Annonce
Debat

Varmeformænd og borgmester. Målet er en løsning inden sommerferien

Annonce

Læserbrev: Efter kommunalvalget i 2017 indgik et stort flertal af byrådets medlemmer (30 ud af 31) en konstitueringsaftale. Her var der enighed om, at der skal arbejdes for en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor forbrugerne sikres afgørende indflydelse, og en ny organisering gerne skal ske inden 1. januar 2020.

I lyset af den tid, der er gået, er det på sin plads, at vi gør status over, hvor sagen står.

Siden kommunalvalget har der i Energi Viborg, Viborg Fjernvarme og Viborg Kommune arbejdet på at undersøge og drøfte, hvordan den nye organisering kan udformes, og hvilken varmekilde der skal være grundlaget for varmeforsyningen.

I december blev en advokatredegørelse om den fremtidige organisering offentliggjort. Redegørelsen var bestilt af Viborg Kommune. Efterfølgende har der været afholdt - og holdes fortsat - en lang række møder med deltagelse af de involverede parter, herunder repræsentanter fra byrådets partier og henholdsvis Energi Viborg og Viborg Fjernvarmes bestyrelse.

Udfordringerne for en fremtidig fælles løsning består som bekendt af spørgsmålet om den fremtidige organisering, men nok så vigtigt også af hvilken varmekilde (overskudsvarme, varmepumpeanlæg eller andre løsninger), der skal udgøre grundlaget for den fremtidige varmeproduktion i Viborg.

Der er i Viborg Byråd enighed om, at den fremtidige organisering mest optimalt bør ske i form af et a.m.b.a.

Det er endnu uafklaret, om der under denne forudsætning kan udarbejdes en model for organisering, som der kan opnås enighed om, og hvordan processen frem mod en endelig ny organisering tilrettelægges. Det samme gælder valg af varmekilde. Også her er der løbende drøftelser i de involverede selskabers bestyrelser.

Sideløbende hermed verserer der fortsat en voldgiftssag mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme, der vedrører fordeling af udgifterne til geotermi-projektet i Kvols. Der forventes meget snart en afgørelse i sagen, som vi afventer resultatet af, inden arbejdet med fremtidig organisering m.m. kan afklares.

Udefra kan det måske være uforståeligt, at der ikke hurtigt kan findes en enkel løsning, så der kan skabes sikkerhed for en bæredygtig varmeforsyning - både miljømæssigt og økonomisk.

Men det er en kompleks sag, og det tager tid at nå frem til enighed. Og enighed skal der til: Viborg Fjernvarme kan ikke træffe beslutninger om den fremtidige løsning, uden at Viborg Kommune er enig - og det samme gælder den anden vej.

Vi håber dog på snart at have en model for en fremtidig organisering af varmeforsyningen i Viborg Kommune - meget gerne inden vi går på sommerferie. Det skylder vi aftagerne af fjernvarme i Viborg!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

21 vil studere ny uddannelse i Viborg

Viborg

Blå partiers kamikazekurs

Annonce