Annonce
Viborg

Vinteren starter i august

Saltet tages fra salthallen...
Hos Park og Vej går man allerede lige efter sommerferien i gang med at forberede den kommunale saltning og snerydning.

Viborg: Når alle vi andre nyder augustvarmen og stadig tror, at sommeren vil vare ved længe endnu, begynder vintertravlheden for alvor hos Park og Vej på Katmosevej, hvor kommunens vinterberedskab holder til.

Godt nok starter den officielle saltnings- og snerydningssæson først 1. oktober, men på det tidspunkt skal alle de tilknyttede chauffører faktisk være klar til at rykke ud med 45 minutters varsel, så der skal være helt styr på tingene inden da.

Det betyder blandt andet, at de mange ruter skal gennemgås og besættes med faste chauffører, og at alt maskinellet skal ses efter og serviceres. For den dag, frosten sætter ind, må der helst ikke være noget, der går galt.

- Det handler jo først og fremmest om trafiksikkerhed, så det kan ikke nytte, at vi ikke er klar, for pludselig er frosten her. Hvornår ved vi jo ikke på forhånd, siger Hanne Bjerregaard, der er en af de fire vintervagter hos Park og Vej, der helt frem til og med 30. april deler vagttjansen mellem sig.

Ingen af de fire har endnu haft behov for at "trykke på knappen" i denne sæson, men beredskabet er klar til den dag, det sker.

- Vi er helt klar, siger Per Trinderup, der ikke alene deler titel og kontor med Hanne Bjerregrad. De deler også adresse privat.

- Ja, vi er Hr. og Fru Frost, siger Hanne Bjerregaard med et smil.

Annonce

Her salter og rydder kommunen

Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle kommunale veje, cykelstier og parkeringspladser. Også stier og fortove, ingen grundejere er forpligtede til at holde, tager kommunen sig af.

Vejene opdeles i tre klasser, der saltes og ryddes efter følgende kriterier:

Store trafikveje holdes farbare hele døgnet.

Større lokalveje i byer, lokalveje på landet, busruter, større p-pladser og gågader tilstræbes holdt farbare i tidsrummet 06.00-22.00.

Lokalveje i byer og mindre lokalveje på landet tages til sidst, og kun indenfor normal arbejdstid.

Stier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen, tilstræbes holdt farbare i tidsrummet 07.00-18.00.

Rekreative stier og turiststier i åbent land tages til sidst og kun indenfor normal arbejdstid.

Opadteringen af ruter og fordelingen af dem tager stadig en del tid, men i modsætning til tidligere skal man dog ikke bruge masser af tid og ressourcer på at tilrette og printe kort til hver enkelt rute, for alt er nu blevet digitaliseret, og de enkelte ruter kan nu ses på et gps-system i bilerne og traktorerne hos snerydderne og saltsprederne.

- Det gør det meget nemmere at ændre ruter, når der for eksempel laves vejændringer eller etabletres nye cykelstier og fortove, og det betyder også, at ruterne hele tiden er opdateret, og vi er sikre på, at hver enkelt chauffør har fået besked, siger Per Trinderup.

Også hver enkelt saltspreder er nu så digitalt avanceret, at mængden af salt og den retning, den spredes i, er indkodet i forhold til den rute, den kører.

- Det betyder jo, at saltningen bliver mere effektiv, så vi ikke bruger så meget, og det betyder også, at der ikke kommer salt på for eksempel træer og i rabatter og bede. Begge dele er en stor gevinst for miljøet, siger Hanne Bjerregaard.

Selve saltningen er også blevet mere effektiv, end den var i gamle dage, for nu til dags er det nemlig saltvand, man bruger, når frosten rammer vejene.

- Det gør, at salten virker med det samme, når den rammer vejbanen, og det gør det også meget nemmere at ramme præcist. Dengang, man brugte salt i fast form, spredte det sig jo meget mere, når det ramte vejen. Det problem har vi ikke længere, så det er en stor gevinst, siger Per Trinderup.

Denne nyere metode betyder dog ikke, at der ikke køres ret store mængder salt ud på vejene i Viborg Kommune. Faktisk bruges der på en gennemsnitsvinter 5000-6000 tons salt på de kommunale veje, stier og fortove, så salthallen på Katmosevej skal fyldes og nogle gange i løbet af en sæson. Den rummer nemlig kun 900 tons, når sæsonen starter.

- Der kan ikke være mere i hallen, men der er dog sat penge af i det kommunale budget til en hal, der kan rumme dobbelt så meget, siger Hanne Bjerregaard.

Hun fortæller også, at man har en hotline til saltlevering, så hun garanterer - næsten da - at man ikke løber tør for salt i løbet af vinteren.

Det skal grundejerne

Grundejere er forpligtet til at rydde og salte/gruse ved deres ejendom i tidsrummet 07.00-18.00.

For grundejere ved kommuneveje gælder følgende:

I byer skal fortov og sti, der ligger i en ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, ryddes for sne, og der skal glatførebekæmpes.

Gågader skal holdes i en zone på to meter langs ejendommene eller til markeret sømkant.

På private fællesveje gælder følgende:

Færdselsarealet (kørebane, fortov og sti) rundt om ejendommen skal ryddes for sne og glatførebekæmpes snarest muligt, efter sneen er faldet eller det er blevet glat. Forpligtigelsen gælder kun for de veje og stier, som grundejeren har vejret til.

Når sneplovene rydder sne på kørebanerne, kan det ikke undgås, at der dannes snevolde ved indkørsler, og at der skubbes sne ind på fortovene. Det er naturligvis generende for den, der lige har ryddet sne, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Man løb nemlig tør for salt i vinteren 2009/2010, hvor hele landet var hårdt ramt af frost og kulde, så i princippet kunne det jo ske igen.

- Men, alle kommuner og staten har jo lært af den omgang, og det betyder, at der er rigtig godt styr på saltlagrene og leverancerne, så det kommer næppe til at ske igen, siger Per Trinderup.

Og når vi nu er ved staten, så understreger vintervagterne, at det altså er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for saltning og snerydning på statsvejene. Park og Vej tager sig udelukkende af de kommunale veje, stier og fortove.

- Dem skal vi nok tage os af, og vi hører selvfølgelig også gerne fra folk, hvis vi ikke lever op til vores ansvar på det område. Men, vi vil altså gerne opfordre til, at man tjekker på vores hjemmeside først. Her kan man se, hvilke veje, stier og fortove, kommunen tager sig af. Her kan man også se, hvad man selv skal sørge for som grundejer, siger Hanne Bjerregaard.

Man kan finde oplysningerne på viborg.dk, hvis man søger på "vinter".

...ryger op i et kæmpe kar og blandes med vand, ...
...oplagres i store tanke...
...og fyldes så i saltsprederne. Foto: Morten Pedersen
Hanne Bjerregaard og Per Trinderup i vintervagtlokalet.
De små sneryddere til stier står klar på række og rad.
Der er indkøbt en speciel rydder og "salter" til Banebroen. Her må nemlig ikke bruges salt på grund af de underliggende skinner. Derfor indeholder den et andet optøningsmiddel.
Park og Vej er klar til vinteren.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF For abonnenter

Tilfredshed over hele linjen – Viborg FF matchede hård ukrainsk modstand

Annonce