Nye boligområder mellem Viborg og Hald Ege blev ikke modtaget med kyshånd

Der var knap en stol ledig, da multisalen på rådhuset dannede rammen om borgermødet om den planlagte udbygning af området mellem Hald Ege og Viborg by. Foto: Morten Pedersen.

Nye boligområder mellem Viborg og Hald Ege blev ikke modtaget med kyshånd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

På et ganske velbesøgt borgermøde på Viborg Rådhus måtte både politikere, embedsmænd og arkitekt modtage en del kritik for udbygningsplaner.

Viborg: Der var ikke mange ledige stole, da fordebatten om en eventuel udstykning af området mellem Hald Ege og Viborg by onsdag eftermiddag/aften blev skudt i gang i multisalen på rådhuset.

Og spørge- og - ikke mindst - kommentarlysten var også stor hos de omkring 100 fremmødte, hvoraf langt størsteparten ganske åbenlyst var enten imod eller i hvert fald meget skeptiske i forhold til de foreløbige planer.

Og de er foreløbige.

Det understregede formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby (V), gang på gang, når han skulle svare på spørgsmål fra salen. Spørgsmål og kommentarer, der gik ikke mindst på de endnu uløste trafikale udfordringer, som en udbygning af området ganske åbenlyst udløser.

Der er ikke lavet lokalplaner for nogen af områderne, og vi er her for at lytte til jer.
Johannes Vesterby, formand for teknisk udvalg

Helhedsplan efterlyst

- Der er ikke lavet lokalplaner for nogen af områderne, og vi er her for at lytte til jer, sagde Johannes Vesterby, der også understregede, at det altså er byrådet, der har sagt ja til, at man vil gå i gang med at undersøge, om der kan laves lokalplaner, der vil kunne indeholde de projekter, som private bygherrer har givet konkret udtryk for, at de ønsker at gennemføre.

- Og det er måske netop lige nøjagtig problemet, at det er private bygherrers ønsker, der udløser idéen om at bygge i området. Man burde nok i stedet have lavet en mere samlet og overordnet plan, hvor borgerne i området havde været inddraget mere konkret fra starten, hvis man da overhovedet skal bygge på området, lød det fra Thomas fra Hald Ege - efterfulgt af mødets største klapsalve.

- Der er nu ikke noget odiøst i, at man fremmer private projektmageres idéer. Det sker hele tiden, og vi skal som kommune også tage konkret stilling til projekter, der kan få Viborg til at følge med i den enorme efterspørgsel efter boliger, der er for tiden, sagde Johannes Vesterby, der erkendte, at al byudvikling er på bekostning af et eller andet.

Trafikken fyldte

Ellers var det nu ikke mindst de trafikale problemer, en udbygning vil medføre, der fyldte allermest i debatten.

En del borgere fra Kolbækvænget var meget nervøse for, at netop deres område vil blive hårdt trafikalt belastet, hvis der ikke findes bedre trafikale løsninger end de foreløbigt skitserede, og der blev gang på gang spurgt ind til, om det dog ikke kan lade sig gøre at få en trafikal forbindelse fra det område, der planlægges bebygget mellem netop Kolbækvænget og Nonbo, og så direkte ud til Vejlevej.

- Vejdirektoratet siger nej, og vi har spurgt på alle mulige løsninger til det, lød det fra både Johannes Vesterby og planchef Karl Johan Legaard.

- Måske man så burde indse, at netop det område skal tages ud af planen, lød det fra salen.

Også dette udsagn fik en pæn klapsalve med på vejen fra mange af de fremmødte.

En ommer

Heller ikke planerne om bebyggelse af to områder direkte op ad Egeskovvej fik umiddelbart mange rosende ord med på vejen, og det ene konkrete projekt, der blev præsenteret af arkitektfirmaet Laban med 3D-visualisering, blev direkte skudt ned af flere tilhørere, der ikke havde meget godt at sige om det - i hvert fald isoleret set - ganske visionære byggeri af en blanding af klyngehuse i to-fire etager og kædehuse med grønne områder og regnvandsgrøft.

"Det passer slet ikke til området", "højhuse dur ikke her" og "Det er en klar ommer" var nogle af kommentarerne.

De kommentarer tog arkitekt Henrik Ditlev nu med sindsro.

- Det er jeg egentlig vant til. Det er altid svært at præsentere noget nyt i tilknytning til andre boligområder, og derfor har jeg også så stor respekt for lokalpolitikere, som skal være skydeskive så ofte, som de skal. Vi skal kun være det en gang imellem, sagde Henrik Ditlev efter mødet.

Hvad med naturen?

Udover de trafikale udfordringer, som Viborg Rideklub for øvrigt kom med en ny løsningsidé til, udformningen af eventuelt nyt byggeri og andre mere tekniske spørgsmål, blev også områdets naturværdier genstand for en del kommentarer og diskussion.

En del af det berørte område, blandt andet selve Kolbækken, er udlagt som såkaldt økologisk korridor i kommuneplanen, og der er også andre værdifulde naturområder, der vil blive berørt, hvis området bebygges.

- Det er ikke kun os i området, der sætter pris på dem. Det gør også mange andre viborgensere, når de for eksempel kører eller cykler gennem området. Den slags skal vi da sørge for at beskytte i Viborgområdet, lød en af kommentarerne fra salen.

- Hele området burde i stedet føres tilbage til det hedeområde, det oprindeligt var. Det her er ærgerligt og en voldtægt af naturen, sagde Henrik Degn fra Hald Ege Grundejerforening.

Måske i 2019

Under alle omstændigheder er der næppe tvivl om, at rigtig mange vil indsende kommentarer til kommunen her under fordebatten, hvilket Johannes Vesterby da også opfordrede til, ligesom de nye lokalplaner - hvis de da bliver til noget - nok også vil blive nærlæst og modtage en del indsigelser, når den tid kommer.

Alt afhængig af, hvilke trafikløsninger man kommer til at arbejde med, hvor hurtig Miljøstyrelsen er til at behandle dispensationsansøgninger i forhold til gravhøje og andre udfordringer i det videre arbejde, regner kommunen med at kunne fremlægge forslag til nye lokalplaner i løbet af i år, og de kan så - eventuelt - blive endeligt vedtaget i starten af 2019.

Nye boligområder mellem Viborg og Hald Ege blev ikke modtaget med kyshånd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce