Annonce
Læserbrev

Vindmøller. Borgmesteren taler usandt

Læserbrev: I artikel i herværende avis fredag den 13. marts udtaler borgmester Ulrik Wilbek sig om vindmølleopstilling i Viborg Kommune. Han anfører, at der for nogle år siden blev udpeget fem områder i kommunen, hvor vindmøller kunne stilles op, og at områderne ved Vinge og Tolstrup nu som 2 af de 5 områder er udset til mølleopstilling.

Dette er dog ikke overensstemmende med sandheden! For det første er der i kommunen udpeget 8 områder, hvor møller evt. kan opstilles, men hverken Vinge eller Tolstrup er udpeget og har aldrig været det. Ser man på kortet på kommunens hjemmeside, er der absolut ikke markeret noget område for vindmølleopstilling ved Vinge, og ved Tolstrup er der en fra de andre områder anderledes markering med angivelse af aktuelt planlagt mølleopstilling. Man må derfor undre sig over, at borgmesteren udtrykker sig, som han gør.

Ligeledes omtaler borgmesteren den lange række af eksperter, der mener at kun 4 til 6 gæs vil risikere at omkomme p.g.a. møllerne. Den ”lange ekspertrække” omfatter én enkelt person i firmaet Orbicon, som er medforfatter til miljøkonsekvensrapporten. Den pågældende person har ikke speciel viden om taigasædgæs, - hvorimod de virkelige eksperter fra DCE, Århus universitet, som har protesteret imod og kritiseret miljørapporten bliver totalt tilsidesat.

Trods møder og skrivelser er al denne virkelige ekspertviden totalt fejet af bordet af kommunen, som end ikke finder anledning til at nævne indholdet af denne viden i indstillingen til byrådet. Den 18 marts ved et byrådsmøde uden offentlig adgang p.g.a. corona-virus, kan man så blot vedtage at møllerne kan opstilles - uden hensyn til fremkomne relevante oplysninger.

En fremfærd, man som borger i Viborg kommune må være særdeles bekymret over, ligesom man må have stærk mistillid til en borgmester, der på manipulerende vis og imod formodet bedre vidende udtaler sig som i den citerede avisartikel.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce