Dispensation til høj varmetank i Møldrup


Dispensation til høj varmetank i Møldrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Møldrup Fjernvarmeværk får lov til at opføre en 16,6 meter høj varmetank, selvom den generelle maksimumhøjde for bygninger i området er 8,5 meter.

Et lille flertal i teknisk udvalg besluttede på et møde onsdag at give Møldrup Fjernvarmeværk dispensation til at opføre en såkaldt varmeakkumuleringstank med en højde på 16,6 meter på Erhvervsvej 25 i Møldrup.

Dispensationen gives trods byplanvedtægtens bestemmelse om, at den maksimale bygningshøjde i området generelt er på 8,5 meter, og trods indsigelse fra en nabo, som mener, at tanken vil forringe værdien af hans ejendom på grund af den skygge og den larm, der vil blive, når tanken er opført.

Varmeakkumuleringstanken og en tilhørende teknikbygning har til formål at udnytte spildvarmen fra virksomheden Scanflavour, og anlægget forbindes til varmecentralen på Bøgevej 1 med en transmissionsledning. Distribution af varme vil derfor fortsat ske fra varmecentralen på Bøgevej.

Sparket til hjørne

Sagen var også på det forrige møde i teknisk udvalg, men der blev den så at sige »sparket til hjørne« med baggrund i naboklagen, og man bad dengang fjernvarmeværket forsøge at finde andre placeringsmuligheder til tanken.

Det har ifølge fjernvarmeværket ikke været muligt, og det har ifølge værket heller ikke været muligt efter dialog med naboejendommene at gøre noget for at mindske genen ved akkumuleringstanken, så værket har derfor genfremsendt sin dispensationsansøgning - som altså nu er blevet givet.

Tre af teknisk udvalgs medlemmer undlod dog at stemme for dispensationen. Det var de tre Venstre-medlemmer Michael Nøhr, Allan Clifford Christensen og Anders Korsbæk Jensen.

»Vi synes grundlæggende projektet er rigtig godt med genbrug af varmen, men vi synes også, at det burde have været muligt at finde en anden placering af tanken af hensyn til naboerne, også selvom det måske ville gøre projektet dyrere, så derfor undlod vi at stemme for dispensationen,« siger Anders Korsbæk Jensen.

Formanden for teknisk udvalg, Venstre-manden Johanes F. Vesterby, stemte sammen med de tre øvrige medlemmer ja til en dispensation, og det forklarer han på denne måde:

»Det er et rigtig godt projekt, og der er muligheder for at dispensere for byggehøjden i særlige tilfælde, og det synes jeg, det her er. Placeringen er ideel i forhold til varmeudnyttelsen, og de gode argumenter vejer tungest i den her sag,« siger Johannes F. Vesterby.

Den nabo, der har gjort indsigelse mod dispensationen, Jon Jensen, er skuffet over tilladelsen til at bygge den høje tank, som han mener vil forringe værdien af hans ejendom væsentligt, og han har da også i sin indsigelse skrevet, at han forbeholder sig ret til økonomisk kompensation, hvis der bliver givet tilladelse til at opføre den 16,6 meter høje tank.

»Hvordan jeg vil gribe sagen an, har jeg ikke taget stilling til endnu. Min ejendoms værdi bliver helt klart forringet ved opførelsen af tanken, og det er da også i direkte strid med den lokalplan, der var gældende for området, da jeg købte ejendommen, så jeg vil da overveje, hvad jeg skal gøre,« siger Jon Jensen.

Han oplyser, at han er blevet kontaktet af fjernvarmeværket, som spurgte ham, hvad han havde forestillet sig i økonomisk dispensation, men at han ikke har modtaget noget konkret tilbud.

»Og nu har de jo fået deres dispensation, så sådan et tilbud får jeg jo næppe,« siger Jon Jensen.

Dispensation til høj varmetank i Møldrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce