Annonce
Debat

Vi knokler hver dag - det føles nogle gange som en sisyfos-opgave

Børn: Pædagogerne i daginstitutionerne løser dagligt en sisyfosopgave, og samtidig møder de glædeligt ind på arbejde hele året rundt for at give børnene den bedste ballast til fremtiden.

På Christiansborg skal der findes vilje til at afsætte de nødvendige ressourcer til børnene, ellers sætter det snævre økonomiske råderum, der er i de kommunale budgetter dagsordenen, hvor vi skal argumentere om retten til yderligere ressourcer på delt bekostning af de ældre eller skolebørn. Nyborg kommune prioriterer allerede velfærden højt, både hos børn, unge og ældre, men mangler økonomisk kapacitet, da ressourcerne ikke står mål med vækst på ældre- og stigende børnetal.

Vi ønsker at synliggøre vigtigheden af pædagogens mulighed for fordybelse med børnene, og at de gør en væsentlig forskel for børn – pædagogers arbejdsdag skal give mening, så de kan gå hjem fra arbejde med oprejst pande og følelsen af succes hver dag.

Lotte er på legepladsen sammen med en gruppe børn. Hun har taget vand og klude med ud, for de skal lege cykelværksted. Tanken er, at de skal samarbejde om opgaven og samtidig vil de arbejde med sanseoplevelsen omkring at vride en klud fri for vand. Samtidig har Lotte fokus på bestemte ord som ”vride en klud, vaske en cykel, kæden, sædet, styr, hjul og pedaler”. Kort tid efter de er gået i gang, er to af børnene blevet uenige om, hvem der skal bruge kluden. Lotte overvejer kort, om hun skal tage snakken med de to børn eller inddrage hele gruppen. Lotte vurderer, at de andre børn er godt i gang, så hun vælger at tage snakken med de to børn. Lotte så ikke, hvad der startede deres uenighed, derfor spørger hun ind til deres oplevelser af, hvad der er sket. Hun giver dem begge taletid. Hun anerkender dem hver især for deres følelser. I slutningen af samtalen kalder et andet barn: ”Lotte!” gentagne gange. Barnet, som har smidt bleen for kort tid siden, har tisset i bukserne og er nu kold og våd. Lotte kalder på sin anden kollega, som følger barnet ind. Lotte vender nu sit nærvær mod hele gruppen, hvor de griner og leger, samtidig med at Lotte har sit faglige fokus på det social samspil, de motoriske færdigheder og brugen af fokusord. En forældre kommer forbi og spørger til tidspunkt for fastelavn. Lotte smiler og svarer: ”Det er på mandag kl. 10.00, vi glæder os – ha’ en dejlig dag” Lotte vender igen tilbage til cykelværkstedet og spørger nysgerrigt ind til, ”hvor langt er vi kommet med cyklerne?”

Dette er et typisk hverdagsbillede af en fagligt kompetent pædagog, somskal forholde sig til flere kontekster. På trods af det bevarer hun stadig fokus og nærvær fra børnegruppen, samtidig med at hun får mødt de andre henvendelser på en anerkendende og imødekommende facon.

Hun er i stand til det, fordi hun bliver mødt med medbestemmelse, tillid og fagligt råderum. Vi har dygtige medarbejdere, som er selvbevidste om eget faglige fokus og som hver dag har faglige dilemmaer om, hvad der skal prioriteres. Vores pædagogiske personale ved, hvilke valg der skal tages og er fagligt bevidste om fravalg. Dilemmaerne er en stor del af pædagogens hverdag, og kræver en enorm selvdisciplin, og at de er fagligt stærkt funderet, sådan at pædagogen fortsat holder fokus og følger den langsigtede pædagogiske vision.

Vores økonomiske råderum i daginstitutionerne er spændt til bristepunktet for at leve op til pædagogiske mål sat af Christiansborg. Vi ønsker en politik, hvor man prioriterer børnene, så de vokser op og kan løfte samfundsopgaven som voksne, da al forskning peger på, at jo tidligere indsats omkring børnene, des mindre bliver de socioøkonomiske konsekvenser.

Kære politikere på Christiansborg, tag det rigtige valg og giv børnene bedre muligheder for at komme godt ind i livet, så de kan mestre hverdagslivets kompleksitet både nu og på sigt. Børn har brug for relationel støtte og guidning for at kunne udvikle deres duelighed og mestring af livet.

Vi skal sætte fokus på det, der lykkedes, hvor vi ser vores medarbejdere har succes, og derfor skal mål stemme overens med ressourcer.

Konsekvensen af ikke tage det rigtige politiske og økonomiske valg er i værste fald at tabe store årgange på gulvet, fordi der ikke var nok ”Lotter” tilstede. ”Lotter”, som kunne møde barnet i øjenhøjde med omsorg, tryghed og trivsel, som katalysator for at understøtte barnet i sund dannelse og udvikling med en legende tilgang som afsæt, så barnet bibeholder sin nysgerrighed, lysten til læring og udvikling af alle barnets spirende muligheder.

Annonce
Susanne Christensen
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce