Fjordklyngen skal tættere på fjorden

Mette Nielsen (i midten) bød velkommen, da Viborg Kommune kunne offentliggøre, hvilke 12 projekter, som skal udføres i områdefornyelsen i Fjordklyngen. Foto: Jesper Krogshave

Fjordklyngen skal tættere på fjorden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

På et borgermøde i Skals mandag aften blev projekterne for områdefornyelsen i Fjordklyngen offentliggjort. Et af de store projekter bliver at rykke området tættere på fjorden, for på den måde at tiltrække nye borgere og naturturister.

Fjordklyngen: De fleste af stolene i Skals Hallens mødelokale var optaget, da Viborg Kommune tirsdag aften sammen med Fjordklyngens følgegruppe kunne offentliggøre de overordnede rammer for den fem-årige områdefornyelse i de seks byer, som til sammen danner Fjordklyngen. Mellem 150 og 200 var mødt op for at høre, hvordan kommunen og følgegruppen har tænkt sig at bruge de ni millioner kroner, som er sat af til projektet, der er fordelt på 12 delprojekter.

Ved borgermødets start bød formanden for landdistriktsudvalget, Mette Nielsen (S), velkommen, inden Therese Agerkilde, som er arkitekt ved Viborg Kommune samt projektleder på områdefornyelsen, tog over med præsentationen.

- Vi har glædet os til at præsentere helhedsplanen for jer. Der skal gå en stor ros til følgegruppen for at arbejde hårdt, fortalte Therese Agerkilde til de tilhørende.

De 12 projekter
Byerne Skals, Ulbjerg, Nr. Rind, Sundstrup, Skringstrup og Låstrup udgør tilsammen Fjordklyngen. Til områdefornyelsen i klyngen er der afsat ni millioner kroner, som over en fem-årig periode skal skabe bedre forudsætninger for naturturisme i området samt gøre det mere attraktivt at flytte til og blive i området.Der er 12 delprojekter i områdefornyelsen, som enten gavner de enkelte byer eller hele området.

Projekt 1:

Der skal etableres en bypark i Skals, der skal være et nyt socialt mødested til afslapning, leg, motion og læring. Hertil er der sat 900.000 kroner af.

Projekt 2:

I Landsbyparken i Skringstrup etableres en ny naturlegeplads, der i form og udtryk skal lade sig inspirere af naturen i området. Det er der sat 300.000 af til.

Projekt 3:

Det tredje projekt omhandler et aktivitetsområde med legeplads på et frit areal ved Ulbjerg Stadion, hvortil der er sat 300.000 af.

Projekt 4:

700.000 kroner er sat af til at modernisere køkkenet i Nr. Rind Forsamlingshus, hvor der også skal etableres en ny tilbygning.

Projekt 5:

Her skal en genetablering af den gamle kirkesti forbinde Skringstrup og Låstrup, ligesom der skal laves en parkeringsplads. Her er der sat 300.000 kroner af til delprojektet.

Projekt 6:

Kulturcentret "Værestedet" i Låstrup skal renoveres. Der er sat en halv million af til projektet, som skal bruges til at udarbejde en helhedsplan og kickstarte anlægsprojektet.

Projekt 7:

Ved Nederhede skal der etableres en bro, som øger tilgængeligheden til fjorden. Samtidig skal der undersøges, om Tanghuset kan genopføres. Det er der sat 600.000 af til.

Projekt 8:

Der er sat 200.000 af til at etablere en gangbro over Rind Bæk.

Projekt 9:

Der er afsat 1.000.000 kroner til anlæggelsen af madpakkehus med indbygget toilet samt en ny anløbsbro ved fjorden ved Lynderup.

Projekt 10:

Der er afsat 2.400.000 kroner til havneområdet i Sundstrup, som går til opførelsen af en multifunktionel formidlingsbygning og anlæg af faciliteter til vinterbadning.

Projekt 11:

Der er afsat 600.000 kroner til anlæggelsen af en ny anløbsbro og et opholdsareal langs fjorden ved Ulbjerg Camping.

Projekt 12:

Der er afsat 200.000 kroner til ekstern bistand til udarbejdelse af en formidlingsstrategi for Fjordklyngen.
Mellem 150 og 200 borgere var mødt op for at høre om planerne. Foto: Jesper Krogshave
Mellem 150 og 200 borgere var mødt op for at høre om planerne. Foto: Jesper Krogshave

Håb om bredt projekt

Morten Nielsen fra Låstrup var som en af de første mødt op til borgermødet. Inden præsentationen gik i gang håbede han på en plan, som kunne løfte hele Fjordklyngen.

- Jeg er her først og fremmest for at finde ud af, hvad pengene skal gå til. Dernæst for at høre begrundelsen og overvejelserne i planlægningen, fortalte han inden mødet gik i gang.

Morten Nielsen sidder selv i lokalrådet i Låstrup, som er en af byerne i Fjordklyngen. Dermed havde han selv et håb om, at byens ønske om at forbedre kulturcentret "Værestedet" ville blive hørt i processen. Men faktisk var det for ham vigtigere at projektet favnede bredt.

- Dengang det hed Møldrup Kommune, fik vi nogle penge til områdefornyelse, så der er måske andre områder, som trænger mere end Låstrup. Jeg håber bare, at det kan være med til at give positiv omtale til hele Fjordklyngen, så vi både kan lokke flere tilflyttere til området, men også fastholde dem, som allerede bor her, fastslog Morten Nielsen.

Tættere på fjorden

Det største tema for områdefornyelsen var at rykke Fjordklyngen tættere på fjorden.

- Vi bor alle sammen tæt på vandet, men ingen af os kan komme derned, sagde Inge Carlskov, som er formand for følgegruppen Fjordklyngerådet.

Hun gik igennem de 12 projekter, som Viborg Kommune og følgegruppen har valgt at satse på. Her var især fem fokusområder, som skulle gøre det nemmere for beboere og turister at komme ud i den omkringliggende natur, som flere gange under mødet blev betegnet som unik.

Navnligt fjorden skal gøres mere tilgængelig. Her er fem tværgående projekter fra Skals i syd til Ulbjerg i nord gøre det lettere at færdes ved vandet. Ved Skals vil man forsøge at genopføre Tanghuset ved Nederhede, hvilket der er sat 600.000 kroner af til. Ved Lynderup er der sat en million af til etablering af madpakkehus med toilet og en bro ved fjorden, som skal give turister andre muligheder for naturoplevelser end at spille golf i den lokale golfklub.

Ved Sundstrup havn er der sat 2,4 millioner kroner af til at forbedre havneområdet, der hvert år huser Muslingefestivalen. Her skal der bygges en formidlingsbygning, som turister og indbyggere kan benytte sig af, ligesom man vil gøre det muligt at vinterbade fra havnen.

Udover det store tværgående projekt skal fire mindre projekter i byerne Skals, Skringstrup, Ulbjerg og Nr. Rind også fornyes i form af blandt andet 900.000 kroner til en bypark i Skals. Endelig skal 200.000 kroner gå til at udtænke en formidlingsstrategi, hvor Søren Kristensen fra Labland Architects, som har deltaget i udformningen af helhedsplanen, fortalte om at komme ud på forskellige medier med det brand, som Fjordklyngen står for.

Kort debat

Efter præsentationen fik de lyttende mulighed for at forsyne sig med en kop kaffe, mens de snakkede om det projekt, der netop var blevet offentliggjort. Lokalrådsmanden fra Låstrup, Morten Nielsen, var blandt dem, som var meget tilfredse med de planer, som Viborg Kommune og Fjordklyngerådet havde fået på plads.

- Det er rigtigt set, at vi skal ud til vandet. Så jeg er meget tilfreds med hele planen, sagde en glad Morten Nielsen, der også kunne se 500.000 kroner gå til renovering af "Værestedet" i hjembyen.

Ved den efterfølgende debat var der ikke mange, som havde meget at sige. De få, som tog ordet, var meget positive overfor planen, og der blev opfordret til at stå sammen og få flere frivillige ind over projektet, særligt i de arbejdsgrupper, som skal finde ud af at få planerne ført videre.

Da der ikke var flere, som bød ind, blev borgermødet afsluttet, og de 150-200 deltagere kunne tage hjem med vished om, at Fjordklyngen har en fremtid foran sig.

Lettet følgegruppe

Det var også en lettet følgegruppe, som kunne gå ud af mødelokalet. Inge Carlskov var inden præsentationen meget spændt på, hvordan planen ville blive taget imod.

- Vi har jo ment, at vi har lagt en rigtig god plan, men jeg var meget spændt på, hvordan borgerne ville tage imod den, fortalte Inge Carlskov efter mødet.

- Jeg er rigtig glad for modtagelsen. Det er befriende, vi gik jo rundt og fik ros i kaffepausen.

Som formand for Fjordklyngerådet mener Inge Carlskov, at det er rigtig vigtigt for området at få den her områdefornyelse. Arbejdet er dog kun lige begyndt.

- Vi håber, at der samtidig kan sparkes gang i nogle sideløbende projekter, som foregår uden for områdefornyelsen. Det her er kun et fundament til området, som der helt sikkert kan og skal bygges oven på, forklarede hun.

De valgte projekter skal nu godkendes, først i landdistriktsudvalget og byrådet, og senere i Transport-, bygge- og boligministeriet. Til sommer kan arbejdet formentlig for alvor gå i gang, hvor der skal nedsættes arbejdsgrupper til projekterne, inden man går i gang med selve udførelsen.

Fjordklyngen skal tættere på fjorden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce