Annonce
Debat

Vindmøller ved Tjele Langsø midlertidigt udskudt

Tirsdag, den 3. december 2013 Ove Kent Jørgensen er nyvalgt til byrådet for DF / Just Foto: Morten Dueholm
Annonce

Læserbrev: Som omtalt i Viborg Stifts Folkeblad har Planklagenævnet besluttet, at klagen over det omstridte vindmølleprojekt ved Tjele Langsø skal have opsættende virkning.

Vi er i Dansk Folkeparti ganske tilfredse med, at vi hele vejen igennem har stemt imod dette vindmølleprojekt, alene i byrådet med Enhedslisten og et enkelt medlem af Venstre.

Den Konservative byrådsgruppe meldte på byrådsmødet den 18. marts 2020, at de også var imod opførelsen af vindmøllerne, samt et enkelt medlem af Socialdemokratiet

Vi glæder os over, at vindmølle-modstanderne foreløbig har fået en lille sejr, fordi klagenævnet udtaler, at det er ”overvejende sandsynligt” at Viborg Byråd med sin tilladelse til at opstille Vindmøller i det nævnte område har overtrådt habitat-lovgivningen.

Det handler om, at møllerne vil forringe levestedet for den truede og fredede taigasædgåsen.

Beslutningen om at opføre otte vindmøller ved Tjele Langsø er midlertidig sat på pause og må ikke opføres, før der er kommet yderligere undersøgelser.

Dansk Folkeparti har hele tiden lyttet til modstanderne af vindmøllerne.

De har argumenteret for, at vindmøllerne kommer til at påvirke et Natura 2000 område, som er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU – ligesom det altså kan påvirke antallet af taiga-sædgæs i Danmark.


Vi glæder os over, at vindmølle-modstanderne foreløbig har fået en lille sejr.


Planklagenævnet begrunder beslutningen med, at (DCE) Nationalt center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet i en rapport vurderer, at antallet af den truede fugleart sædgæs vurderes kan falde med 20 procent, hvis vindmøllerne opføres.

Viborg Kommune henviser til miljørapporten for området, at bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-netværket ikke vil blive påvirket væsentligt, da vindmøllerne ingen direkte indvirkning får på naturtyper, dyr og planter, der indgår i udpegningsgrundlaget for det nærmeste habitatområde.

Ligeledes vurderes det med henvisning til miljørapporten og en udarbejdet Natura-konsekvensvurdering, at etablering af vindmøllerne ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for fugle, herunder gæs, ørne og svaner.

Det hænger ikke sammen med, at Aarhus Universitet i en rapport vurderer, at antallet af den truede fugleart sædgæs kan falde med 20 procent, hvis vindmøllerne opføres. Ved hjælp af gps-mærkede gæs er det fastslået, at hovedfærdselsåren for gæssenes færden til og fra Tjele Langsø går direkte igennem det foreslåede vindmølleområde.

Vi venter i Dansk Folkeparti spændt på en afgørelse i denne sag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Annonce