Motocross. Ubesvarede spørgsmål fra "Ro på landet"


Motocross. Ubesvarede spørgsmål fra "Ro på landet"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: Nu er valgkampen ved at være forbi, og "Ro på Landet" har deltaget i så mange vælgermøder, som vi kunne overkomme, hvilket viste sig at være en hel del.

Vi har stillet mange og konkrete spørgsmål til alle de kommunalpolitikere, som vi har kunnet komme i nærheden af. Det er dog beskæmmende at indse, at konkrete svar kun kan opnås hos de politikere, der, ligesom vi, er imod en motocrossbane på Bjerring Hede. De politikere, der går ind for at anlægge banen på Bjerring Hede, enten snakker udenom eller undlader at svare og de er meget hurtige til at skifte emne.

Vi har selvfølgeligt stadig en del spørgsmål, vi gerne vil have svar på:

  1. Hvorfor vil man bruge mellem 250.000 kr. og 500.000 kr. på at gennemføre en VVM-undersøgelse, når der i kommunens og miljøstyrelsens retningslinjer står, at såfremt det er nødvendigt at gennemføre en VVM-undersøgelse før anlæggelsen, så skal man se bort fra denne placering og finde et sted, udlagt til støjende aktiviteter, som man kan anlægge den på?

  1. Hvorfor vil man basere en støjmåling på et gennemsnit? Vi ved jo alle, at det kun vil betyde, at området kan udsættes for et endog meget højt støjniveau, blot der også er perioder, så som spisepauser og lignende, hvor der ikke støjes.

  1. Hvorfor kan man overhovedet overveje at lade en motocrossbane anlægge henover økologiske forbindelseslinjer, der alle andre steder bliver prioriteret og i alle andre bygge- og anlægsprojekter bliver omtalt som noget, der skal tages særligt hensyn til?

  1. Viborg Kommune har selv pointeret vigtigheden af at tage hensyn til lavbundsområder. Hvorfor vil man i dette tilfælde lade en motocrossbane anlægge tværs henover lavbundsområder?

  1. I følge motocrossklubbens egne tegninger, vil en kommende bane være placeret delvist på jord, som klubben hverken ejer eller har råderet over. Hvordan kan kommunen godtage dette som realistisk grundlag for videre undersøgelser?

  1. I følge samme tegninger, vil motocrossbanen også gennemskære et vandløb og en fredet tørvemose. Hvordan vil Viborg Kommune forholde sig til det?

  1. Vejene omkring Dalsgårde, Mammen, Bjerring og Vindum, der skal fungere som til- og frakørselsveje for motocrossklubbens gæster, når der hver 2-3 weekend henover sommerhalvåret i følge planen skal afvikles stævner, er smalle og snoede. I forvejen må det ene hjulpar ud i rabatten, når to personbiler mødes. Har politikerne overvejet de trafikale problemer det vil medføre?

  1. Vi har i år haft fornøjelsen af, at et tranepar slog sig ned ved Filsø Højmose ca. 500 m. fra den planlagte bane. Hvordan vil man forholde sig til udsigten til ynglende traner og støj fra crosscykler?

  1. Vi får at vide, at et kommuneplantillæg, der nedlægger eller begrænser stilleområdet i og omkring Vindum Skov, vil skulle i høring inden det kan vedtages. Men er det ikke korrekt, at Viborg Kommunalråd selv kan bestemme, om de vil rette sig efter høringssvarene?

Det ville være en stor fornøjelse for os, hvis vi kunne få nogle svar.

 

 

 

Motocross. Ubesvarede spørgsmål fra "Ro på landet"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce