Annonce
Rundt om Viborg

Varmeværk går fra naturgas til biogas

Formand Wolfgang Schubert regner med, at biogas fra Grønhøj kan betyde, at de cirka 870 fjernvarmeforbrugere i Frederiks slipper for et varmesmæk næste år. Arkivfoto: Preben Madsen

Frederiks Varmeværk vil undgå, at forbrugerne får en stor prisstigning ved at fyre med biogas fra Grønhøj. Ved årsskiftet skulle en del af omstillingen fra naturgas til biogas gerne være gennemført.

Frederiks: Som så mange andre at landets decentrale kraftvarmeværker står Frederiks Varmeværk med problem, at forbrugernes varmepris stiger betragteligt fra det kommende årsskifte, hvor det statslige tilskud til elektricitet fremstillet på naturgas bortfalder. Prisen per kilowatt vil som en konsekvens heraf stige med omkring 30 procent, hvilket vil betyde en ekstra varmeregning på 3000-4000 kroner om året for en almindelig husstand i Frederiks.

For at undgå det har bestyrelsen besluttet at satse på, at der fremover skal fyres med biogas i stedet for naturgas. Og her er det så bekvemt, at der ligger et stort biogasanlæg, Grønhøj Bioenergi, kun cirka fem kilometer væk. Det er da også herfra, biogassen skal komme.

Frederiks Varmeværk og Grønhøj Bioenergi har allerede indgået en aftale om levering. Endnu mangler der dog foruden det praktiske arbejde de endelige godkendelser af myndighederne.

Men ifølge formand Wolfgang Schubert håber Frederiks Varmeværk at være klar til delvist at fyre med biogas fra nytår. Det kan ske ved at ombygge den ene af de nuværende to naturgasmotorer til at brænde biogas af i stedet. Den anden motor skal udskiftes, og det kan formentlig først ske nogle måneder ind i 2019, vurderer fjernvarmeformanden.

- Det hele har taget lidt længere tid end forventet - blandt andet har naturgasselskabet, som vi oplever det, stillet sig lidt på tværs, siger Wolfgang Schubert.

Konkret handler det blandt andet om, at varmeværket i Frederiks skal kunne dokumentere, at skiftet fra natur- til biogas foruden at være en miljømæssig fordel og en økonomisk gevinst for værkets forbrugere også skal kunne betale sig for samfundet som helhed.

Annonce

Det hele har taget lidt længere tid end forventet - blandt andet har naturgasselskabet, som vi oplever det, stillet sig lidt på tværs

Wolfgang Schubert, formand for Frederiks Varmeværk
Frederiks Varmeværk har i fem år haft et solvarmeanlæg og det kører videre som et supplement til biogassen, som efter planen skal erstatte naturgas. Arkivfoto: Morten Dueholm

Uændret varmepris

For Frederiks Varmeværk med 868 forbrugere tilknyttet er der som sagt næppe nogen tvivl om, at der er penge at hente ved at skifte fra den ene type gas til en anden.

Omstillingen vil koste otte-ni millioner kroner, som afskrives over 12 år. Dertil kommer at biogasselskabet investerer i en rørledning fra Grønhøj til Frederiks.

Varmeværkets beregninger viser, at den nuværende varmepris vil kunne bevares nogenlunde uændret. Ifølge de seneste tal koster det en typisk Frederiks-husstand cirka 12.000 kroner om året at have varmt vand i radiatorer og vandhaner.

Foruden gas får varmeværket i Frederiks også en del af sin energi fra et solvarmeanlæg. Dette anlæg leverer gennemsnitligt omkring 20 procent. Langt hovedparten af den øvrige energi skal altså i fremtiden komme fra biogas. I spidsbelastningsperioder - eksempelvis i et meget koldt vintervejr - vil man dog fortsat anvende naturgasfyrede kedler som et supplement.

Biogasanlægget i Grønhøj, der på billedet har besøg af en gruppe borgere fra Vammen, skal frem over levere energi til fællesvarmen i Frederiks. Arkivfoto: Morten Pedersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce