Politik. Kan 31 borgmestre tage fejl?


Politik. Kan 31 borgmestre tage fejl?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev. 

Læserbrev: I forrige uge eksekverede lobbyorganisationen Hærvejskomiteen et flot orkestreret pressearbejde til fordel for en hærvejsmotorvej. Flankeret af 31 borgmestre - herunder Ulrik Wilbek - og med udtalelser fra både en Kristian Pihl Lorentzen (V) og en Jesper Petersen (S) lykkedes det få en artikel i Viborg Stifts Folkeblad med lutter argumenter for motorvejen.

Mon ikke det kommende folketingsvalg spiller en stor rolle for komiteens offensiv? Den officielle anledning var dog en generalforsamling og en ny "informationsbrochure" udgivet af Hærvejskomiteen. Hvis du ikke vil afsætte kostbar tid til at læse denne, kan jeg anbefale et download og en hurtig søgning på relevante nøgleord. Det første kunne jo være "klima". Det er herligt nemt, for ordet er nemlig ikke at finde i brochuren. Ikke en eneste gang!

Vi står midt i menneskehedens måske største krise nogen sinde. Voldsomme klimaforandringer er på vej til at sætte gang i helt uoverskuelige kædereaktioner, der ud over katastrofale temperaturforandringer medfører vandstandsstigninger, ekstremt vejr og nedbrud af økosystemer.

Derfor skal al politik ses i et klimaperspektiv og vurderes ud fra dens påvirkning på vores klima. Således også en hærvejsmotorvej. Og det ser ikke kønt ud. En sådan motorvej vil forøge trafikken i Danmark med omkring 2%, og Vejdirektoratet vurderer selv, at motorvejen vil medføre en øget udledning på op til 160.000 ton CO2 om året. Det hænger slet ikke sammen med, at vi for at holde temperaturstigningerne på 1½ grad skal have reduceret vores CO2 udledning til 2 ton pr. person.

Den stærkt forøgede udledning skyldes bl.a. at udledningen stiger fra ca. 200 g. CO2 pr. kørt km når man kører 90 km/t til ca. 310 g CO2 pr kørt km ved en fart på 130 km/t. Og det skyldes, at flere motorveje stimulerer mere persontrafik - man kører flere ture, man kører længere og man vælger bil frem for kollektiv trafik. Stort underskud på klimakontoen!

Argumenterne for motorvejen kredser meget om den samfundsøkonomiske gevinst. Men hvordan beregner man dette? Hvis man tager korridor B som eksempel, regner Vejdirektoratet med en samfundsmæssig gevinst på 4,7 kr. pr. offentligt investeret krone. Hovedparten af gevinsten kommer fra 2 kilder: 1: Øgede brændstofafgifter og 2: De såkaldte brugereffekter.

Hvis vi ser på det første, er der i mine øjne ikke noget at råbe hurra for. Øgede indtægter fra brændstofafgifter skyldes merforbrug af fossile brændsler og derved øget klimabelastning. Altså den stik modsatte retning af den vi bør bevæge os i. Hvad angår det andet - brugereffekter - så er det en prissætning af vores tid. Det kan give mening i nogle tilfælde, men Vejdirektoratet angiver selv, at "størstedelen af trafikanterne på en midtjysk motorvej [vil] have fritid som formål" - altså ikke hverken pendling til og fra arbejde eller erhvervsøjemed.

Derved vil også størstedelen af gevinsten være en prissætning af sparet fritid. Selvfølgelig er det rart at komme fem minutter tidligere frem til et fødselsdagsbesøg hos min søster i Aalborg, men at omregne de fem minutter til en kontant samfundsmæssig gevinst er altså meget langt fra virkeligheden og virker mest af alt som et forsøg på et skønmaleri af en motorvej.

En sikker samfundsmæssig gevinst kan vi få på mange andre måder. Må jeg foreslå i hvert fald et par stykker: 1: At forebygge frem for at accelerere klimaforandringer. 2: Flere ressourcer til daginstitutioner og folkeskoler. Ifølge professor James Heckman giver det fx et afkast på hele 7-10% at investere i socialt svage børn. En sådan investering er meget mere værd både menneskeligt og økonomisk end en hærvejsmotorvej.

Som samfund står vi overfor en række store og presserende udfordringer - vores klima og natur er under pres, den offentlige sektor presses på ressourcer, og uligheden stiger. Det betyder ikke, at vi ikke også skal udvikle vores transport og mobilitet. Men selv vejdirektoratet påpeger at en ny motorvej ikke vil løse fx trængselsproblemer.

Hvad angår Hærvejsmotorvejen står det altså klart, at mere af det samme ikke løser udfordringerne på transportområdet. I stedet skal vi udvikle hensigtsmæssig og bæredygtig transport, der ikke ødelægger vores natur og vores klima.

Politik. Kan 31 borgmestre tage fejl?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce