Hald Ege. I den ene ende må man ikke, men gerne i den anden!


Hald Ege. I den ene ende må man ikke, men gerne i den anden!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Af Jørgen Buus, Niels Bugges Vej 12, Hald Ege
Billede
Læserbrev. 

Læserbrev: Borgermødet på Viborg Rådhus 7. februar om byrådets forslag til ny bebyggelse langs Egeskovvej fra Rideskolen og halvvejs til Hald Ege. Mødet handlede kun om områderne 2 og 3 beliggende langs Egeskovvej. Område 1 langs Vejlevej har der været møde om tidligere.

Der er ikke nogen adgangsveje fra dette område, og og jeg mener derfor, at område 1 ikke bør bebygges med de skitserede vejløsninger. Denne adskillelse af delområderne er en dårlig opstart, da der er store fælles trafikale problemer, manglende afklaring med, hvilken skole der skal betjene området samt problemet med af den øgede trafik og rideskolens heste. Den samlede bebyggelse i 1-4 er på ca. 300-350 boliger, hvilket gør bebyggelsen sammenlignelig med Teglmarken med ca. 320 boliger. Der er således tale om et betydeligt område. Der burde planlægges som en helhed, med mindre man har opgivet område 1. På mødet fik de fremmødte et indblik i, hvordan en del af området var tænkt. Der blev fremlagt et projektforslag af et arkitektfirma. Det var egentligt ret flot og lejlighederne sikkert gode, men i min optik totalt fejlplaceret på området med punkthuse i op til 4-5 etager tættest på Egeskovvej og en kæde(mur) af rækkehuse i to etager - langs Alhedestien. Det hele var dog lavet med, "Ideer og tanker, og en begavet tilgang - i Human Skala", som der blev sagt. Åh! I alt blev det til 150 boliger på område 3. Der blev spurgt til Kolbækkens beskyttelse. Spørgeren mente, at bækken var beskyttet af § 3 i Nuturbeskyttelsesloven. Her svarede planchefen for Viborg kommune, at det var den ikke, og der var ikke problemer omkring bækken - og at det havde han i øvrigt talt med biologerne i kommunen om.

En deltager havde dog et referat fra et andet møde, hvor forvaltningen havde den holdning, at bækken var beskyttet af § 3. Så det var bækken alligevel. Åh!

Med hensyn til beskyttelseslinjerne for skoven og gravhøjene var forvaltningen i dialog med Miljøstyrelsen/ Naturforvaltningen. Det er Byrådet, der har ansvaret for at beskytte de fredede oldtidsminder. Så byrådet beder ifølge referatet fra mødet i økonomiudvalget om dispensationer for nogle investerings/byggefirmaer . Dispensationer som forvaltningen/kommunen/byrådet ikke kunne drømme om at give til en almindelig borger.

Planchefen var oppe og sige noget om, at det var rigtigt, at byrådet havde påtaleretten, men nok ikke i dette tilfælde kunne jeg forstå. (Mon det var Koldbækken om igen) Åh! Jeg synes, byrådet skulle tage at overholde loven. At konsulentfirmaet Rambøll, som har haft sagen, ikke mener, at gravhøjene betyder noget, fritager ikke byrådet for deres ansvar som påtaleberettiget - og dermed ansvarlig for de pågældende fredninger. I Hald Ege har Viborg Kommune i to tilfælde i nyere tid givet afslag på byggeri i forbindelse med gravhøje med den mindste mulige marginal fra fredningen. Det finder jeg er ok. Lov er vel lov. Den nybyggede idrætshal i Hald Ege er af fredningshensyn nedgravet med 2½ meter under terræn. Så i den ene ende af Egesskovvej overholdes fredningerne til punkt og prikke, og bygninger graves ned, men i den anden kan der bygges punkthuse i fem etager og dispenseres fra fredningerne af samme Viborg Kommune. Åh! Skolespørgsmålet fik et byrådsmedlem i forsamlingen til at rejse sig op og fremføre, at problemet kunne løses ved omlægning af skoledistrikterne! At manglende planlægning mellen to kommunale forvaltninger medfører, at overskydende elever fra Hald Ege skulle til Søndre Skole, som så kunne sende eleverne videre til Finderuphøj og derfra til Vestre Skole. Åh! Formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, ledede mødet og opfordrede talrige gange folk til at komme frem med deres bemærkninger. Der er frist til at komme med forslag til byrådet frem til den 21. februar 2018. Der er nok at tage fat på. For mig må det gerne resultere i et skrinlagt projekt. Hvis ikke så i et projekt 1, der indarbejdes i en større historisk ramme sammen med udbygningen af centeret omkring ruinerne ved Hald Sø, et projekt sammenligneligt med Hammershus på Bornholm Starten kunne sagtens være ved Hærvejsstenen ved Egeskovvejs begyndelse.

Hald Ege. I den ene ende må man ikke, men gerne i den anden!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce