Annonce
Viborg

Viborg Fonden maner til omtanke: Byens arvesølv er i fare

De første grafiske fremstillinger af Vinkelvej 20 har fået mange til at råbe vagt i gevær. De har også fået borgmester Ulrik Wilbek (V) til at slå fast, at sådan her kommer det ikke til at se ud. Grafik: Viborg Kommune
Viborg Fonden har i et tætskrevet og to sider langt høringssvar advaret imod at bebygge Vinkelvej 20 på den måde, som der umiddelbart er lagt op til.
Annonce

Viborg: Viborg Fonden melder sig nu også ind i debatten med et indlæg stilet til Viborg Byråd, der før sommerferien skal udstikke rammerne for, hvad der fremover kan bygges på Vinkelvej 20 i Viborg tæt på Asmild Kirke.

En grund, som Viborg Kommune ejer, og som den skal af med.

Groft sagt skal der penge i kassen, og jo mere man vil tillade, at der bygges, jo flere millioner kan grunden sandsynligvis sælges for.

Spørgsmålet er, om prisen kan blive for høj, hvis man på den sønære matrikel giver sin tilladelse, at den kommende køber opfører en stor mængde etagebyggerier?

Det mener en del læsere - og nu altså også Viborg Fonden, som er en interesseorganisation, der "arbejder for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Viborg Kommune".

I et langt brev til byrådet anerkender fonden faktisk, en hel del fornyelse i Viborg er fremmende for byen. Den nævner banebyprojektet, som puster liv i en "udtjent bystruktur", og fonden skriver også, at arbejdet med den historiske bykerne har været positivt. Fonden ser dog ikke med samme begejstring på de potentielle planer for Vinkelvej-grunden:

"Byens væsentligste særkender - bykernen og byens grønne omgivelser - er under pres. Planforslaget antyder desværre en bekymrende mangel på forståelse for begge områder. Grænsen mellem hensynsfuld “benyttelse” og “udnyttelse” af byens arvesølv er i skred" står der blandt andet i de to sider lange og tætskrevne brev.

"Selve forslagets fysiske fremtoning minder mest af alt om et dysfunktionelt regneark. En forudbestemt økonomisk kalkule pegende på massiv udnyttelse af området, men uden fokus på byens bedste på den lange bane," lyder det videre.

Fondens formand, Bjarke Danvig, slutter høringssvaret således: "Viborg-Fonden maner til omtanke og besindighed. Vi modsætter os ikke enhver bebyggelse på stedet, men vi kan ikke bifalde et på alle måder hensynsløst planforslag som det fremlagte. Områdets værdier skal på en helt anden måde tages alvorligt. Viborg skal tages alvorligt".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

S slækker på udlændingepolitikken

Annonce