Lidt om politik og dilemmaer - og lidt om at sikre livet "herude"


Lidt om politik og dilemmaer - og lidt om at sikre livet "herude"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: Demokratiet er båret af borgerinvolvering - men det repræsentative demokrati, hvor borgerne vælger at lade sig repræsentere af valgte politikere i f.eks. byrådet kan let blive en fjern størrelse for den enkelte borger, og de valgte politikere kan let arbejde sig ind i en "indflydelsesboble", hvor beslutningerne træffes uden en tydelig forbindelse til borgerne.

En demokratisk udfordring - men en fælles sag. Det er et fælles ansvar, at demokratiet lever. Vi skal tale sammen og vi skal huske, at borgerinvolvering ikke kun er politikerens ansvar. Borgene skal også ville lade sig involvere, og de skal vælge at engagere sig.

Der findes mange dilemmaer på den lokalpolitiske scene.

Der skal skabes de "rigtige" udviklingsretninger, og der skal træffes de "rigtige" beslutninger i forhold til vores fælles kommune. Men nogle gange "stritter" opgaverne i flere retninger, som det ikke altid er muligt at imødekomme, selvom man som politiker egentlig gerne vil? Derfor er det vigtigt at borgere og politikere sammen tager del i den politiske samtale og sammen skaber de "rigtige" løsninger.

Vi ønsker liv og udvikling i alle lokalsamfund, men for at et lokalsamfund er et attraktivt sted at bo, kræves det at visse basale forhold, der kan understøtte livet "derude", er i orden. Det er ikke altid nok med naturnærhed og et velfungerende fællesskab. Der skal også være gode vej- og busforbindelser, så alle kan tage del i "hele livet", og der skal være gode private og offentlige servicetilbud. En lokal købmand og en lokal skole og et dagtilbud til de små er afgørende for mange familier, der vil bosætte sig i et lokalområde.

Alle kan vel være enige om, at her møder vi en række dilemmaer.

Et lokalsamfund skal have en vis størrelse, for at en købmand kan leve der, og en skole kræver et vist elevgrundlag, hvis den skal være økonomisk rentabel og pædagogisk forsvarlig.

Ofte støder lokalsamfundspolitikken sammen med skolepolitikken?

Hvor få elever og hvor små klasser skal man acceptere? Kan en lille skole tilbyde den samme pædagogiske kvalitet som en større? Hvor "dyr" må en elev være? En elev på en lille skole kan let koste det dobbelte af en elev på en stor skole. Vi har et politisk dilemma, der skal håndteres.

For kan der mon sikres liv og udvikling i alle lokalsamfund, hvis man også skal sikre en passende kvalitet i skoletilbuddet?

Måske kunne en anderledes tænkning løse nogle af udfordringerne. Kunne man f.eks. omtænke eller udvikle begrebet "lokalsamfund"? Kunne man tænke i lokale fællesskaber/lokalområder - eller klynger?

Måske kunne et sådant større fællesskab skabe grundlaget for både købmand og skole?

Men i en sådan tænkning er der indbygget en anden type dilemma, for kan og vil små lokalsamfund mon tilsidesætte dele af sin egen identitet og indgå i et større klyngesamarbejde?

Tjah... Men hvad hvis vi nu kan sikre en høj pædagogisk og faglig kvalitet båret af nye skolefællesskaber, hvis vi kan sikre fælles trafikløsninger, der gør, at alle kan komme til skole og til købmand, og hvis kommune og borgere i klyngerne giver hinanden håndslag på "at ville" hinanden - ja så kan vi måske godt gå den vej?

Den politiske opgave i en kommune der ønsker udvikling på landet og samtidig har ansvar for 92 landsbyer kræver, at vi lader os udfordre af dilemmaerne og tør skabe løsninger, der ikke giver alting til alle - men med fælles klyngebårne initiativer tilgodeser ønskerne om liv i alle lokalsamfund.

Lidt om politik og dilemmaer - og lidt om at sikre livet "herude"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce