Naboer klager over kommunal tilladelse

Det er Møldrup Varmeværk, der ønsker at udnytte spildvarmen fra Scanflavour. Foto: Niels-Chr. Jönsson

Naboer klager over kommunal tilladelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Tilladelsen til at bygge en 16,6 meter høj varmeakkumuleringstank er ugyldig og ulovlig, hævder klagernes advokat.

Den dispensation til bygningen af en 16,6 meter høj varmeakkumuleringstank, et lille flertal i teknisk udvalg i slutningen af august gav til Møldrup Varmeværk, er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er advokatfirmaet Interlex Advokater fra Aarhus, der har indgivet klagen på vegne af syv ejere og lejere på Erhvervsvej, som alle vil blive naboer til den planlagte tank - hvis den da ellers bliver bygget.

Samtlige klagere mener, at den planlagte bygning af den høje varmeakkumuleringstank vil være til stor gene for dem.

Dobbelt højde

Ifølge byplanvedtægten for området er den maksimale bygningshøjde i området generelt på 8,5 meter, og dermed vil den planlagte tank blive næsten dobbelt så høj - og ifølge naboerne påføre dem gener af både skygge- og støjmæssig karakter.

Varmeakkumuleringstanken og en tilhørende teknikbygning har til formål at udnytte spildvarmen fra virksomheden Scanflavour, og anlægget forbindes til varmecentralen på Bøgevej 1 med en transmissionsledning.

Ifølge klagernes advokat er dispensationen ulovlig og ugyldig, og advokaten fremfører i sin klage også den påstand, at Viborg Kommune i sin sagsbehandling reelt har gjort sig selv inhabil ved både at vejlede ansøgeren (Møldrup Varmeværk, red.) om dispensationsansøgningen og siden også give dispensationen.

Sagen var på teknisk udvalgs møde forleden, og her blev politikerne forelagt forvaltningens forslag til Viborg Kommunes bemærkninger til klagen.

Det forslag indeholder blandt andet bemærkninger om, at »Idet der er tale om et erhvervsområde, og boliger opført inden for området kun er til personer, der har tilknytning til virksomheden på den enkelte ejendom, vurderer kommunen, at man som beboer må kunne tåle sin egen virksomhed og andre virksomheder inden for området.«

Normal procedure

Med hensyn til påstanden om, at kommunen er inhabil i sagen, henvises der til, at de e-mails mellem kommune og ansøger, der skulle ligge til grund for påstanden om inhabilitet, har været et led i en forhåndsdialog med ansøger - en dialog som for kommunen er typisk og sædvanlig, også i andre sager.

Forvaltningens forslag til bemærkninger til klagen blev vedtaget af politikerne i teknisk udvalg.

Det vides ikke endnu, hvornår Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse i sagen.

Naboer klager over kommunal tilladelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce