Annonce
Debat

Venstres og Viborg Kommunes grønne profil

Læserbrev: I et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad den 26. november udtaler Flemming Gundersen, at Viborg Kommune ligger dårligt med den "grønne" indsats jf. en måling fra virksomheden Green Match.

Jeg er glad for, at Flemming Gundersen i sit indlæg selv har sat "grønne" i anførselstegn, for målingen fra Green Match er yderst subjektiv og er ikke udtryk for nogen videnskabelig måling, hvis ønsket er at måle kommunens indsats mod menneskeskabte miljøpåvirkninger.

I Green Matchs målingen medtages bl.a. indbyggernes indkøb af økologiske fødevarer som et parameter for at være "grøn", men som Flemming Gundersen omtaler, var jeg inde på dette emne på byrådsmødet den 21. november. Her henviste jeg til en rapport fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevarer (ICROFS) under Miljø og Fødevareministeriet.

Centeret har i rapporten dokumenteret, at klimabelastningen vedrørende udslip af drivhusgasser og miljøbelastningen vedrørende udledning af kvælstof er højere pr. kg. produkt ved produktion af økologiske fødevarer end ved konventionelle fødevarer på grund af den lavere produktion pr. enhed.

Desuden er der ikke nogen dokumenteret positiv effekt ved økologiske fødevarer, hverken med hensyn til sundheden eller dyrevelfærden. Så der er altså ikke nogen aktuel viden, der indikerer, at økologi skulle være sundere end konventionelle fødevarer, som Flemming Gundersen påstår i sit læserbrev.

Venstre vil derimod gerne gøre en indsats for, at miljøet tilgodeses med tiltag, der har en dokumenteret positiv virkning. Til det hører opstilling af vindmøller og etablering af biogasanlæg som nogle af de mest effektive vedvarende energikilder til erstatning for fossile energikilder som olie og kul, der har en stor udledning af klimagasser.

Her har Venstre gennem årene medvirket ved etablering af flere projekter i kommunen og blot på det seneste positivt deltaget ved igangsætning af planlægningen af to vindmølleprojekter og to biogasanlæg.

De tre af projekterne afventer dog fortsat resultatet af høringsperioden, men vi har allerede kunnet konstatere, at Enhedslisten ikke ønsker at medvirke ved etablering af biogasanlæg på nær et mindre forsøgsanlæg på Forskningscenter Foulum.

Ud over energiproduktionen handler en grøn kommune også om, hvordan vi forvalter naturområderne. Her har Venstre gennem årene deltaget i mange beslutninger om etablering af vådområder og naturplejeprojekter, som har reduceret udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Landbruget har der foruden ydet en stor miljøindsats med en reduktion af udledningen af kvælstof på 45% fra 1992 til 2013 jf. Viborg Kommunes miljøforvaltning. Dette har medvirket til, at Viborg Kommune i dag har fiskevandløb af ganske høj kvalitet.

Så Venstre har fokus på en grøn kommune, og vi sætter ikke grøn i anførselstegn. Vi kæmper for de miljøtiltag, der har en dokumenterbar effekt, både når det gælder fødevarer, energi og natur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce