Kæmp allerede nu jeres kamp mod skadelig motorvejsstøj - vi kom for sent!


Kæmp allerede nu jeres kamp mod skadelig motorvejsstøj - vi kom for sent!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: Kære medborgere langs de foreslåede linjeføringer for Hærvejsmotorvejen. Vi vil opfordre jer til at komme i gang og involvere jer i arbejdet med støjdæmpning af en kommende motorvej. Vær ikke i tvivl, politikerne kæmper for at få motorvejen gennemført, da det også er et prestigeprojekt for dem, så de kan sikre deres eftermæle. Derudover er Vejdirektoratets formål at få mest mulig infrastruktur for færrest penge, så I skal aktivt kæmpe for at gøre det tåleligt at bo langs motorvejen.

I Silkeborg ligger Danmarks nyeste og dyreste motorvejsstrækning. En strækning, som mange pendlere og som mange silkeborgensere, mig selv inklusive, er glade for. Jeg er glad for motorvejen ud fra et transport-synspunkt. Ud fra et medmenneskeligt synspunkt er jeg ulykkelig over støjen.

Da motorvejen i sin tid blev besluttet, blev silkeborgenserne lovet, at motorvejen ville blive støjdæmpet efter alle kunstens regler. Det afspejlede sig også i VVM-redegørelsen, hvor der var blandt meget andet var afbilledet støjafskærmninger på op til 4,5 meter. De fleste steder er disse støjskærme udskiftet med højder på 1,5 m. Vær derfor sikker på, at lokalpolitikerne og kommunen stiller sig kritisk overfor de ændringer, som bliver foretaget inden det endelige byggeri. I kan ikke stole på, at Vejdirektoratet følger VVM-redegørelsen til punkt og prikke og tager hensyn til beboerne ud over minimumskravene i lovgivningen.

Årsagen til vores frustrationer skal findes i den manglende støjdæmpning, som Vejdirektoratet med loven i hånden har gennemført. Beslutningsgrundlaget for politikerne, som er VVM-redegørelsen, beskriver en intensiv støjdæmpning. Der er samtidig lavet støj-beregninger for alle de berørte områder. Udbredelsen af støj bliver beregnet ud fra en anerkendt model, som hedder Nord2000. Den viser blandt meget andet, at udbredelsen af støj ville blive begrænset i vores område sammenlignet med eksisterende veje. Dette vises på detaljerede kort i VVM-redegørelsen.

Da vi derfor købte hus i Silkeborg, tog vi udgangspunkt i disse kort, da vi forventede at kunne stole på myndighederne. Realiteterne var desværre anderledes, da motorvejen var åbnet. Vi havde bosat os 700 m fra motorvejen, hvor de fremlagte støjkortet viste nul støj, men kan på trods af denne afstand stadig høre motorvejen inde i huset med alle døre og vinduer lukket, og vi er på ingen måde de hårdest ramte.

Vi har været med til at stifte en gruppe i Silkeborg, som hedder "Tag toppen af støjen". Vi vil gøre motorvejen gennem hele byen tålelig for alle byens borgere gennem dæmpning af skadelig trafikstøj og lys. Vi vil finde en fælles løsning og dermed gøre motorvejen til et endnu større aktiv for Silkeborg og gøre byen tiltrækkende for nuværende og nye borgere.

Det som Vejdirektoratet ikke fortalte borgerne var, at man i Nord2000 laver en gennemsnitsberegning af støjen, som er den gennemsnitlige støj over et helt år. Det betyder, at alle døgnets stille timer tæller med og trækker gennemsnittet ned - derfor kan man nemt overholde reglerne om, at støjpåvirkningen ikke må overstige 58 db. Ved denne grænse er det accepteret, at 15% af de berørte beboere vil være væsentligt generet.

Vi har efter åbningen fået foretaget en professionel lydmåling af støjen hos en beboer 300 m. vest for motorvejen, og her er påvirkningen målt over en periode på 20 minutter i myldretiden 300 m fra motorvejen 85 db med peaks på 104 db. For at drage en parallel svarer 90 db til at stå ved siden af en græsslåmaskine. Beboerne her fik at vide, at det ville svare til en vaskemaskine, da de købte grunden.

Vores frustration fik yderligere næring, da vi konfronterede de ansvarlige med vores oplevelser. Vores observation omkring støjen inde i huset blev arrogant affærdiget af Vejdirektoratets repræsentanter med ordene "Du kan ikke høre det", og disse eksakte ord blev gentaget til vores store frustration. Jeg vil foreslå at Vejdirektoratets repræsentanter sættes ind i kampen mod overbelægning på sygehusene. For når patienten kommer til lægen kan de bare få at vide, at selv om aktuelt har det skidt, så er de ikke gennemsnitligt syge over et helt år, så de kan bare tage hjem.

Det er som om, afvikling af trafik helliger alle genepåvirkningerne. Ifølge en undersøgelse foretaget af WHO i 2011 går 1 mio. leveår tabt i Vesteuropa som følge af trafikstøj hvert eneste år. Årsagerne er, at støjbelastningen øger risikoen for hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk.

Vi samarbejder allerede nu med en gruppe fra Køge Bugt motorvejen og Kolding motorvejen og arbejder intensivt for at udvide samarbejdet for at lægge maksimalt pres på politikerne for at skabe tålelige forhold for beboere langs motorveje. Derfor håber vi også på samarbejde med grupper langs den kommende hærvejsmotorvej.

Kæmp allerede nu jeres kamp mod skadelig motorvejsstøj - vi kom for sent!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce