Efter brudt kontrakt om hospitalsnåle: Producent kræver millionerstatning af Region Midt

Det er denne såkaldte PVK-nål, der er centrum for hele balladen. Den er produceret af B. Braun og hedder Vasofix Safety. Den stikkes ind i en blodåre i eksempelvis hånden eller ved albueleddet, når en patient skal have drop. Foto: Flemming Krogh

Efter brudt kontrakt om hospitalsnåle: Producent kræver millionerstatning af Region Midt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Firmaet B. Braun Medical vil have seks millioner kroner i erstatning, fordi Region Midtjylland har droppet at bruge firmaets PVK-nål, der beskyldes for at være uskarp.

REGIONEN: En lillebitte hospitalsnål til en indkøbspris på 3,12 kroner stykket risikerer nu at give Region Midtjylland en større erstatningssag på halsen.

I december sidste år valgte regionen at bakke ud af en kontrakt med firmaet B. Braun Medical, der havde vundet et udbud om at levere såkaldte PVK-nåle til regionens hospitaler.

Det har nu fået B. Braun til at true med en retssag og et erstatningskrav på seks millioner kroner. Det fremgår af et udkast til en stævning, som avisen har fået aktindsigt i.

Det er der sket i sagen måned for måned
19. maj 2017Den tyske lægemiddelproducent B. Braun Medical vinder et udbud om at levere såkaldte PVK-nåle til Region Midtjyllands hospitaler. Udstyret kaldes i daglig tale for venflon. Det er den anordning, man får stukket i eksempelvis hånden, når man skal have drop.

Der er i alt fire budgivere i udbuddet, hvor prisen vægter 60 procent og kvaliteten vægter 40 procent. Nålen fra B. Braun hedder Vasofix Safety, og den vinder udbuddet.

I en test bliver den vurderet som den næstbedste af de fire nåle målt på kvalitet. Den allerbedste er den nål, regionen hidtil har benyttet. Men den er også klart dyrest og ender derfor som nummer sjok blandt feltet på i alt fire nåle.

–-

14. august 2017

Aftalen træder formelt i kraft 14. august, og personalet på hospitalerne skal instrueres i at bruge det nye udstyr. Allerede i juni har B. Braun fremsendt informationsmateriale om nålen, og der bliver også planlagt implementeringsmøder for personalet på hospitalerne.

Ifølge B. Braun er der dog flere afdelinger, der ikke ønsker at deltage i møderne, ligesom der også bliver aflyst møder. Forløbet beskrives således af B. Braun:

"B. Braun oplevede flere gange i løbet af implementeringsperioden, herunder på implementeringsmøderne på visse hospitalsafdelinger, at der var brugere, som fra start var afvisende over for brugen af Vasofix Safety og meget negative i omtale af produktet - både over for patienter og øvrigt personale på afdelingerne".

–-

13. oktober 2017

Personalet bryder sig ikke om at bruge den nye nål. Ofte må der stikkes flere gange, før det lykkes at ramme blodåren. Der bliver derfor holdt et møde mellem Region Midtjylland og B. Braun i forhold til de problemer, personalet oplever ved overgangen til den nye nål.

Parterne er jævnligt i kontakt med hinanden via email, og der bliver holdt flere møder i de kommende uger.

–-

27.-29. november 2017

Situationen er kritisk, og internt i regionen tales der nu om at bryde kontrakten med B. Braun. Som et sidste forsøg får B. Braun over tre dage lov at gennemføre opfølgende undervisningsmøder på flere af regionens hospitalsafdelinger. Ifølge B. Braun lykkes det her at anlægge PVK uden problemer, når det blot bliver gjort på den korrekte måde. Regionen oplever imidlertid fortsat frustration blandt personalet og konkluderer, at "det er et væsentligt andet produkt, som kræver en anden anvendelsesteknik, ligesom det kvalitetsmæssigt fortsat vurderes lavere end det hidtil anvendte produkt."

–-

13. december 2017

Region Midtjylland beslutter at opsige aftalen med følgende begrundelse:

"Region Midtjylland oplever desværre, at implementeringen af produkterne vedr. delaftale 6 har været særdeles problemfyldt, og på trods af diverse initiativer mellem B. Braun Medical A/S og Region Midtjylland har det ikke været muligt at nå en løsning."

–-

14. december 2017

B. Braun klager over opsigelsen af aftalen, som selskabet mener er uberettiget. Ifølge B. Braun er der ikke noget galt med produktet, men snarere personalets vilje til at lære at anvende det korrekt.

–-

30. januar 2018

Via sin advokat sender B. Braun et udkast til en stævning til Region Midtjylland. Selskabet vil have seks millioner kroner som erstatning for den brudte kontrakt. Beløbet svarer til det, B. Braun Medical havde forventet at omsætte for, hvis den tre-årige kontrakt var blevet opretholdt.

Via sin advokat oplyser B. Braun, at virksomheden håber at kunne mødes og diskutere sagen i et forsøg på at undgå en retssag.

–-

19. februar 2018

B. Braun og Region Midtjylland mødes i regionens lokaler i Aarhus i et sidste forsøg på at undgå en retssag og finde en mindelig løsning. Fra regionens side deltager blandt andre regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

–-

26. februar 2018

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen sender et skriftligt svar til B. Brauns advokat som opfølgning på udkastet til stævningen. Her fastholder Jacob Stengaard Madsen, at regionen ikke er erstatningspligtig, eftersom kontrakten er opsagt inden for en prøveperiode, der er nedfældet i kontrakten. Han tilbyder dog, at regionen vil dække B. Braun Medicals udgifter i forbindelse med implementeringen. (Kurser, oplæring mm.)

Bolden ligger nu hos B. Braun, der enten må acceptere forliget eller gå i retten med sagen.
Dorte Christensen er afdelingschef for Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland. Hun finder hele sagen om hospitalsnålene ærgerlig, men fastholder, at regionen ikke har gjort sig erstatningspligtig ved at bryde kontrakten, eftersom der netop var taget højde for det scenarie i kontrakten i form af en prøveperiode på seks måneder. Foto: Region Midtjylland.
Dorte Christensen er afdelingschef for Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland. Hun finder hele sagen om hospitalsnålene ærgerlig, men fastholder, at regionen ikke har gjort sig erstatningspligtig ved at bryde kontrakten, eftersom der netop var taget højde for det scenarie i kontrakten i form af en prøveperiode på seks måneder. Foto: Region Midtjylland.

Utilfredse med nålen

Sagens centrum er en såkaldt PVK-nål. Det står for perifert venekateter, som er et tyndt plastikkateter, der lægges ind i en blodåre for at give patienten medicin eller væske gennem drop.

Den specifikke nål hedder Vasofix Safety, og den var simpelthen ikke god nok, lød beskeden fra flere af de læger og sygeplejersker, der skulle udføre stikkene. Det var blandt andet svært at ramme blodåren, og derfor måtte der ofte adskillige stik til, før det lykkedes.

Nu har regionen så krøllet kontrakten sammen. Spørgsmålet er, om den lovligt kan gøre det.

Ja, mener regionen.

Nej, mener B. Braun Medical, der har regnet sig frem til, at firmaet går glip af en omsætning på seks millioner kroner. Det er derfor det beløb, firmaet ønsker at få godtgjort.

Mangler saglig grund

Begge parter er enige om, at der i kontrakten er angivet en seks måneders prøveperiode, hvori Region Midtjylland kan opsige kontrakten, hvis ikke "samhandlen forløber tilfredsstillende".

Og at B. Braun ikke har krav på kompensation, hvis regionen gør brug af den mulighed.

Men regionen skal have en saglig grund til at opsige kontrakten, understreger B. Braun via sin danske advokat Michael Møller Nielsen fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i København.

Og der stopper parternes enighed. B. Braun mener nemlig ikke, at nålene fejler noget. Tværtimod har de i flere andre europæiske lande karakter af Golden Standard. Altså blandt de bedste på markedet.

Problemet gror i regionens egen have, mener B. Braun. Nærmere bestemt hos regionens personale på hospitalerne, der ikke har ønsket at tage det nye produkt til sig og lære at bruge det. Eksempelvis har flere afdelinger helt afvist at deltage i de oplæringskurser, B. Braun har arrangeret.

Og manglende evne til at bruge udstyret er ikke lovlig grund til at opsige kontrakten, mener B. Brauns advokat.

Region Midtjylland har ikke dokumenteret, at der var fejl eller mangler ved det af B. Braun leverede produkt, eller at B. Braun i øvrigt misligholdt aftalen med Regionen. Personalets uvilje mod et nyt produkt kvalificerer ikke som lovlig opsigelsesgrund i henhold til aftalen, står der i udkastet til stævningen.

Regionen afviser krav

Dorte Christensen er afdelingschef i Indkøb og Medicoteknik i Region Midtjylland, som er den afdeling, der har indgået kontrakten.

Hun er ikke enig i B. Brauns fremlægning af, at problemerne skyldes medarbejdernes manglende vilje til at lære at bruge den nye nål rigtigt.

- Der vil altid være en vis modstand ved at skifte produkt, men der er også rigtig mange medarbejdere, der har taget imod undervisningen i at bruge nålen, og den har altså stadig givet udfordringer efterfølgende. Så nej, vi er ikke enige i den forklaring, siger Dorte Christensen.

Hun understreger, at Region Midtjylland har gjort brug af sin ret til at opsige kontrakten inden for tidsgrænsen på et halvt år.

B. Braun påstår, at I ikke har en saglig begrundelse for at droppe ud af kontrakten. At problemerne skyldes, at regionens medarbejdere ikke har villet tage produktet til sig?

- Det er påstand mod påstand, og det er i givet fald noget, der må blive afgjort i en retssag, hvis det kommer til det. Vi vælger at opsige kontrakten i prøveperioden på baggrund af de praktiske erfaringer. Det er netop det, sådan en prøveperiode er beregnet til, fastslår Dorte Christensen.

Vil kun dække oplæring

Før den pågældende nål vandt udbuddet i maj, blev den testet af regionens lægefaglige personale, og allerede her blev der rejst flere kritikpunkter af den. Blandt andet, at den ikke var skarp.

Dorte Christensen, nålen vinder alligevel udbuddet. Og få måneder senere ophæver I så kontrakten. Giver denne sag anledning til selvkritik i indkøbsafdelingen?

- Vi indgik 174 af den slags delaftaler sidste år, og det her er den eneste, der har været problemer med. Men ja, selvfølgelig er vi da opmærksomme på, hvordan vi fremadrettet kan undgå lignende sager. Det er en sag uden vindere, siger Dorthe Christensen.

Som svar på stævningsudkastet har Region Midtjylland sendt et skriftligt svar tilbage til B. Brauns advokat. Her afviser regionen at være erstatningspligtig.

Dog anerkender regionsdirektør, Jacob Stengaard Madsen, at B. Braun har haft udgifter til at oplære regionens medarbejdere i at bruge den nål, som de nu alligevel ikke skal bruge. Og den del vil regionen gerne yde kompensation for, skriver han:

- Som led i en forligsmæssig løsning kan vi derfor tilbyde at dække B. Braun Medicals dokumenterede udgifter i forbindelse med implementeringen, skriver Jacob Stengaard Madsen.

Han understreger, at tilbuddet kun gælder såfremt, der ikke bliver en retssag.

Fra B. Brauns side oplyser divisionschef Claus Lundin, at firmaet lige nu tygger på, om det vil gå i retten med sagen.

Efter brudt kontrakt om hospitalsnåle: Producent kræver millionerstatning af Region Midt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce