Hjarbæk Fjord samler forurening fra stort opland

Ved jernbanebroen tæt på Kølsen kan man se, hvordan vandet fra Skals Å løber ud i Hjarbæk Fjord. Foto: Morten Dueholm

Hjarbæk Fjord samler forurening fra stort opland

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fjorden er i dårlig økologisk tilstand, og der er meget lang vej til målet: god økologisk tilstand.

Viborg: Man kan godt påstå, at den forholdsvis lille Hjarbæk Fjord er skraldespand for en del kommuners forurening, og at det er årsagen til, at fjorden slet ikke udnytter sit fulde potentiale som naturperle.

Fjorden er, at Miljøministeriet karakteriseres som i "dårlig økologisk tilstand" på grund af de voldsomt store mængder kvælstoffer, som bliver ledt ud i fjorden fra primært åerne, der fører kvælstof til fjorden helt fra Østjylland.

Målet er at løfte fjorden op i kategorien "God økologisk tilstand", men det vil formentlig tage årtier at nå det mål.

De blå markeringer er steder, hvor Viborg Kommune allerede har lavet vådområder. De grønne og gule er steder, hvor der er planer om vådområder.
De blå markeringer er steder, hvor Viborg Kommune allerede har lavet vådområder. De grønne og gule er steder, hvor der er planer om vådområder.

Regnskabet

Det viser kvælstof-regnskabet, som Jørgen Jørgensen, chef for Viborg Kommunes natur og vand, har lavet for folkebladet.

Samlet set bliver der i runde tal udledt flere end 1700 tons kvælstof i fjorden via primært åløbene. Det er målet at nå ned på 800 tons. De forskellige indsatser i forhold til bl.a. spildevand, der er besluttet i oplandet, vil give en besparelse på 128 tons.

Det vil sige, at der med de gældende vandplaner skal findes yderligere 800 tons kvælstof for at nå vandplanernes mål om "God økologisk tilstand".

Viborg Kommune har en aktiv indsats for at skabe vådområder de rigtige steder i ådalene og vil med planlagte og allerede etablerede vådområder fjerne 75 tons kvælstof.

Positive landmænd

Jørgen Jørgensen oplyser, at langt den billigste løsning er at fjerne kvælstof fra landmændenes arealer i ådalene ved at lade vandet sive ned gennem jorden der og blive renset i stedet for at blive ledt direkte ud i fjorden.

Og det er netop, hvad Viborg Kommune har gjort i flere tilfælde.

- Det er frivilligt at være med, men landmændene er generelt positive. De kan vælge at sælge jord, eller de kan lave en aftale om tilskud i 20 år. Det lykkes i høj grad. For eksempel i Fiskbæk er der lavet 34 aftaler, siger Jørgen Jørgensen.

Viborg Kommune har flere aftaler på vej. Men der er også andre muligheder.

- Det er nok ikke realistisk at braklægge halvdelen af oplandet til Hjarbæk Fjord. Så vi må finde nye virkemidler. Man arbejder for eksempel med mulighederne for at omlægge fra majs til proteinrigt græs og reducere udvaskningen af næringsstoffer markant.

Kommunerne er "entreprenør" for staten, som laver vandplanerne. De skal revideres i 2021. Kommunerne i hele Limfjordsoplandet koordinerer indsatsen i Limfjordsrådet.

Renseanlæg ved Skals

Planerne om at samle al spildevandet fra den nordlige del af Viborg Kommune i et renseanlæg ved Skals har været diskuteret. Skal udledningen af det rensede vand til Hjarbæk Fjord eller Lovns Bredning? lyder spørgsmålet.

Det har været nævnt, at vandet fra dette rensningsanlæg ville belaste den følsomme fjord yderligere.

- Det vil belaste som de nuværende anlæg, der udleder til Hjarbæk Fjord, nemlig med 12 tons, det samme som vores vådområde ved Fiskbæk sparer fjorden for, oplyser Jørgen Jørgensen.

Men i forhold til de 800 tons, som mangler at blive fjernet fra tilløbene til fjorden, er det ikke et voldsomt stort tal, når man tager i betragtning, hvor mange mennesker renseanlægget skal dække.

Hjarbæk Fjord samler forurening fra stort opland

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce