Annonce
Erhverv

Undersøgelse afsluttet: Tre rapporter havde alvorlige mangler

Undersøgelsen viser, at samarbejdet mellem erhvervsliv og forskere - blandt andet på forskningscentret i Foulum - ikke er blevet deklareret godt nok i rappporterne. Arkivfoto: Morten Dueholm
Aarhus Universitet har gennemgået fem års rapporter udarbejdet blandt andet på forskningscentret i Foulum. Tre rapporter havde alvorlige mangler. Gennemgangen er foretaget i kølvandet på den hårde kritik af en rapport om klimaaftrykket ved oksekød.

Foulum: Der var alvorlige mangler i tre af de rapporter, som Aarhus Universitet har undersøgt i kølvandet på skandalen om en rapport om klima-aftrykket ved oksekød. Det fastslår universitetet selv efter en intern undersøgelse.

Universitetet satte undersøgelsen i gang, efter at det havde trukket den stærkt kritiserede oksekøds-rapport tilbage. Det var dagbladet Information, som afslørede, at interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer og slagterikoncernen Danish Crown havde været med til at skrive det, der udadtil fremstod som et uafhængigt stykke forskningsarbejde.

Da universitetet trak rapporten tilbage meddelte man, at man samtidig ville undersøge fem års rapporter fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Hovedparten af landbrugsforskningen, som udføres i Foulum, hører under DCA.

Gennemgangen omfatter i alt 55 rapporter, som bygger på samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Tre af disse havde alvorlige og kritisable mangler, skriver Aarhus Universitet.

Annonce

Det er ikke i alle rapporter gennemskueligt, hvem der har skrevet hvad. Der er tilfælde, hvor det ikke fremgår, hvor den eksterne part er fra. Det er ikke godt nok. Det kan hverken forskerne eller omverdenen leve med.

Kurt Nielsen, prodekan.

Mangler deklaration

Prodekan for vidensudvikling Kurt Nielsen fortæller, at der i et tilfælde ikke er deklareret i rapporten, at en af forfatterne er fra Seges - en underafdeling af Landbrug og Fødevarer. I to andre tilfælde anføres det ikke, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere rapporterne, og hvilke ændringer der er foretaget på den baggrund. I den ene af disse rapporter mangler der også et forord, så man ikke får oplyst finansiering og samarbejdspartnerens rolle i projektet.

De tre rapporter med alvorlige mangler og 31 andre rapporter er nu blevet suppleret med et digitalt indstik, som giver en præcis og fyldestgørende beskrivelse af samarbejdet. I de fleste tilfælde er der dog kun tale om mindre rettelser og tilføjelser. Universitetet trækker ikke nogen rapporter tilbage - heller ikke de tre med alvorlige mangler.

Det må ikke ske igen

- Det er vigtigt at understrege, at det er kritisabelt, når der kan sås tvivl om vores integritet og armslængde. Samarbejdet har ikke været transparent nok, og så sætter man som forsker ikke et tilstrækkeligt værn op om sit arbejde. Alt er nu tydeligt deklareret, og vi lærer af det. Det må ikke ske igen. Det er dog også vigtigt for mig at understrege, at forskerne står fuldt på mål for deres metoder, resultater og konklusioner, siger Kurt Nielsen til universitetets hjemmeside.

Han understreger, at universitetet i lige så høj grad som hidtil skal samarbejde med eksterne parter, fordi samarbejdet er til begge parters fordel, men universitetet skal blive bedre til at deklarere samarbejdet og sikre, at der er armslængde mellem forskerne og de eksterne parter.

- Hvis der ikke er fuld transparens, kan man som udenforstående betvivle forskningsintegriteten, siger han.

Intet at skjule

I fremtiden skal der ved eksternt samarbejde laves en kontrakt, der fastlægger rammerne for samarbejdet og tydeliggør forskernes uafhængighed til og med publicering.

- Det må vi konstatere ikke har været tilfældet hidtil, og det indskærper vi nu over for alle, at vi skal være konsekvente med, siger Kurt Nielsen.

- Det er ikke i alle rapporter gennemskueligt, hvem der har skrevet hvad. Der er tilfælde, hvor det ikke fremgår, hvor den eksterne part er fra. Det er ikke godt nok. Det kan hverken forskerne eller omverdenen leve med. Vi har ikke noget at skjule, så der er ikke nogen grund til ikke at deklarere alle aspekter af de samarbejdsprojekter, vi deltager i, siger han.

Universitetet har nu udarbejdet særlige retningslinjer for arbejdet med rapporter i samarbejde med eksterne parter, og der er også planer om at holde kurser for alle.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce