Annonce
Viborg

Viborg-psykolog om ulovligt fravær: Alle børn er født med en naturlig glæde og lyst til at lære

Børnene savnede deres skole under corona-nedlukningen
Annonce

Før lærere og forældre løfter pegefingeren over for skoleelever med for meget ulovligt fravær, bør de voksne overveje grundigt, hvordan de bedst hjælper det enkelte barn tilbage på skolebænken.

Trusler om økonomiske sanktioner er ikke vejen ud af for meget ulovligt fravær fra skolen. I stedet skal de voksne ind og møde barnet, hvor barnet er. Først da vil barnets skolepotentiale kunne afdækkes, og derfra er vejen tilbage til klasselokalet kort. Børn vil nemlig gerne både gå i skole og lære.


Vi får ikke børn til at gå i skole ved at straffe dem eller forældrene. Jeg taler derfor mod ord som fravær og skolevægring. I stedet skal vi tale meget mere om skolepotentiale og fokuserer på det, som barnet kan. Først da kan vi for alvor flytte noget.


Det er i denne måned er et år siden, at de nye regler om fravær i folkeskolen trådte i kraft.

Vi får ikke børn til at gå i skole ved at straffe dem eller forældrene. Jeg taler derfor mod ord som fravær og skolevægring. I stedet skal vi tale meget mere om skolepotentiale og fokuserer på det, som barnet kan. Først da kan vi for alvor flytte noget.


Vi får ikke børn til at gå i skole ved at straffe dem eller forældrene. Jeg taler derfor mod ord som fravær og skolevægring. I stedet skal vi tale meget mere om skolepotentiale og fokuserer på det, som barnet kan. Først da kan vi for alvor flytte noget.


Det er regeringen, der ønsker, at de danske folkeskoleelevers ulovlige fravær skal ned. Politikerne har derfor i en bekendtgørelse fra 2019 besluttet, at forældre til børn med for meget fravær, kan trækkes i børnechecken. Det sker, hvis barnet har mere end 15 % ulovligt fravær. 15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage over en periode på tre måneder.

Ulovligt fravær er, hvis eleven er fraværende af andre grunde end sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, og skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed. I disse tilfælde skal skolens leder straks kontakte elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende. Allerede ved 10 % fravær skal skolen advarer forældrene om de mulige økonomiske sanktioner.

De hyppigste årsager til fravær i folkeskolen

·Det sociale miljø i klassen bærer præg af konflikter og manglende anerkendelse mellem eleverne eller mellem elevere og lærere.

· Presset er for stort fagligt eller i forhold til elevens modenhed.

· Undervisningen opleves som kedelig og uden nok faglige udfordringer. For mange aflyste timer eller vikartimer har samme effekt på nogle børn.

· Problemer i hjemmet. Fx psykisk syge forældre, vold og misbrug.

· Ressourcesvage forældre, der har svært ved at støtte barnet i dets skolegang.

· Eleven har svært ved at prioritere eller forvalte sin tid.

· Eleven har problemer som lavt selvværd, angst, depression og skolefobi.

· Ligegyldighed eller manglende opbakning fra forældrene, der mener, at skolen må tilpasse sig forældrenes behov – ikke omvendt.

Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Formålet er at opdage de børn, der mistrives, og selvom det er en sympatisk tankegang, så frygter Lene Metner alligevel, at netop den effekt udebliver, hvis skolerne følger bekendtgørelsens model.

Alle børn har et potentiale, som det er vores opgave at hjælpe dem med at udnytte. Det samme gælder barnets forældre og de professionelle undervisere, som møder barnet i skolen. Hvis man vælger en tilgang med straf og trusler, sker det modsatte. Fokus er på barnets fejl og mangler, og så kan barnets potentiale ikke vokse.

Vi har en illustration, som vi kalder Over Broen. For at bringe børns fravær ned, skal de voksne gå over broen til barnet, møde barnet hvor det er, lytte til det, afdække årsager til fraværet og barnets skolepotentiale, og først derefter kan barnet hjælpes tilbage i skole.

Vi skal se væk fra skolebegrænsninger og over på skolepotentiale. Man skal afdække barnets ressourcer, undersøge hvad der står i vejen for, at barnet udnytter disse ressourcer og endelig beslutte, hvordan vi kan bringe barnet videre, så barnets skolepotentiale kan udnyttes. Det er således milevidt fra den model, som regeringens bekendtgørelse lægger op til, og som er baseret på en truende tilgang.

Det sidste er der ingen grund til. Børn vil nemlig gerne i skole, og de vil gerne lærer nyt.

”Alle børn er født med en naturlig glæde og lyst til at lære. Senest så vi det tydeligt under nedlukningen af skolerne under coronaudbruddet i foråret. Her savnede børnene deres skole.

Annonce
Annonce
Viborg

Et sidste farvel til Carte Blanche

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Få overblikket: Her er de nye restriktioner, der gælder fra mandag

Viborg

Udlændingeministeren er ikke dommer

CORONAVIRUS

Live: Alkoholregler får Netto og Føtex til at lukke tidligere

Annonce