Er retfærdigheden lige for alle?


Er retfærdigheden lige for alle?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: En lokale bilhandler, Finn Kjærgaard, har købt store jordarealer omkring Rødding. Nærmest som en ø inde midt i disse besiddelser ligger Kim Bruuns lille mark. Kim Bruun er småbonde med meget lille s - han har nogle få stykker kvæg blot til familiens og de nærmestes forsyning af kød.

Kvægets velfærd ligger Kim Bruun meget på sinde, så en sjælden gang i mellem er han nødt til at sikre dem nødvendige forsyninger ad en lille vej, som går over Finn Kjærgaards besiddelser. Og her er stridens kerne: Finn Kjærgaard bestrider, at der er en vej, og han hævder, at Kim Bruun i stedet kan transportere de nødvendige forsyninger til dyrene gennem en skov, som Kim Bruun ejer. Derfor satte Finn Kjærgaard et hegn op, som hindrede Kim Bruuns adgang til dyrene ad vejen.

Kim Bruun henvendte sig til kommunen og politiet uden resultat. Medio december bragte Viborg Stifts Folkeblad en artikel, hvor de beskriver, hvordan Kim Bruun må lukke sit landbrug uden køreadgang til kvæget, men ultimo december bringer samme avis' chefredaktør en artikel med modsat fortegn - nu er det Finn Kjærsgaard, som er forurettet - den omtalte vej har angiveligt ikke eksisteret i årtier.

Umiddelbart en sag, det er svært at blive klog på - måske skulle man gå lidt historisk til værks:

Det lader til, at Finn Kjærsgaard har en meget lav tolerancetærskel over for, at andre færdes på hans arealer. I 2013 skulle Energinet nedgrave et højspændingskabel til Norge, og dette kabel skulle krydse hans adgangsvej, men man havde arrangeret en kran til at løfte kablet, når Finn Kjærsgaard skulle passere. Ifølge TVMidtVest valgte Finn Kjærsgaard imidlertid at parkere sin bil under kablet, så arbejdet måtte standses, og 30 mand spildte dagen. Omkostningerne ved dette er vel betalt af forbrugerne.

Ligeledes måtte Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge Viborg Stifts Folkeblad omstøde en ulovlig beslutning, de borgerlige politikere i Viborg Byråd traf om, at Finn Kjærgaard måtte lukke sin skov ved Rødding af for skovtursgæster. Hans argument var, at der ikke var stier i skoven, men blot "lysåbne arealer, hvor der dyrkedes græs"...

Nu irriteres han så over, at en lille bondemand et par gange om året kører på en ældgammel vej, som generationer før ham sikkert har gjort. Et meget kort stykke vej alleryderst i Finn Kjærgaards store ejendom. Han synes, at et rimeligt modsvar er at sætte et hegn op, som åbenbart har lukket hele bondens bedrift ned! Er det lovligt? FK har bestilt en landmåler til at opmåle vejen, og da den angiveligt ligger en meter eller så forskudt fra den indtegnede vej i den ene ende, får han så en advokat med møderet for højesteret til at støtte sig i, at vejen slet ikke eksisterer. Altså den vej, som det irriterede ham, at bonden kørte på. Den vej, man kan se på matrikelkortet bragt i Folkebladets første artikel om sagen.

Nu føler Finn Kjærsgaard sig hængt tilsyneladende ud som smålig. Ja, han får åbenbart overbevist selve chefredaktøren på Folkebladet om at skrive et ensidigt partsindlæg i avisen. Det må virkelig være smertefuldt at se andre køre på ens ejendom en sjælden gang i mellem. Lad det være op til andre at dømme om småligheden.

Er retfærdigheden lige for alle?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce