Annonce
Rundt om Viborg

Politikere opgiver at genetablere forsvundet bro

Broen som den så ud, før den forsvandt helt i 2010. Privatfoto
Klima- og miljøudvalget har sagt nej til at arbejde videre med at genetablere den forsvundne Dalgas Bro over Jordbro Mølle å. Kan der lokalt opnås enighed om at genrejse broen, er man dog klar med tilskud.

Stoholm: Der vil ikke blive arbejdet videre med at få genrejst den forsvundne Dalgas Bro over Jordbro Mølle Å. Det har klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune besluttet på et møde for nyligt.

Man er dog klar til at yde tilskud til selve broen, hvis man lokalt kan blive enige om, at broen skal op og om en placering, besluttede udvalget.

- Det er en kompliceret og langstrakt sag. Grundlæggende handler det jo om, at ikke alle ejere af jorden, hvor broen har været, er interesseret i at få den genetableret, så skulle man fra kommunens side genetablere broen, skal det ske gennem en ekspropriation. Og der har vi fået at vide fra vores jurister, at det ikke vil have gang på jord. Ekspropriation kan ske af hensyn til almenvellet, og her er det ikke sådan, at Stoholm vil gå i stå, fordi der ikke er adgang via den bro. Så det er ikke en mulighed, selvom der altså tidligere har været adgang over broen. Men den er ikke lagt helt død. Hvis man lokalt kan blive enige om at rejse broen og om en placering, så er vi også klar til at betale broen, siger Kai O. Andersen (SF), der er næstformand for klima- og miljøudvalget.

Den forsvundne bro

Broen over Jordbro Mølle Å mellem Liebes og Dalgas plantager stammer helt tilbage fra 1892 og var oprindeligt en kørebro til køretøjer og hestevogne. Men den blev kørt i sænk.

I 1994 blev broen retableret som en gangbro, der har været meget brugt af motionister og naturelskere og folk, der ville tage en naturskøn tur til Birkesø. I 2010 gik broen til, og i 2011 blev den fjernet med kommunens accept.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalgruppe i Fjends tog i efteråret 2015 initiativ til en underskriftsindsamling, og i begyndelsen af februar 2016 afleverede man i selskab med repræsentanter fra andre lokale foreninger 543 underskrifter for at få broen genrejst til daværende borgmester Torsten Nielsen (K) og formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby (V).

Annonce

Fælles anmodning

Udvalget skulle se på sagen på foranledning af en samlet anmodning om at få broen, der tidligere har forbundet Liebes Plantage og Dalgas Plantage, rejst igen.

Den fælles anmodning kommer fra Stoholm og Gammelstrup borgerforeninger. I et brev til kommunen påpeger man, at broen har været vejadgang i mere end 150 år og har forbundet Nr. Søbyvej og Gammelstrupvej og på den måde har været et bindeled mellem landsbyer og adgang for lodsejere med jord på begge side af åen, og at broen de senere år også har været meget brugt af Viborg Sportsfiskerforening, naturelskere og motionister. Dermed er der vundet hævd på adgangen over broen, påpeger man.

Det var netop Viborg Sportsfiskerforening, der med offentlig tilskud fra Viborg Amt genetablerede broen i 1994, efter at den første gang gik til. Siden forfaldt broen, og i 2011 blev den fjernet for anden gang. Borgerforeningen mener, at kommunen i den forbindelse så passivt til og dermed inddirekte gav tilladelse til, at broen i 2011 blev fjernet, uden at ejerne - nemlig sportsfiskerforeningen - gav samtykke til det.

Annonce

Tre muligheder

Forvaltningen bemærker i en gennemgang af sagen, at det i 2011 var kommunen, der forlangte, at broen blev fjernet, da den var styrtet sammen og hindrede vandets forløb i strid med vandløbsloven. Man fastslår også, at kommunen ikke kan vurdere, om der er vundet hævd - det er en afgørelse for domstolene.

Endelig opsummerer man sagen således, at der i dag ikke er en bro, der foreligger ikke dokumenterede vejrettigheder, og der foreligger hverken ny eller gammel skriftlig accept fra begge bredejere - det vil sige ejere af de ejendomme, der grænser op til åen - hvor broen ønskes genetableret.

Man henviser til, at der er tre muligheder for at genetablere Dalgas-broen: Der indgås en aftale med bredejerne om at genrejse broen, der eksproprieres til en offentlig sti med bro over åen, eller der laves en fredning af området.

I forhold til en aftale konkluderer man blot, at det ikke tidligere er lykkedes, fordi der er bredejere, der ikke ønsker broen. Ekspropriation kræver altså, at der opfyldes et borgerretlig behov, og det mener man ikke, at der er her. Desuden anføres det, at flere ejendomme i området er lystejendomme med jagtrettigheder, og skulle der eksproprieres og anlægges en offentlig sti , så vil det nedsætte ejendomsværdien, og udgiften til projektet vil derfor udgøre "et større beløb", som det hedder.

I forhold til fredningen, så anses det for at være usikkert, om en genetablering af en stiforbindelse vil kunne bære en fredningssag. Og en fredning vil også udløse en erstatning til lodsejerne, hedder det i forvaltningens opsummering.

Kort over området ved Dalgas og Liebes Plantager. Den fjernede bro lå i den øverste røde cirkel, mens den nederste cirkel viser en eksisterende gangbro vest for Birkesø. Illustration: Viborg Kommune
Annonce

Alt er prøvet

Susanne Bak, der er formand for Stoholm Borgerforening og medunderskriver på anmodningen sammen med Michael Toft Væsel fra Gammelstrup Borgerforening, beklager udvalgets beslutning.

- Det er da meget ærgerligt, for der er et stort lokalt ønske om at få den bro genetableret i både Gammelstrup og Stoholm og i området i det hele taget. Så det er der da mange, der vil være kede af, siger Susanne Bak.

Også tidligere borgmester Torsten Nielsen (K) beklager udfaldet. Han har som borgmester brugt masser af tid på at forsøge at finde en løsning, og alt er prøvet, konkluderer han.

- Det er det udfald, jeg havde frygtet, for vi har prøvet alt, og hver gang vi fandt en ny mulighed, var der også nye sten på vejen. Hovedproblemet er, at broen forsvandt i nattens mulm, uden at nogen reagerede, og så at det kræver velvilje fra alle lodsejere, og den er ikke til stede. Det er et projekt, der skulle bæres af dialogen, og det er ikke alle, der er interesseret i det, siger Torsten Nielsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Ungdomspræst og afgået Mercantec-direktør vil i byrådet: Parti præsenterer nye kandidater - igen

Annonce