Annoncørbetalt indhold

Unge førstegangslejere kan spare penge på markedet i Viborg

En stor del af Viborgs unge flytter hjemmefra til sommer, og her er der nok at holde øje med. Særligt på boligfronten. I den anledning kommer her et par gode råd til, hvordan du kommer billigst igennem det.

Kommende studerende som vælger at studere andre steder end Viborg skal gøre sig nogle overvejelser omkring, hvor i landet de på sigt skal studere og have bopæl. Det almennyttige boligmarked er nemlig væsentlig billigere end det private marked viser nye tal fra sammenligningsportalen MONEYBANKER.

Prisforskellene er så store, at det ifølge MONEYBANKER har fået et stigende antal unge til at søge finansiering gennem lån for at få råd til livet som studerende. Med en almindelig SU kan det nemlig være vanskeligt at bo til leje i nogle af Danmarks største studiebyer og samtidig have økonomi til øvrige nødvendige fornødenheder, hvis man bor til leje i en privatudlejet bolig.

For at sætte fokus på forskellene mellem det almennyttige boligmarked og det private har MONEYBANKER sammenlignet priserne i de to sektorer. Nogle af resultaterne er omtalt nedenfor, hvor lejeudgifterne er omregnet til kvadratmeterprisen pr. år.

Rettes blikket på Viborg er prisen på det private marked på ikke-ejerlejligheder på 820 kroner og ejerlejligheder på 866 kroner, mens det almennyttige markeds familieboliger, der er normalen, er på 818.

Umiddelbart synes prisforskellen ikke stor, men man skal huske at gange besparelsen med det antal kvadratmeter, lejeboligen er på for at få fuld overblik over besparelsen.

Prisforskellen mellem de to lejeformer tydeliggøres betydelig mere, jo større byer fokusset vendes mod. Som Danmarks største studieby er København repræsenteret i MONEYBANKER´s undersøgelse med den største forskel. En almennyttig lejebolig koster 895 kr. per kvadratmeter om året, mens tilsvarende kvadratmeterpris er 1.632 kr. for en privatudlejet bolig.

I Århus koster en lejebolig gennem en almennyttig boligforening 738 kr. mod 1.332 kr. for en privat bolig. Priserne for Aalborg og Odense viser samme resultat. I Aalborg koster det almene marked 721 kr. mod 972 kr. i det private, mens priser for Odense er 647 kr. og 948 kr.

Bor man som studerende i den samme udlejningsbolig gennem en bachelor- og kandidatuddannelse skal man som minimum betale husleje gennem fem år afhængig af hvilket studie man vælger. Den samlede besparelse over alle disse år kan altså være temmelig mærkbar. Besparelsen bliver endnu mere mærkbar, når man tager i betragtning at den studerende muligvis ikke har anden indtægt end sin månedlige SU.

Hils gebyrerne velkommen

Der er ingen tvivl om at en almennyttig udlejningsbolig med tanke på ovenstående tal tjener den studerende bedst økonomisk. Men hvordan får man adgang til de attraktive boliger gennem almene boligforeninger? Svaret skal findes i at være medlem af foreningen og ikke mindst at have betalt medlemsgebyr i god tid forinden, at man står foran flytningen.

Når der tilbydes boliger i en almennyttig boligforening sker dette efter kø-princippet, hvor de medlemmer som har været medlem af foreningen i længst tid først får tilbuddet, såfremt de har valgt at skrive sig op til den specifikke bolig. Det er altså ikke nødvendigvis nok at melde sig ind i en boligforening et par måneder før, man ønsker at flytte til sin kommende studieby. For så er der en risiko for, at man ender bagerst i køen blandt de øvrige nyere medlemmer. De årlige investeringer i medlemsgebyrer kan synes at være en nødvendig udgift for at sikre sig de bedste boligmuligheder på sigt. Mads Hvidberg fra MONEYBANKER uddyber:

- Har man som studerende været ude flere år forinden og melde sig ind i en række boligforeninger står man med gode kort på hånden, når der skal udbydes almene boliger op til studiestart. Hvilke og hvor mange boligforeninger man bør melde sig ind i, kommer an på hvilke uddannelsesdrømme man sidder med. Er København det eneste sted, hvor man kan læse en bestemt uddannelse, så er det en god ide at melde sig ind i flere boligforeninger med København som fokusområde. Er man derimod villig til at studere i andre uddannelsesbyer, så kan man f.eks. tilmelde sig én forening i hver by. Grundlæggende bliver man belønnet, hvis man er forudseende, hvilket vi anbefaler unge med uddannelsesdrømme at være.

Tvunget til at låne

Får man ikke tilbudt en almennyttig lejebolig, er man efterladt på det private marked med højere lejeomkostninger. De højere priser tvinger nogle unge til at låne sig gennem studielivet, da det kan være svært at arbejde tilstrækkelig mange timer for at skabe en høj nok indtægt, samtidig med at man skal fokusere på sit fuldtidsstudie.

Vælger man at låne kan det skabe et økonomisk frirum, som gør at man kan øge fokusset på studiet. Et flerårigt studie kan imidlertid skabe en stor gæld, som kan påvirke ens fremtidige økonomi betydeligt. Med en høj dimittendledighed inden for nogle sektorer, så skal man ikke blot låne for at forbruge mere. Sådan lyder den kraftige anbefaling fra MONEYBANKER´s medstifter og direktør Mads Hvidberg

- Det kan virke tillokkende at have et SU-lån kørende fast hver måned, da man som studerende kan have en formodning om at få tilbudt et godt betalt fuldtidsarbejde efter afsluttet uddannelse. Man er dog også nødt til at være realistisk omkring ens fremtid, hvis ens branche allerede under studietiden oplever en høj dimittendledighed.

Som studerende har man en række attraktive økonomiske fordele som f.eks. at have adgang til billige ungdomsboliger. Det har man ikke efter endt studie, og oplever man samtidig dimittendledighed med den laveste dagpengesats, så kan det være økonomisk belastende også at skulle afvikle på en gæld skabt af et for højt forbrug.

Flere unge optager tilmed kviklån erfarer MONEYBANKER, hvilket kan belaste privatøkonomien på kort såvel som lang sigt.

Annonce

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.