Annonce
Læserbrev

Varmeprisen i Overlund Fjernvarme sættes ned for kommende varmesæson

Læserbrev: Driften på Viborg Kraftvarmeværk har i den seneste periode haft gode tider, idet kraftvarmeværket har kunnet køre mere end forudsat i budgettet.

Det er ikke altid rentabelt for kraftvarmeværket at køre, f.eks. når elpriserne er for lave, men i længere perioder i vinteren og især i år 2020 har været gode.

Det betyder at kraftvarmeværket har produceret mere el og varme, end det budget der var opstillet for 1. del af år 2020, og det betyder så også, at priserne for 2. halvår kan sættes ned.

Overlund Fjernvarme vil blot lige slå helt fast, at kraftvarmeværket giver ikke underskud, kraftvarmeværket bidrager hvert år med så god drift, at varmeprisen holdes tilsvarende nede, som funktion af driften.

Det er således modsat flere skriverier i Viborg Stifts Folkeblad, at kraftvarmeværket ikke kører, når det ikke kan bidrage med nedsættelse af varmeprisen.

Kraftvarmeværket har siden 1. januar 2019 bidraget med ca. 20-25 mio. kr. netto (efter drift) til nedsættelse af varmeprisen. Når der står netto, så er afskrivninger, reparationer, lønninger og andre udgifter betalt.

Den bedre drift på kraftvarmeværket får direkte betydning for Overlund Fjernvarmes nye priser pr. 1.7.2020. Kraftvarmeværkets priser for 1. juli er nedsat fra 436 kr. pr. MWh pr. 1. februar 2020 til 374 kr. pr. MWh pr. 1. juli 2020.

En nedsættelse på ca. 15%, ikke noget man bliver særlig rig af, men for et standard hus på 130 m2, svarer det ca. til 1100 kr. /år.

Overlund Fjernvarme fastsætter priser og budget endeligt sidst juni 2020, hvoraf denne nedsættelse af varmeprisen fra kraftvarmeværket vil indgå.

Hvorfor så skrive om det nu? og ikke efter sæsonens sidste bestyrelsesmøde sidst i juni 2020.

I perioder kører kraftvarmeværket ikke så meget og hjælper således ikke til nedsættelse af varmeprisen. Det kan skyldes gaspriser og for lave elpriser, og det kan skyldes så meget vind, at elprisen bliver særlig lav, og så kører kraftvarmeværket ikke.

På årsplan skal kraftvarmeværket køre så meget at lønninger, afskrivninger og reparationer kommer ind, og normalt betyder det også at netto bidrag på ca. 20-25 mio. kr. til nedsættelse af varmen.

Perioden hvor kraftvarmeværket har klaret sig selv, altså har undværet tilskud til elproduktionen, der stoppede 1. januar 2019, og har siden bidraget positivt til nedsættelse af varmeprisen.

Alt overskud fra kraftvarmeværket går kun til nedsættelse af varmen og indgår ikke i kommunekassen eller udbetaling til andre aktionærer. Kraftvarmen køres som varmeværker, hvile i sig selv princip.

Alt overskud går tilbage til varmekunderne, ligesom hvis gaspriserne har haft ugunstige priser for kraftvarmeværket, med højere priser end forudsat i budgettet, ja så kan der også komme underdækning på driften, og denne skal også udlignes af varmekunderne over næste års drift og priser.

Michael Petersen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Frygter skævvridning af Danmark efter coronakrise: Regeringen varsler særlig hjælp til landdistrikterne

Annonce