Annonce
Debat

Vindmøller på land og sundhed til salg

Annonce

Vi spørger, om sundhed er til salg, når der rejses vindmøller på land? Viborg Kommune er i gang med vindmølleplanlægning i kommunen. Det er en spændende proces, som vi følger tæt.

Vi har søgt og læst information om vindmøller mange steder. Vi har fået et indblik i bekendtgørelser, afstandskrav, støjforhold og skyggekast med videre og ikke mindst forhold omkring sundhed for de mennesker som bor ved vindmølleområder. Mange forskere mener, at vindmøllenaboer ikke er godt nok beskyttet mod gener fra støj. Naboer til vindmøller og dem, der bor 1-2 km væk fra mølleområdet har oplevet på egen krop, at støj og skyggekast med videre giver gener hver dag og også sundhedsproblemer. Med de gældende regler for opstilling af vindmøller på land, tages der ikke tilstrækkelig hensyn til vindmøllenaboer og dem, der bor i nærområdet. Byrådet har dog efter konkret vurdering af et vindmølleprojekt muligheden for at forøge afstandskravet fra mølle til boliger. Der er mange lokalsamfund, som har takket nej tak til kæmpevindmøller i deres lokalområder, og de har kæmpet ihærdigt mod vindmølleindustrien og dem, der ville rejse vindmøllerne. For nogle lokalsamfund er det lykkedes at slippe for vindmøllestøj og gener for andre ikke.

Mange mennesker ved etablerede vindmølleområder har berettet om støjgener og gener som følge af lavfrekvent støj, som påvirker folk op til tre km. væk. Det handler blandt andet om søvnforstyrrelser, hjertekar sygdomme, svimmelhed, stress, depression, type2diabetes, lav fødselsvægt og høreskader for nyfødte, kronisk hovedpine, tinnitus, kvalme, sløret syn, problemer med koncentration og hukommelse og problemer med indlæring for børn.

Rejses vindmøller på 150 meters højde vest for Pederstrup som anført i projektforslaget får det alvorlige konsekvenser for mange mennesker i lokalområdet. Forvaltningen i Viborg Kommune angiver, at der er 5 boliger indenfor 600 meter fra vindmøllerne, og det berører 14 borgere. Her vil det ikke være til at bo på grund af de støjgener m.v., som vindmøllerne giver. For os ser fremtiden sådan her ud: Ejendommene indenfor 600 meter fra vindmøllerne ligger for tæt på vindmølleområdet, og de bliver opkøbt og forladt, herunder vores ejendom. I zonen fra 600 meter til 1000 meter bliver der massive problemer med støj og deraf følgende sundhedsproblemer for beboerne. I zonen 1000 meter til 1500 meter vil der være væsentlige støjgener og sundhedsproblemer. Den lavfrekvente støj vil genere boliger længere væk, og hvad sker der her? Der ligger flere landbrugsejendomme med husdyr, hvor dyrene vil blive påvirket af støjen, og et produktionstab skal imødeses. Det er ikke det fremtidsscenarie, som vi havde forestillet os her i vores lokalsamfund, og vi vil gøre vores bedste for at standse projektforslaget.

De to lodsejere og Wind Estate A/S, som ønsker at opføre de tre kæmpevindmøller vest for Pederstrup tænker ikke på naboernes og de lokale beboeres helbred. Det gælder om elproduktion fra vindmøllerne, om penge, og sådan er det også for dem, der tænker på at investere i projektet for at opnå en god profit. Det handler ikke om støj ved naboer og folks helbred ved Pederstrup, Vrå og Løvel, og for alle os på ejendomme i oplandet.

Det er vigtigt, at sundhedsforhold og helbred for folk i lokalområdet også tages med i betragtning, når vindmølleplanlægning og -ansøgninger skal sagsbehandles i kommunerne. Giv hensynet til folks helbred en plads i planlægningen både landspolitisk og lokalpolitisk.

Vi ser frem til byrådets behandling af vindmølleplanlægningen i Viborg Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
USA

Følg præsident-skiftet i USA: Trump har efterladt afskedsbrev til Biden

Annonce