Annonce
Viborg

Undersøgelser er rykket frem: Biologer går i krig ved Hald Sø

Hvordan kan sådan en fyr - chironomus anthracinus - være til gavn for miljøet? Ja, som en enlig svale hjælper den ikke meget, men når der findes 15 milliarder af dem, sætte de ikke så lidt alger til livs, og det kan søer godt lide.

Miljøstyrelsen har fremrykket sine planer for, hvornår Hald Søs tilstand skal undersøges. Biologerne går i krig.

Viborgegnen: Til maj begynder Miljøstyrelsens biologer at tage vandprøver og undersøge søens indhold af blandt andet plankton (klorofyl), kvælstof og fosfor. Desuden måles søens iltindhold og temperatur fra top til bund.

Styrelsen har fremrykket undersøgelserne med et år, idet den egentlige plan var, at disse undersøgelser skulle foretages i 2020. Ambitionen er blandt andet at finde ud af, hvorfor dansemyggen stort set er væk fra den store og dybe sø.

Der var for år tilbage rundt regnet 15 milliarder af disse myg ved søen, og hvert forår kunne man opleve, at himlen næsten blev farvet sort, når myggene sværmede over søen.

- Ved at fremrykke overvågningen finder vi ud af, hvordan vandmiljøet har det og dermed, hvad der kan give dansemyggene problemer, siger biolog Tue Stenholm Jakobsen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Annonce

Iltsvind

Resultatet af Miljøstyrelsens overvågning forventes til oktober.

Dansemyggene spiller en vigtig rolle for søens økosystem, da de i larveform fungerer som søens skraldemænd. De spiser blandet andet alger, dyreplankton og plantedele, som ender på bunden af søen.

I Miljøstyrelsens vandområdeplaner beregnes søers tilstand ud fra kvalitetselementerne alger, undervandsplanter, fisk og vandkemi.

I seneste Vandområdeplan 2015-2022 har Hald Sø tilstanden "Moderat økologisk tilstand", hvilket skyldes, at der periodisk er for mange alger i søen. Søen lever således ikke op til målet om "God økologisk tilstand".

Bådfolk og fiskere ved Hald Sø sendte i september sidste år en dykker ned i den dybe sø. Dykkernes videooptagelser viste, at der flere steder havde lagt sig et liglag bestående af hvide svovlbakterier. Det er et tydeligt tegn på iltsvind.

Miljøstyrelsen vil også i fremtiden følge med i Hald Søs tilstand. Næste undersøgelsesår forventes at blive 2023.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Tre år med collager

Annonce