Annonce
Rundt om Viborg

Vroue skal have nye kloakker

Det er blandt andre grundejere langs Vrouevej, der skal forberede sig på at skulle have separeret kloakken på deres grunde. Arkivfoto: Preben Madsen
Annonce

Vroue: Kloakkerne i Vroue skal separeres, så regnvand og spildevand kommer for sig. På et møde forleden sagde klima- og miljøudvalget god for, at man går i gang med arbejdet ved at vedtage et tillæg til spildevandsplanen for Vroue.

Det er en række adresser på Amstrupvej, Vester Børstingvej og Vrouevej, der skal have nye kloakker. Det er Energi Viborg Vand A/S, der har vurderet, at fælleskloakeringen for Vroue og oplandet har behov for en renovering, da den eksisterende fælleskloak har en alder og en tilstand, der kræver nye og større ledninger, hvis man skal leve op til de nye servicekrav. Og i den forbindelse omlægger man altså fra fælleskloak til separatkloak.

Der skal også etableres et nyt bassin - eller rensedam som det også kaldes - hvor regnvandet kan ledes hen. Det skal placeres på matrikel nummer 6a i Vroue by. Det rensede regnvand ledes til Vad Bæk, mens spildevandet via en pumpestation og trykledning ledes til Trevad Renseanlæg.

Det er Energi Viborg Vand A/S, der står med udgifterne til omlægningen af kloakkerne, etablering af nye ledninger og det nye bassin, mens omlægningen til separatkloak på egen grund er noget, grundejerne selv skal betale.

Byrådet skal også vedtage planen endeligt, før man går i gang, og grundejerne har derefter 24 måneder til at få omlagt kloakkerne på egen grund, fremgår det af dagsordenen. På mødet sagde udvalget også god for, at kommunen eksproprierer arealer, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte grundejere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Afgørelsens time for Tange Sø er nær

Viborg

Baggårdsfortællere vågner af dvalen

Sport

Afgørende aften forude ? - Viborg FF-træner har stor respekt for vanvittigt godt omstillingshold

Annonce