Viborg skal betale for, at andre kommuner hæver skatten

Ulrik Wilbek (V) fik 30 af byrådets 31 medlemmer med på det første budget, som han har stået i spidsen for som kommunens borgmester. Arkivfoto: Morten Dueholm

Viborg skal betale for, at andre kommuner hæver skatten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

På 11 minutter vedtog byrådet onsdag et budget på næsten seks milliarder kroner til næste år. 15 millioner flyttes fra anlæg til drift, og Viborg skal bidrage til at betale regning for, at andre kommuner sætter skatten op.

Viborg: Viborg Kommune holder uændret skatteprocenten på 25,7 procent til næste år, ligesom kirkeskatten og jordbeskatningen - grundskylden - bliver uændret sammenlignet med i år.

Men alligevel får kommunen til næste år en regning på omkring 1,4 millioner kroner, fordi en række andre kommuner i landet sætter skatten op - og det er en handling, som alle landets 98 kommuner skal være med til at betale.

- I aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er det fastslået, at skatten i landets kommuner under ét skal holdes i ro i 2019. Det betyder, at hvis nogle kommuner sætter skatten op, skal andre sætte den ned. Men der udskrives skat for et beløb, der er 80 millioner kroner højere end i år, og det fører altså til en sanktion fra staten, som alle kommuner skal bidrage til at betale, forklarede borgmester Ulrik Wilbek (V), da byrådet havde budgettet for næste år til endelig vedtagelse på et møde onsdag.

Viborg Kommune 2019
Økonomiudvalget:Salg Overlundgården +2,0 mio

Salg Reberbanen 27 +2,28 mio

Pulje nedrivning i Bjerringbro 3,5 mio.

Børne- og ungdomsudvalget:

Puljebeløb, skoler 8,0 mio.

Skals Skole helhedsplan 0,75 mio.

Søndre Skole helhedsplan 23,71 mio.

Had Ege Skole tilbygning 1,067 mio

Ny Overlund Skole 1,919 mio.

Nordre Skole om- og tilbygning 5,437 mio

Ny Rosenvængets Skole 28,87 mio.

Ny børnehave i Ørum 0,5 mio.

Nyt børnehus i Arnbjerg 4,26 mio.

Puljebeløb daginstitutioner 2,16 mio.

Ældre- og aktivitetsudvalget:

Servicearealer Banebo nettoudgift 3,2 mio.

Sjørup Ældrecenter renovering sericearealer 2,45 mio.

Sjørup Ældrecenter renovering 5,325 mio.

Plejecenter Kildehaven 0,103 mio.

Renovering plejecentre 3,88 mio.

Social-og sundhedsudvalget:

Vibohøj 8,797 nio.

Sundhedssatelitter Stoholm og Bjerringbro 5,184 mio.

Sundhedsatellit Karup 0,866 mio.

Pulje mindre anlæg 1,03 mio.

Kultur- og fritidsudvalget:

Tingpladsen 47,51 mio.

Ombygning Vestre Landsret til museum 3,25 mio,

Liseborg Centret ny hal, opvarmningslokale 2,113 mio.

Viborg Teater renovering sceneudstyr 2,2 mio.

Kunstgræs og lysanlæg 1,05 mio.

Parkeringspladser ved haller 1,0 mio.

Teknisk udvalg:

Energirenovering, gadelys 20,1 mio.

Banebroen Viborg Baneby netto 10,715 mio.

Områdefornyelse banebyen netto 7,915 mio.

Sct. Mathias Port 8,15 mio.

Ny Absalonsvej, banebyen 7,07 mio.

Pulje, cykelstier 7,004 mio.

P-pladser Mercantec 6,771 mio.

Storegade Bjerringbro 2,106 mio.

Elevator Banegårdspladsen 1,7 mio.

Trafikplan Viborg midtby 1,610 mio.

Vejomlægning Stoholm nord 1,34 mio.

Arbejder afledt af trafikplan 1,0 mio.

Ombygning veje til modulvogntog 0,72 mio.

VVM østlig omfartsvej 0,5 mio.

Stibro Borrevej ved Gullev 0,319 mio.

Klima- og miljøudvalget:

Naturgenopretning Nørreådalen 1,066 mio.

Pulje mindre anlæg 1,0 mio.

Plan klimatilpasning 1,0 mio.

Revision vandregulativer 1,05 mio.

Pulje grundvandsbeskyttelse 0,35 mio.

Spildevandsplanlægning 0,25 mio.

Vandhandleplan Ormstrup Sø 0,205 mio.

Udvikling af Viborg Naturpark 0,203 mio.

Birkesø 0,026 mio.

Landdistriktsudvalget:

Byfornyelse mindre byer 3,5 mio.

Områdefornyelse Rødkærsbro 2,084 mio.

Områdefornyelse Klejtrup netto 0,359 mio.

Pulje til områdefornyelse 1,335 mio.

Områdefornyelse Stoholm 1,088 mio.

Pulje til landsbyfornyelse netto 0,750 mio.

Områdefornyelse Møldrup netto 0,276 mio.

BRUGERBETALING 2019:

Børn og unge 2019 2018

Dagpleje 48 timer 0-3 år 3079 3073

Vuggestue 0-2 år 3323 3290

Vuggestue formiddag 1994 1974

Vuggestue eftermiddag 1661 1645

Børnehave 3-6 år 1806 1794

Børnehave formiddag 1084 1077

Børnehave eftermiddag 903 897

Børnehave aftenplads 10,75 timer 716 705

Børnehave aftenplads 5 timer 514 507

Frokostordning 545 537

Klubber:

Fritidsklub 9-13 år 390 388

SFO-klub 9-13 år 344 339

Skolefritidsordning:

Morgenplads 718 707

Lang eftermiddag 1294 1275

Heldagsplads 1617 1592

Morgenplads 4. kl. 1327 1307

Ældre

Madudbringning:

Hovedret 48 44,50

Biret 12 12

Mad i plejeboliger:

Morgenpakke 30 29

Middagspakke 55 54

Aftenpakke 34 33

Mad på café og dagcenter:

Hovedret 36,50 35,50

Biret 16 15,50

Aflastningsplads på plejehjem pr. dag 139 136

Socialområdet

Døgnkost Katrinehaven 110 103,50

Døgnkost Fynbohus 120 108,50

Renovation

240 liter mad/restaffald hver anden uge 1326 1326

Standplads afhentning inde på grunden 250 250

Ekstra sække 30 30

Gebrugsstation inkl. glas, papir og pap 900 900

Penge flyttes

Under ét lå kommunerne for et par uger siden til at bruge 3,5 milliarder kroner mere på anlæg, end der er aftalt med indenrigsministeren.

Det beløb er nu bragt ned på 60-70 millioner kroner, blandt andet ved at Viborg Kommune overflytter godt 15 millioner kroner fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet, føjede borgmesteren til.

De 15 millioner kroner, der flyttes til driften, udgøres af fire såkaldte puljebeløb til skoler, daginstitutioner, socialområdet og plejecentre, fremgik det af Ulrik Wilbeks redegørelse.

Ifølge budgettet, som 30 af byrådets 31 medlemmer stemte for, skal der bruges knap seks milliarder på at drive kommunen til næste år - helt nøjagtigt lyder budgettet på 5.918.100.000 kroner.

De såkaldte serviceudgifter - det vil sige udgifter til børnepasning, skoler, ældre, handicappede og familier med problemer - tegner sig for 4,23 milliarder kroner.

Det resterende beløb på driftsbudgettet - 1,47 milliarder - går til såkaldte overførselsudgifter. Det vil sige kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner.

Dertil kommer et anlægsbudget på 231,3 millioner kroner. Budgettet opererer med et overskud på driften på godt 200 millioner til næste år.

Kommunen regner med at afdrage knap 34 millioner kroner af gammel gæld, mens der optages nye lån på 50 millioner kroner, som er det maksimale, kommunen kan låne.

Viborg skal betale for, at andre kommuner hæver skatten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce