede Energi Viborg.

Sagen er behandlet på det lukkede møde i såvel det kommunale øk-udvalg som i byrådet. Det var ikke populært, at vi vidste det og skrev om det, men det er nu engang vores opgave at skrive nyheder.

Jeg synes også, det er godt, at vores borgmester gav et svar i et læserbrev i lørdagens avis - også selvom jeg af naturlige journalistiske årsager mener, at svaret var mangelfuldt.

Det gode ved vores borgmester er, at han ikke bliver tøsefornærmet. Har jo prøvet lidt af hvert i landsmedierne! Måske - forhåbentlig - vil den kommunale ledelse nu være ekstra opmærksom på, at det er borgerne, der ejer selskabet og betaler for ydelserne og derfor bør have krav på at vide, hvad der foregår med deres værdier.

Alt kan i en forhandling om salg ikke lægges frem, men man kan godt diskutere principperne og argumenterne for og imod. Personligt vil jeg pr instinkt være imod et salg, der betyder, at beslutningerne kommer endnu længere væk fra borgerne, men vi kan ikke tage stilling uden at høre for og imod.

Det er så stor en beslutning, at borgerne bør have mulighed for at være med i en debat, det er ikke kun en sag for byrådet.

En anden henvendelse drejer sig om en læser, der sendte mig en artikel, skrevet af en byplanarkitekt. Den diskussion, han åbner, drejer sig om den hårde konkurrence mellem kommunerne og den hårde fokus på udvikling, udvikling og udvikling, som åbenbart betyder et uhørt politisk pres på fagfolkene i den kommunale administration.


Vilkårene for kommunalt ansatte byplanarkitekter er, at de skal rette sig efter de signaler, de modtager fra toneangivende politikere – direkte eller via administrativt overordnede.


Arkitekten, Arne Post, skriver, at formentlig alle kommunalt ansatte byplanarkitekter oplever pres fra politikere om at være imødekommende over for projekter, der er i strid med kommunens egne planer. Han skriver:

"Vilkårene for kommunalt ansatte byplanarkitekter er, at de skal rette sig efter de signaler, de modtager fra toneangivende politikere – direkte eller via administrativt overordnede.

Frygt for ikke at ’være inde i varmen’ spiller også ind, og en del byplanlæggere har oplevet, at bygherren (eller dennes repræsentant) reagerer på planlægningsmæssigt velbegrundede argumenter ved at gå til borgmesteren.

...... (Bygherrens rådgivere, red.) presser på, for at få politikerne til at bøje reglerne og betragte naboer, der påføres gener af et projekt, som nogen, der bare brokker sig."

Det er vel ikke for meget at påstå, at sådan en debat også fortjener et fokus i Viborg. I hvert fald er der mange borgere, som føler, de har oplevet tilstande, som er beskrevet af Arne Post.

Jeg jubler også over udvikling og er stolt over Viborg Kommunes udvikling med meget fokus på byplaner i landsbyer og mange gode investeringer i de to store byer, Bjerringbro og Viborg.

Bliver bare ikke ubetinget glad for at se det store udviklingsprojekt i Banebyen i Viborg. Hvis man ser bort fra gymnasiet, broen igennem bygningen og forbindelsen mellem midtby og baneby, så er det svært her og nu at få øje på banebrydende arkitektur.

Man kan også anlægge det praktiske synspunkt, at der er brug for sådanne byggerier, hvor folk har råd til at bo. Men er god arkitektur og billige boliger nødvendigvis uforenelige størrelser? Den diskussion fortjener byrådets, fagfolks og borgernes fokus.

Forhåbentlig vil fremtidig beplantning og færdiggørelsen gøre min skepsis til skamme.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Flid for et godt formål

Annonce