Folkeskole. Det er skræmmende, hvad der sker i skolerne


Folkeskole. Det er skræmmende, hvad der sker i skolerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: Reaktion og perspektiv på læserbrev, skrevet af elev Sofia Voetman, Ørum Skole.

Tak til Sofia for et fint indlæg (31/1). At dømme efter reaktionerne har det oven i købet tydeligvis været et særdeles relevant indlæg. Selv føler jeg mig som en del af samme problematik, blot med et andet udgangspunkt. Et udgangspunkt, der set fra et lærersynspunkt er tæt på skræmmende, og hvor der netop i den pædagogiske debat er lanceret et nyt begreb: Lærings-politi! (Læs vedhæftede).

Selve sagens kerne berører Sofia også, nemlig de mange sygemeldinger og grundene dertil: Lærerne er pressede, er de. Helt vildt pressede. Hurra(!) for new public management (NPM), der - ifølge både dansk og udenlandsk forskning - fører til stress, mistrivsel samt lavere kvalitet og en mindre effektiv offentlig forvaltning!

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd, VIVE, udgav i april 2016 (dengang hed det KORA) en forskningsundersøgelse, der viste en række utilsigtede virkninger ved den resultatbaserede styring, eller målstyring, som udspringer af NPM-teorien, og som er den gældende i den danske folkeskole i dag.

Den overordnede konklusion i rapporten lyder: Virker - men ikke altid efter hensigten(!) Eksempelvis peger forskerne på, at målfiksering(som forskerne kalder det) medfører, at medarbejderne retter fokus på opstillede kortsigtede mål og glemmer at løse andre vigtige opgaver, der ikke er sat mål op for. Der udvikles på samme måde en tjeklisteadfærd, der tilskynder til at prioritere kortsigtede mål og resultater frem for langsigtede effekter.

Dannelse og trivsel, for eksempel. Samme studier viser nemlig, at taberne bliver de svage elever. Præcis som Sofia oplever det (tillader mig at gå ud fra at dårlig trivsel blandt nogle af Sofias kammerater ikke - alene - skyldes de skiftende vikarer).

"En nærmest totalitær orden har omsluttet skolens undervisning og læreruddannelsen med lærings-mål-styring", (citat Keld Skovmand)

Man kan sige, at lærerne er blevet konsulenter og ikke længere - lærere. Målstyret læring hedder mantraet. Ifølge et nyligt forsvar (26. jan.) af en ph.d. afhandling af Keld Skovmand (KS) er der tale om, at en (snæver) gruppe af folk fra den uddannelsesforskningsfaglige elite i en noget usædvanlig, uskøn og umage forening med et lydhørt ministerium og folketing, uden modspil ifølge KS, har sat den uddannelsespolitiske dagsorden.

I bedste fald bliver resultatet af denne statslige omklamring og målstyring en fremmedgjort og presset arbejdsstyrke. I værste fald en syg folkeskole med - eller rettere uden - syge lærere.

Der er brug for, at flere end Sofia og KS tør sige fra, så vi kan få et opgør med et tyranni, der i virkeligheden ikke er nogen, der ønsker, og som ingen rigtig fortjener. At blive trynet af en menneskefjendsk virksomhedsteori, der ikke egner sig i en verden, hvor det handler om at forme kreative mennesker og frie borgere...

Fra en læreruddannet ledig, der lod sig inspirere af Sofias velanbragte og ikke desto mindre modige opråb. Jeg vil ikke tøve med at sætte dig, Sofia, i bås med KS, der hver på jeres måde siger fra og gør opmærksom på et problem, som har forskellige årsager, men som i virkeligheden handler om det samme...

https://www.folkeskolen.dk/624896/laeringsmaalstyret-undervisning-boellebank-paa-dpu

Folkeskole. Det er skræmmende, hvad der sker i skolerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce