Annonce
Læserbrev

Vindmøller. DF kæmper hårdest mod vindmøllerne i Viborg Kommune

Annonce

Læserbrev: Da Viborg Stifts Folkeblad bragte artiklen “K kæmper hårdt mod vindmøller”, tænkte jeg, at det var rigtigt nok, hvis altså der havde stået DF i stedet for. Vi blev så ikke nævnt med ét ord til trods for, at vi fra dag ét har stemt nej til alle planer om vindmøller både i Faldborg Dalen og i Nr. Vinge.

Vi er principielt imod kæmpevindmøller på land. Vi er imod en sagsbehandling, hvor alle indsigelser afvises. Vi har en formodning om, at der ikke spilles med åbne kort. Vi har lyttet til indsigelserne. Fra første færd har folk betvivlet, at der intet samarbejde skulle være mellem Apple og European Energy. Det er blankt blevet afvist, men mistroen florerer.

Desuden - går alle planer igennem, får Viborg Kommune et fantastisk CO2-regnskab. Det vil et enigt byråd gerne have, men vi er tre i byrådet, der fra starten har været uenige i hvordan. Johannes Vesterby, Ove Kent Jørgensen og undertegnede. Vi to i Dansk Folkeparti har hele tiden anført, at det er utilstedeligt, at vindmøller ovenikøbet skulle placeres i et Natura2000 område, hvor den sjældne Tajgaj sædgås fouragerer.

Vi har hele tiden henvist til kommunens hjemmeside til “Kommuneplan 2017-29” med retningslinjer, hvor 8 vindmølleplaceringer er angivet. Den er kun vejledende, får man så at vide. Her fremgår hverken Faldborgdalen eller Nørre Vinge. Dansk Ornitologisk Forening er imod placeringen sammen med Århus Universitet, jævnført Nancy Knudsens læserbrev den 10. marts. Alligevel fortsætter man planlægningen. For at citere Ulrik Wilbek “rammes højst 5-8 gæs”. Ja, den fredede gås, som er grunden til, at området er blevet udlagt til Natura 2000. Det er en fredet dyreart.

Skal vi nu ikke overholde internationale konventioner i Viborg Kommune?

Hvor er det godt, at De Konservative her i 11. time vågner op. Vi i Dansk Folkeparti krydser fingre for, at de i det mindste vil være med til at nedstemme dagsordenspunktet nu på onsdag.

Lone Langballe
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Midtbyen: Behøver det være så grimt?

Annonce