Allerede nu bliver valgplakater pillet ned

Disse valgplakater har ikke noget med den konkrete sag at gøre. Foto: Morten Dueholm

Allerede nu bliver valgplakater pillet ned

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der er endnu en uge, til valget finder sted, men ikke alle valgplakater overlever så længe. Arkil Vejservice piller ved hvert valg en stribe plakater ned, der enten er til fare for trafikken eller ikke overholder reglerne.

Viborg: 2 meter og 30 centimeter.

Så langt skal der være fra jorden og op til bunden af valgplakaterne.

Og så er det forbudt at hænge valgplakater i rundkørsler, for tæt på vejbanen eller i tilfælde, hvor plakaterne påvirker belysning eller oversigtsforhold.

Sådan lyder en stribe regler for opsætning af valgplakater, der grundliggende bliver overholdt. Men ikke altid. Derfor får plakaterne heller ikke altid lov til at blive hængende valgperioden ud.

Inden for bygrænserne er det Viborg Kommune, der har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Udenfor byskiltet er det op til virksomheder som Arkil Vejservice, der i samarbejde med Vejdirektoratet sørger for at holde plakat-lov og orden rundt omkring ved kommunens veje. Og tirsdag blev der eksempelvis pillet plakater ned på Vognmagervej.

- Det er korrekt, at vi har været på vejene i dag, fortæller Bent Nielsen, der er ansvarlig for Arkil Vejservices rundfart på nogle af de jyske veje.

- Det, der sker, er, at vi indrapporterer til Vejdirektoratet, hvis der er brud på reglerne. Så tager Vejdirektoratet stilling til sagerne, hvorefter direktoratet melder tilbage til de respektive politikere, som selv får lov til at fjerne plakaterne. Gør de ikke det inden for 24 timer, så er det vores opgave at køre rundt og pille dem ned, siger Bent Nielsen.

Arkil Vejservice kan godt finde på at pille plakaterne ned med det samme, hvis det vurderes, at de spærrer udsynet, så de er til decideret fare for trafikanter. Men ellers skal man igennem processen med Vejdirektoratet.

- Det kan ofte være omkring 50 plakater, vi piller ned i en kommune som Viborg. Men der er ikke en rettesnor for, hvor mange vi piller ned. Det kan være 30, det kan være 150. Det handler om, at trafiksikkerheden ikke skal bringes i fare, konstaterer Bent Nielsen.

Valgplakater må ikke hænge:
- På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende.- På strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.

- I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende.

- På strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.

- På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

- På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

- Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.

- Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.

- Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.

- På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Allerede nu bliver valgplakater pillet ned

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce