Annonce
Debat

Vindmøllerne ved Vinge og manipulation i Viborg Kommune

Tajga-sædgåsen, som væltede vindmølleplanerne.


Læserbrev: Kai O. Andersens udtalelse til VSF den 9. september om, at ’’kommunen og politikerne langt hen af vejen var i god tro’’ i denne sag kan ikke stå uimodsagt. Det passer simpelthen ikke.

Allerede i februar 2017 - under det tidligere byråd - gjorde professor Ulf Skyllberg, Birdlife Sweden, kommunen og politikerne opmærksom på, at de daværende planer var i modstrid med Danmarks forpligtigelser og dermed ulovlige, og den daværende borgmester, Torsten Nielsen, som øjensynlig tager sig tid til at sætte sig ind i sagerne og søger indsigt, tog planerne af bordet.

Senere da vi i Aktivgruppen mod opstilling af møllerne gjorde opmærksom på forholdet, blev vi arrogant af forvaltningen affejet med, at ’aftaler som den danske stat har indgået, og som ikke er implementeret i dansk lovgivning, vil der ikke bliver taget hensyn til’’.

Annonce

At embedsmænd kan blive udsat for politisk pres for at bøje lovens bogstav eller i yderste fald tilsidesætte loven er desværre flere gange påvist. Blot kan nævnes Tamilsagen og Instrukssagen. At det også finder sted i lokalpolitik er nu også dokumenteret.

Flere vægtige indsigelser blev i offentlighedsfasen meget arrogant blot af forvaltningen kommenteret med at ’byrådet har ved konstitueringen i december 2017 besluttet at grøn energi skal fremmes i Viborg Kommune.’’ Forvaltningen gad altså end ikke forholde sig til substansen i indsigelserne.

Flere vægtige indsigelser blev i offentlighedsfasen meget arrogant blot af forvaltningen kommenteret med at ’byrådet har ved konstitueringen i december 2017 besluttet at grøn energi skal fremmes i Viborg Kommune.’’ Forvaltningen gad altså end ikke forholde sig til substansen i indsigelserne.

På et tidspunkt inviterede jeg Kai O. Andersen med partifælle Elo Nielsen til et møde her på min bopæl med udsigt over søen, hvor jeg da var meget taknemmelig over, at de begge ville give mig tid til i ro og mag at dokumentere og fremføre de vægtigste af vore argumenter. Det flyttede så ikke noget hos dem.

Borgmester Ulrik Wilbek fremførte 13. marts 2020, at blot 4-6 døde gæs per år var en gyldig ekspertvurdering. Her talte også han imod bedre vidende. Allerede 5. januar 2019 tilskrev jeg borgmesteren og gjorde opmærksom på, at kollisionsberegningen i miljøredegørelsen byggede på manipulerede tal taget ud af en skotsk rapport. En rapport der helt paradoksalt også nævnte, at der intet beregningsgrundlag forelå for kollisions risiko ved daglige træk til og fra rast i Natura 2000 områder til fourageringområder - altså forhold som her ved Tjele Langsø – og at skotterne i samme rapport konkluderede, at det desværre ville tage flere år at udfærdige en sådan beregningsmåde.

Først svarede borgmesteren ikke, men efter en rykker fremkom der den 22. januar 2019 svar fra Ulrik Wilbek, som meddelte at ’’de relevante eksisterede data vil indgå i de videre undersøgelser’’ . Men det skete så altså ikke, og den endelige miljørapport indeholdt intet om det anførte, uanset den byggede på en endog grov manipulation.

Sagsbehandlingen i forvaltningen har været meget subjektiv og den har været præget af talrige manipulationer. Jeg skal ikke nævne flere her, men mange kan påvises. Det er for os i Aktivgruppen helt tydeligt, at sagsbehandlingen har været meget stærkt politisk styret.

I forløbet er vi såmænd i Aktivgruppen af politikere også blevet bebrejdet, at vi i gruppen var for resursestærke! Det er åbenbart utilfredsstillende for nogle politikere, at borgere sætter sig godt og grundigt ind i sagerne, og som her også for egen regning søger juridisk bistand og udredning.

Allan Clifford Christensen endog meget grove verbale udfald mod Elisabeth Lund fra Aktivgruppen ved det digitale byrådsmøde, hvor lokalplanen blev endeligt vedtaget, står som en skamstøtte over den indstilling. Om ACC’s ubeherskede udfald på mødet da skyldtes ringe indsigt i sagen pga. manglende flid, evner eller lyst, kan jeg kun gisne om.

ACC hævdede at sagsbehandlingen har kostet projektmager og kommunen millioner. Jeg håber meget, at vælgerne husker dette ved stemmeurnerne i november. Tilbage står stadig, at byrådsmedlemmer, der stemmer for forinden påviste ulovligheder, personligt kan drages til ansvar retsligt, men først kan vi vælgere heldigvis drage dem til ansvar ved stemmeurnerne allerede i november.

Annonce
Viborg

Tag kandidattesten til kommunalvalget her

Viborg FF For abonnenter

Genlæs livebloggen: Viborg FF lammetævede AaB i Aalborg

Rundt om Viborg

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Mandagens coronatal: 1411 nye coronasmittede - højeste tal i efteråret

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

Så kom sejren - Viborg FF tævede AaB i vanvittigt målorgie

Viborg FF For abonnenter

Karakterbogen: Flyvende hollændere og mange andre gode Viborg-præstationer

Sport

Spillere tager afstand fra stenkast mod fanbus

Livsstil

Ambulancer er under hårdt pres, men udrykninger til livstruende tilfælde holder tiden

Debat

Slår for mange børn sig på vores folkeskole?

Debat For abonnenter

I morgen kan det blive dig og din virksomhed, som bliver ramt - Jeg køber nogle Thisted-øl som en protest

Debat

Debat: Børnepasning - Hvorfor minimerer regeringen familiernes frihed igen?

Rundt om Viborg

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Alarm 112

De pårørende er underrettet: Det var en 29-årig mand fra Tjele, der mistede livet på Kjellerupvej - vidner så ham slingre

KANDIDATTEST

Ved du, hvem du vil stemme på? Tag kandidattesten her

Rundt om Viborg For abonnenter

Lokal politiker er optimist: Hjarbæk Fjord vil med de rigtige løsninger få det bedre over de kommende 10-15 år

Viborg For abonnenter

Kloge Camille brugte flere ungdomsår isoleret på værelset: Nu knokler hun i timevis med den ko-passion, hun fik ro til at finde

Viborg

Salg af byggegrunde: Rekorden er - nok - slået

Annonce